Saturday, February 29, 2020

Es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks

Uz mirkli es pieķeros vārdiem: “tie, kas tādas lietas dara.” [Rom.1:32, Gal.5:21] Bet es taču nevēlos darīt. Es cenšos no visas sirds tās nedarīt. Vai Dievs neņems vērā manu labo gribu?

Es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, February 28, 2020

Thursday, February 27, 2020

Sienu jaukšana

“Man nav jāiet uz baznīcu,” mēdz teikt cilvēki, “es ar Dievu varu parunāties, atrodoties kaut kur mežā vai pie jūras. Kāpēc man būtu jāiet uz baznīcu? Dievs ir visur. Man nav vajadzīgi starpnieki. Es pats zinu, kā sameklēt Dievu. Viņa durvis man vienmēr ir atvērtas.” Ar šādu vieglumu cilvēki runā par savām attiecībām ar Dievu. Tie domā, ka šai ziņā nav nekādu problēmu ¬ Dievs ir viegli atrodams un pieejams, un nekas mums nevar stāties ceļā.

Sienu jaukšana

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, February 24, 2020

Bokseris visā vaino Jēzu

Slavenais bokseris Taisons Fjūrijs, pēc iegūtās WBC smagsvara pasaules čempiona jostas, sniedzis interviju, kurā visos savos panākumos vaino Jēzu.

Bokseris visā vaino Jēzu

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu

Kad Apustuļu ticības apliecībā atzīstat: “Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu”, visticamāk, neviens jums neiebildīs. Pirmajiem kristiešiem tas bija citādi. Pirmajos trijos kristietības gadsimtos Kristus atzīšana par Kungu bieži izraisīja vardarbīgu pretreakciju. Šeit redzamā Fjodora Andrejeviča Broņņikova glezna Nolādētais lauks attēlo nevis Kristus sišanu krustā, bet gan tās šausmas, kas bieži notika ar tiem, kas runāja un apliecināja, ka Jēzus ir Kungs.

Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, February 23, 2020

Kristus ciešanas un nāve Viņam netika nejauši uzspiestas

“Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu.” [Lk.18:31]

Kristus ciešanas un nāve Viņam netika nejauši uzspiestas

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tīri ticībā Jēzus vārdiem

Atcerēsimies pirmos Svētā Vakarēdiena viesus, par kuriem Kristus mācīja, ka tie ir tīri un šķīsti Viņa draugi un brāļi, kaut arī mēs labi zinām, ka te nebūt nebija pilnīgi un viņos joprojām bija ļoti daudz kļūdu un vājību.

Tīri ticībā Jēzus vārdiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, February 22, 2020

Grēcinieka vai grēka attaisnošana

Atcerēsimies, ka reformācijas laika mācība par attaisnošanu vienīgi ticībā, ko saskaņā ar Svētajiem Rakstiem apliecināja Luters, ir saprotama un vērtējama Dieva mūžīgās tiesas kontekstā un tādējādi tā skar grēcinieka attaisnošanu Dieva tiesas priekšā un viņa likteni mūžībā. Savukārt mūsdienu liberālā luterisma – kas veidojis un parakstījis 1999. gadā ar Romas katoļu baznīcu “Kopīgo deklarāciju par attaisnošanu” – teoloģiskais un kultūrvides konteksts attiecībā uz attaisnošanas mācību ir pavisam cits.

Grēcinieka vai grēka attaisnošana

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, February 20, 2020

Sunday, February 16, 2020

Cerības tikt izglābtiem

“Sējējs izgāja sēt sēklu. Viņam sējot, cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda. ..Bet šī ir tā līdzība: sēkla ir Dieva vārds. Bet, kas ceļmalā, ir tie, kas to dzird; pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti.” [Lk.8:5, 11-12]

Cerības tikt izglābtiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, February 15, 2020

Evaņģēlisks un ekumēnisks saturs

Mazajā katehismā Luters maz runā par to, kā kristietim būtu jāizturas vai kādam jābūt kristieša emocionālajam stāvoklim. Tā vietā Luters atkārtoti uzsver doktrīnu par Dieva žēlastību Kristū.

