Latest Posts

Tuesday, April 16, 2024

Monday, April 15, 2024

Jaunā cilvēka dziļākās sirds ilgas

Jaunā cilvēka dziļākās sirds ilgas

Un piedod mums mūsu parādus,kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem Pirmajos trīs lūgumos mēs sakām vārdus “Tavs”, “Tava” un uzlūkojam Dievu, Viņa Vārdu un gribu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 14, 2024

Friday, April 12, 2024

Kam ir tiesības būt aicinātam?

Kam ir tiesības būt aicinātam?

Tiesības būt aicinātiem ir tiem, kuriem Dievs no sākuma ir devis atslēgu varu, tas ir, Kristum ticīgajiem. Ticības apliecības grāmatas: “Ir nepieciešams, ka draudzes saglabā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 11, 2024

Vispārēja samierināšanās – visu cilvēku vešana atpakaļ – άποκατάστασις πάντων?

Vispārēja samierināšanās – visu cilvēku vešana atpakaļ – άποκατάστασις πάντων?

Runājot par visu, kas ticis rakstīts un sacīts par pastarās tiesas divējādo iznākumu – mūžīgo nāvi un mūžīgo dzīvību –, vispirms ­jākonstatē, ka Dieva vārds

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive