Sākts pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris, 16:41
Stāvoklis Pabeigts
Pabeigts pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris, 16:49
Patērētais laiks 7 min. 46 sek.
Vērtējums 7,25 no maksimuma 10,00 (73%)

Jautājums 1

Pareizs
Punkti: 1,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Cik daudz sūru ir korānā?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir pareiza.
Pareizā atbilde ir: 114

Jautājums 2

Pareizs
Punkti: 1,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Cik daudz halifu bija pēc Muhamada nāves?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir pareiza.
Pareizā atbilde ir: 4

Jautājums 3

Daļēji pareizs
Punkti: 0,50 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Kurš pirmais atzina Muhamada pravietisko misiju?

Izvēlieties vienu vai vairākas:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir daļēji pareiza.
Jūs pareizi izvēlējāties 1.
Pareizās atbildes ir: Hadiža, Ali

Jautājums 4

Pareizs
Punkti: 1,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Kurā gadā ir piedzimis Muhamads?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir pareiza.
Pareizā atbilde ir: 570.m.ē.

Jautājums 5

Nav atbildēts
Maksimālais punktu skaits 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Vai Muhamada sievu sauca Fatima?

Izvēlaties vienu:

Atsauksme

Pareizā atbilde ir ‘Aplami’.

Jautājums 6

Nepareizs
Punkti: 0,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Cik Muhamadam bija bērnu no Hadižas?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir nepareiza.
Pareizā atbilde ir: 2 dēli un 4 meitas

Jautājums 7

Pareizs
Punkti: 1,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Cik vecs bija Muhamads, kad viņš saņēma savu pirmo atklāsmi?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir pareiza.
Pareizā atbilde ir: 40

Jautājums 8

Pareizs
Punkti: 1,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Kurš no minētajiem starpniekiem (enģeļiem) nodeva Muhamadam atklāsmi?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir pareiza.
Pareizā atbilde ir: Džebraīls

Jautājums 9

Daļēji pareizs
Punkti: 0,75 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Kādas sūras ir korānā?

Izvēlieties vienu vai vairākas:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir daļēji pareiza.
Jūs esat izvēlējies pārāk daudz opciju.
Pareizās atbildes ir: Mekas, Medīnas

Jautājums 10

Pareizs
Punkti: 1,00 / 1,00
Karogot jautājumu

Jautājuma teksts

Kurš runā korānā?

Izvēlieties vienu:

Atsauksme

Jūsu atbilde ir pareiza.
Pareizā atbilde ir: Dievs