Evaņģēlisks un ekumēnisks saturs

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Izsolē pārdota retā Georga Manceļa sprediķu grāmata

Thursday, February 13, 2020

Par vara čūsku un pasaules galu

“Nu, ja jūs, līdzko dzirdēsit bazūnes skaņas, flautas, vijoles, cītaras, stabules un citus mūzikas instrumentus, esat ar mieru zemoties tā tēla priekšā, ko es pavēlēju izveidot, un to pielūgt, tad labi!” [Dan.3:15]

Par vara čūsku un pasaules galu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, February 12, 2020

Kristus mūs ir pieņēmis

Eds Šīrans vēlas celt savu baznīcu

Tuesday, February 11, 2020

Monday, February 10, 2020

Atcerieties agapi!

Akmens griezums attēlo to, kā pirmie kristieši sapulcējās agrīnajā Baznīcā Agapes jeb Mīlestības svētku svinēšanai. Šī bija ierasta maltīte agrīno kristiešu vidū. Agapes maltītes noslēgumā tika svinēts Svētais Vakarēdiens.

Atcerieties agapi!

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Ja baznīca patiešām ir kristīga – tajā notiks daudz grēku

“Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle.” [Mt.13:24-26]

Ja baznīca patiešām ir kristīga - tajā notiks daudz grēku

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, February 9, 2020

Romas pāvests cīnīsies par Oskaru

Spēcīgākais dzinulis doties pie Svētā Vakarēdiena

Kristieši, kas redz, ka pasaules bērni apmeklē Svēto Vakarēdienu tikai paraduma pēc, bez jebkādas iekšējas, garīgas vajadzības, ir tomēr pārliecināti, ka cienīgai Svētā Vakarēdiena baudīšanai noteikti ir nepieciešama arī iekšēja labprātība un ilgas pēc Sakramenta.

Spēcīgākais dzinulis doties pie Svētā Vakarēdiena

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, February 5, 2020

e-BAZNICA.lv apliecinājusi savu popularitāti

Maize mūžībai

Mēs gandrīz visi esam izauguši ar uzskatu, ka, lasot Rakstus, vienīgais uzdevums ir dzirdēt šodienas Dieva vārdu. Tāpēc daudziem cilvēkiem Rakstu lasījums sastāv no īsiem, īpaši izraudzītiem pantiem, kuriem jākļūst par attiecīgās dienas moto.

Maize mūžībai

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, February 4, 2020

Pāvils Evaņģēliju saņēmis ne no cilvēkiem

“Tad trīs gadus vēlāk es nogāju uz Jeruzālemi iepazīties ar Kēfu (Pēteri) un paliku pie viņa piecpadsmit dienas. Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, Tā Kunga brāli.” [Gal.1:18-19]

Pāvils Evaņģēliju saņēmis ne no cilvēkiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Aizvadītais gads draugiem.lv bez pārsteigumiem

Monday, February 3, 2020

Ieskats vēsturē

Šeit redzamā 1867. gadā tapusī gravīra, kuras autors ir Aihens un kura pašlaik atrodas galerijā Hamburgā, Vācijā, atspoguļo spraigo un bieži nebeidzamo diskusiju par idejām un mācībām pasaulē un Baznīcā. Centrā aizmugurē redzams Mārtiņš Luters, kas tur rokās Bībeli, norādot, ka visu diskusiju noslēgumā galvenā loma tomēr ir Dieva Vārdam.

Ieskats vēsturē

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Mārtiņa Lutera zīmīgi izteikumi par Svēto Vakarēdienu

Tagad, izklāstot svētīgo jautājumu, pievienosim vēl dažus zīmīgus izteikumus no mūsu baznīcas tēva Mārtiņa Lutera, kas, iespējams, dzirdēti jau iepriekš, tomēr to atkārtošana noteikti nenāks par ļaunu.

Mārtiņa Lutera zīmīgi izteikumi par Svēto Vakarēdienu

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, February 2, 2020

Baznīcas kuģis ceļo pa pasaules jūru

“Un Viņš iekāpa laivā, un Viņa mācekļi Tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet Viņš gulēja.” [Mt.8:23-24]

Baznīcas kuģis ceļo pa pasaules jūru

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive