Tuesday, June 30, 2020

Kam būs daļa mūžīgajā dzīvošanā

Uz Kristu ticošajiem būs daļa mūžīgajā dzīvošanā
Apustuļu ticības apliecību jūs pabeidzat ar Dievam tīkamu apliecinājumu, sakot: “Es ticu uz.. MŪŽĪGO DZĪVOŠANU.” Ar šo jūs apliecināt lielāko no visām cerībām, ko Dievs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Taps filma par vecāko Bībelē pieminēto cilvēku

Taps filma par vecāko Bībelē pieminēto cilvēku
Slavenais britu producents un kino režisors Denijs Boils esot izrādjis neviltotu interesi par vecāko Bībelē pieminēto cilvēku – Metuzālu. Kino darbu “Vilcienvakte”, “Pludmale” un “Graustu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 29, 2020

Apustulis piešķir kristiešiem īsto titulu

Apustulis piešķir kristiešiem īsto titulu
“Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, June 28, 2020

Kristus meklē visus, kas ir nomaldījušies

Kristus meklē visus, kas ir nomaldījušies
“Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, June 27, 2020

Friday, June 26, 2020

Thursday, June 25, 2020

Vienprātības grāmatas priekšvārds


Kristīga, vienprātīga ticības apliecība, ko vairākkārt atkārtoti snieguši un šīs grāmatas beigās parakstījuši Augsburgas konfesijas kūrfirsti , firsti, valdošo kārtu pārstāvji un teologi. MĀCĪBA UN

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Digitālā Vienprātības grāmata tiešsaistē


Šodien aprit 490 gadi kopš Augsburgas ticības apliecības nolasīšanas un 440 gadi kopš Luterisko ticības apliecību – Vienprātības jeb Konkordijas grāmatas – izdošanas. Ar mērķi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 24, 2020

Tuesday, June 23, 2020

Miesas augšāmcelšanās nozīme

Miesas augšāmcelšanās nozīme
Kad Apustuļu ticības apliecībā apliecināt, ka ticat uz “miesas augšāmcelšanos”, jūs paziņojat, ka drīz gaidāms liels un brīnišķīgs notikums. Jūsu mīļotie, kuri ir miruši Kristū,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 22, 2020

Lielākā daļa cilvēku joprojām atsakās no Evaņģēlija ielūguma

Lielākā daļa cilvēku joprojām atsakās no Evaņģēlija ielūguma
“Bet Viņš sacīja tam: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, June 21, 2020

Saturday, June 20, 2020

Ticības apliecības un sadraudzība


Katrs cilvēks ir radīts ticīgs, bet atšķirīgas var būt katra indivīda ticības sfēras. Dievam ticošie dalās divās lielās kategorijās – vieni “ar pozitīvu attieksmi –

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, June 19, 2020

Thursday, June 18, 2020

Wednesday, June 17, 2020

Tuesday, June 16, 2020

Tērpts Kristus drānās jau divdesmit gadu

Tērpts Kristus drānās jau divdesmit gadu
Šodien aprit tieši divdesmit gadi kopš viens no projekta e-BAZNĪCA vadošajiem veidotājiem ir tērpts Kristus drānās. Proti, 2000. gada 17. jūnijā Roberto tika kristīts Latvijas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva varenā grēku piedošanas dāvana jums

Dieva varenā grēku piedošanas dāvana jums
Šeit attēlotais jaunais cilvēks nes smagu nastu. Šis jaunais cilvēks bija izdarījis daudz kā tāda, kas, atgriežoties mājās pie sava tēva, lika viņam justies vainīgam.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 15, 2020

Sunday, June 14, 2020

Nepiecišamais, lai atgrieztu un izglābtu cilvēku

Nepiecišamais, lai atgrieztu un izglābtu cilvēku
“Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Debesu Tēvs mūsu dēļ ir pilnīgi iztukšojis Savu sirdi

Debesu Tēvs mūsu dēļ ir pilnīgi iztukšojis Savu sirdi
Ja Kristus ar Savām nepelnītajām ciešanām un nāvi ir glābis mūs no visiem mūsu grēkiem, vat tiesām mēs varam atļauties Viņu nemīlēt, nedzīvot un nepiederēt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, June 13, 2020

Friday, June 12, 2020

Thursday, June 11, 2020

Luterāņu mācītāji cīnās par iespējām skatīties neķītras filmas

Luterāņu mācītāji cīnās par iespējām skatīties neķītras filmas
Garīdznieks, kurš reiz tika nosaukts par zaķpastalu, drošsirdīgi apliecinājis, ka luterāņu mācītāji cīnās par iespējām skatīties neķītras filmas. Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīca ārpus Latvijas kalpojošais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 10, 2020

Tuesday, June 9, 2020

Monday, June 8, 2020

Kristus ciešanas ik dienu piepildās kristiešos

Kristus ciešanas ik dienu piepildās kristiešos
“Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus Gars viņos, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, June 7, 2020

Katram cilvēkam ir nepieciešama piedzimšana no augšienes

Katram cilvēkam ir nepieciešama piedzimšana no augšienes
“Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, June 6, 2020

Friday, June 5, 2020

Thursday, June 4, 2020

Sinerģisma postošais raksturs

Sinerģisma postošais raksturs
Lai arī gan izteikti sinergisti (Melanhtons: “Atgriešanos izraisa cilvēka labprātīga griba”), gan daudz izsmalcinātāki šīs mācības pārstāvji (Latermans un mūsdienu evaņģēliskais protestantisms vispār: “Cilvēka griba

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 3, 2020

Slavens komiķis uzzīmējis neparastus Jēzus attēlus

Slavens komiķis uzzīmējis neparastus Jēzus attēlus
Slavenais aktieris un komiķis Džims Kerijs ķēries pie otas un, pārsteidzot daudzus, uzzīmējis neparastus Jēzus Kristus attēlus. Mākslinieks bērnībā esot audzināts katoļticībā, XX gadsimta 90-tajos

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, June 2, 2020

Zīme, ka Dieva dusmas ir pārgājušas

Zīme, ka Dieva dusmas ir pārgājušas
1. Mozus grāmatā rakstīts: “Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū”. Tad Dievs teica: “Es iznīcināšu no zemes virsus cilvēku” (1.Moz.6:5, 7). Lai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 1, 2020

Artuss Kaimiņš atklājis savu reliģisko piederību

Artuss Kaimiņš atklājis savu reliģisko piederību
13. Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš sarunu ciklā “Rullē Ar Horenu”, kas publicēts video tiešsaistes vietnē Youtube.com, atklājis savu reliģisko piederību. Mani kā klausītāju iepriecināja Artusa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievs mūs ir izredzējis, lai mēs būtu svēti

Dievs mūs ir izredzējis, lai mēs būtu svēti
“Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitinijā, ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, Garā svētīdams, lai tie būtu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive