Sunday, May 31, 2020

Friday, May 29, 2020

Kad gara vadīts kristietis vēlējās sludināt draudzē

Kad gara vadīts kristietis vēlējās sludināt draudzē
Reiz kādā milzīgā draudzē viens ļoti dedzīgs un gara vadīts kristietis vēlējās sludināt no kanceles. Viņš nāca un sacīja: Brāļi, dodiet sapulcē man laiku, es

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 28, 2020

Laicīgās valstības un garīgās valstības sajaukšana

Laicīgās valstības un garīgās valstības sajaukšana
Pastāv skaidra robežlīnija starp laicīgo un garīgo valstību. Valsts var iejaukties it visā, kam ir sakars ar ārēju disciplīnu un kārtību. Tas pieder valsts uzdevumiem.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 27, 2020

Pasaka par kaķi un peli – atrodama Bībelē


Vērīgiem jaunā Bībeles tulkojuma lasītājiem pārsteigumu radījis ebreju vārdu בּוּקָ֥ה וּמְבוּקָ֖ה וּמְבֻלָּקָ֑ה interpretējums pravieša Nahūma grāmatas 2. nodaļas 11. pantā. Proti, Glika tulkojumā šis pants

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 26, 2020

Monday, May 25, 2020

Moldovas pareizticīgie pret obligātu vakcinēšanos

Moldovas pareizticīgie pret obligātu vakcinēšanos
Moldāvu pareizticīgie uzdrošinājušies paust nostāju pret obligātu vakcinēšanos, jo tas radot lielu iespējamību mikročipu ievadīšanai cilvēka ķermenī. Moldovas Pareizticīgās baznīcas, kas ir cieši saistīta ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 24, 2020

Friday, May 22, 2020

Jēzus parādīšanās visneiedomājamākās vietās

Jēzus parādīšanās visneiedomājamākās vietās
Vai esat lūkojoties debesīs, mākoņos saskatījuši ziloņus, karietes vai sazin ko? Bet cik reāla šķiet Jēzus parādīšanās visneiedomājamākās vietās? Esam apkopojuši bildes, kuras līdz šim

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?


Katehisms desmit baušļus sadala uz divām plāksnēm, jo arī Mozus tos saņēma uz divām plāksnēm. Pirmās plāksnes saturs ir: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 21, 2020

Wednesday, May 20, 2020

Brīnumainās minerālvielu piedevas

Brīnumainās minerālvielu piedevas
Reliģiskā kustība “Genesis II Church of Health and Healing” piedāvā brīnumainas minerālvielu piedevas, kas spējot uzveikt daudzas nopietnas kaites. Saskaņā ar “baznīcas” pausto brīnumzāles, kuras

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 19, 2020

Par Kristus brīnišķīgo aizbildniecības darbu

Par Kristus brīnišķīgo aizbildniecības darbu
Kad Apustuļu ticības apliecībā apliecināt, ka Jēzus “uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas”, jūs apliecināt vienu no galvenajām Bībeles mācībām par cerību.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 18, 2020

Krievijas varas institūcija draud e-BAZNĪCAi

Krievijas varas institūcija draud e-BAZNĪCAi
e-BAZNĪCA saņēmusi e-pastu, kura saturs vēstī, ka Krievijas varas institūcija draud bloķēt vietnē www.ebaznica.lv esošo saturu. Elektroniskajā vēstulē norādīts, ka Krievijas Federālais sakaru, informācijas tehnoloģiju

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 17, 2020

Friday, May 15, 2020

Mūķenes dzen prom kronavīrusu

Mūķenes dzen prom kronavīrusu
Par interneta sensāciju kļuvis Youtube.com ievietotais videoklips, kurā redzams kā Romas katoļu mūķenes no Indijas savdabīgā veidā dzen prom kronavīrusu. Karmela ordeņa klostera muzikālās māsas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 14, 2020

Baznīcai bez sakramenta ir jāmirst

Baznīcai bez sakramenta ir jāmirst
Neviens teologs visā baznīcas vēsturē nav izpratis saistību starp baznīcas vēsturi un Svēto Vakarēdienu dziļāk kā Mārtiņš Luters. Visiem ir labi zināms, cik nopietni viņš

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 13, 2020

Pateicamies visiem

Pateicamies visiem
Mēs pateicamies visiem, kas atbalsta e-BAZNĪCAs misiju ar ziedojumiem, daloties ar tās publikācijām sociālajos tīklos, regulāri apmeklējot vietni un pieminot to savās aizlūgšanās. Ņemiet vērā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 12, 2020

Luteriskās ticības apliecības runā par Kristu jūsos

Luteriskās ticības apliecības runā par Kristu jūsos
Pirms piecsimt gadiem visas Eiropas valdnieks imperators Kārlis V pavēlēja pirmajiem luteriskajiem kristiešiem skaidri formulēt savu ticību. Vajāšanu un iespējamo nāves draudu priekšā viņi šādi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 11, 2020

Sunday, May 10, 2020

Saturday, May 9, 2020

Friday, May 8, 2020

Wednesday, May 6, 2020

Tuesday, May 5, 2020

Pareizticīgo baznīcas atkāpšanās no ticības

Pareizticīgo baznīcas atkāpšanās no ticības
Novērojāmas acīmredzamas indikācijas par mūsdienu Krievijas Pareizticīgo baznīcas atkāpšanās no ticības un nenoliedzamu svētuma zaimošanu. Izrādās, ka netālu no Maskavas teju 100 metrus augstajā un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievs savieno visus Savus bērnus Jēzus nāvē un augšāmcelšanā

Dievs savieno visus Savus bērnus Jēzus nāvē un augšāmcelšanā
Dievs caur Pāvilu saka: “Un, ja Kristus nav uzmodināts,.. tad jūs vēl esat savos grēkos” (1.Kor.15:17). Citiem vārdiem sakot, ja Kristus nebūtu piecēlies, jūs nevarētu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 4, 2020

Kā stāties pretī sātanam, kad tas nāk eņģeļa izskatā

Kā stāties pretī sātanam, kad tas nāk eņģeļa izskatā
“Šis mudinājums nenāk no Tā, kas jūs aicina.” [Gal.5:8] Šis ir brīnišķīgs mierinājums un mācība, ar kuras palīdzību Pāvils māca, kā padarīt nespēcīgus aplamos pamudinājumus,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 3, 2020

Jēzus mācekļu ticībai ir jātiek pārbaudītai un vingrinātai

Jēzus mācekļu ticībai ir jātiek pārbaudītai un vingrinātai
“Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, May 2, 2020

Vai tu ieraugi Dieva biedējošās degsmes zīmi?

Vai tu ieraugi Dieva biedējošās degsmes zīmi?
Pēc tam, kad radīšanā Dievs bija ierakstījis baušļus cilvēku sirdīs, ar grēkākrišanu šie baušļi cilvēka sirdsapziņā tika padarīti neskaidri un aptumšoti, tā ka cilvēks vairs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Filma “Jāņa evaņģēlijs”

Filma "Jāņa evaņģēlijs"
Filma “Jāņa evaņģēlijs” tika uzņmeta 2003. gadā un ir iekļauta sērijā “Vizuālā Bībele.” Piedāvājam iespēju noskatīties filmas latviešu versiju, kurā izmantots 2012. gadā izdotais Bībeles

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 1, 2020

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive