Monday, August 31, 2020

Sunday, August 30, 2020

Cilvēku dziļā un nebeidzamā samaitātība

Cilvēku dziļā un nebeidzamā samaitātība
Tāds bija traģiskais velna kritiens, kas ar šo ļauno kaiti aptraipīja arī mūs. Visiem Svētā Gara svaidītiem kristiešiem ir jāatzīst un jāsajūt sevī šī slimība,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, August 29, 2020

Ignorēt žēlastības mielastu

Ignorēt žēlastības mielastu
Pirmkārt, žēlastības mielasts ir jāsaņem. Ignorēt žēlastības mielastu nozīmē ignorēt pašu žēlastību, un žēlastības nicināšana allaž ir nopietna lieta. Gadās, ka cilvēki, kuri netur cieņā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, August 28, 2020

Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Dievs ir pievienojis pie otrā baušļa nopietnu brīdinājumu: “Kungs nepamet nesodītu to, kas bez iemesla lieto Viņa vārdu.” Uzdevums: Lasi par Hananjas un Safīras sodīšanu:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 27, 2020

Strīdīgo artikulu vispārējā izpratne

Strīdīgo artikulu vispārējā izpratne
Par vispārējo izpratni, likumu un normu, pēc kuras kristīgā garā jāvērtē visi dogmati, jāizšķir un jāizskaidro kļūdaini viedokļi. (I) Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 26, 2020

Matejs un Lūka par Jēzus pēdējo mielastu

Matejs un Lūka par Jēzus pēdējo mielastu
Varētu atrast pietiekamu iemeslu, lai apšaubītu markiāniskās un paulīniskās tradīcijas par Jēzus pēdējo mielastu un Svētā Vakarēdiena izcelsmi baznīcā, kas balstās uz iespējamiem pierādījumiem, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, August 25, 2020

Iepriecinājums caur sadraudzību

Iepriecinājums caur sadraudzību
Mēs bieži mācāmies, ka gūstam spēku, iepriecinājumu un svētību no dievkalpojumu apmeklēšanas, kur dzirdam sprediķus, saņemam grēku piedošanu un Svēto Vakarēdienu un dzirdam Dieva Vārda

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 24, 2020

Kā cilvēks var būt taisns Dieva priekšā un tikt izglābts

Kā cilvēks var būt taisns Dieva priekšā un tikt izglābts
“Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību: “Divi cilvēki aizgāja uz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, August 23, 2020

Friday, August 21, 2020

Vilnis Heinrihsons: Bībeles sižetu ilustrātors

Vilnis Heinrihsons: Bībeles sižetu ilustrātors
Vilnis Heinrihsons zīmē un glezno visu mūžu. 6 gadu vecumā viņš ķērās pie sengrieķu mītu ilustrācijām. Kopš tā laika mākslinieks bieži atrod impulsus savām gleznām

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kad ir atļauts zvērēt un tas arī jādara?


Zvērēšana jeb zvēresta došana Dieva vārdā nav aizliegta. Zvērests ir pareizs, atļauts un pavēlēts tad, kad patiesības apgalvošana pieprasa mūs zvērēt svarīgās lietās. Tad tas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 20, 2020

Piedzīvot Dieva sodu par Jēzus un Viņa evaņģēlija noraidīšanu

Piedzīvot Dieva sodu par Jēzus un Viņa evaņģēlija noraidīšanu
“Un, pienācis tuvu, Viņš, pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: “Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! Bet vēl tas ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 19, 2020

Tuesday, August 18, 2020

Izjautāt mākslas aizbildni

Izjautāt mākslas aizbildni
Savulaik kāds e-baznīcēns mums regulāri aizrādīja, ka e-publikāciju ilustrējošiem attēliem vajadzētu norādīt darba autora vārdu un nosaukumu. Lai gan viņa uzstājība netika apmierināta, tomēr nolēmām

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva dotā attaisnošanas un taisnības definīcija

Dieva dotā attaisnošanas un taisnības definīcija
Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir ieslodzīti cietumos. Daudziem tiek piespriests nosacīts sods. Nosacīts sods nozīmē, ka vainīgais netiek sodīts līdz nākamā pārkāpuma izdarīšanai. Vairums cilvēku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 17, 2020

Televīzijas evaņģēlists pret Covid-19

Televīzijas evaņģēlists pret Covid-19
Pretrunīgi vērtētais ASV televīzijas evaņģēlists Kenets Koplends kādā no savām pārraidēm impozantā veidā iesaistījies cīņā pret COVID-19. Veselības un labklājības sludinātājs ir pārliecināts, ka Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, August 16, 2020

Friday, August 14, 2020

Thursday, August 13, 2020

Izsūdzēt grēkus Dievam jeb savam tuvākajam

Izsūdzēt grēkus Dievam jeb savam tuvākajam
Kristiešu paradums ir izsūdzēt grēkus Dievam jeb savam tuvākajam. Šie abi veidi pateikti Tēvreizē, kad mēs lūdzam ‘piedod mums mūsu (grēka) parādus, kā arī mēs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 12, 2020

Monday, August 10, 2020

Saprast elkdievības patieso būtību

Saprast elkdievības patieso būtību
Nu mēs esam pieminējuši. atsevišķus elkdievības piemērus. Bet kas var uzskaitīt tos visus? Svarīgākais ir tas, ka patiesi mācāmies saprast elkdievības patieso būtību, mēs apzinātos,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, August 9, 2020

Divas atšķirīgas Jēzus tēla interpretācijas

Divas atšķirīgas Jēzus tēla interpretācijas
Sejas grāmatā aktīvi cirkulē kāds interesants salīdzinājums, kurā aprakstītas divas atšķirīgas Jēzus tēla interpretācijas – bibliskā un modernā. BĪBELES JĒZUS MODERNAIS JĒZUS Visvarenais Dievs, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, August 8, 2020

Friday, August 7, 2020

Izrādās tukšie Nāves jūras tīstokļu fragmenti nemaz nav tukšī

Izrādās tukšie Nāves jūras tīstokļu fragmenti nemaz nav tukšī
Britu pētnieki spējusi ieskatīties dziļāk līdz šim par tukšiem uzskatītajos Nāves jūras tīstokļu fragmentos un atklājuši tajos tekstu. > Džoanna Teilora ar palielināmā stikla palīdzību

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

24 stundas bez elektroniskās baznīcas

24 stundas bez elektroniskās baznīcas
Daudziem e-baznīcēniem nācies piedzīvot nepatīkamus brīžus, jo elektroniskā baznīca bijusi tiem nepieejama 24 stundas. Lai gan teoloģiski-izklaidējošais e-projekts ir apņēmies nodrošināt nepārtrauktu bezmaksas pieeju tiešsaistē

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 5, 2020

Apskati gleznas, kas rosina atšķirt Bībeli

Apskati gleznas, kas rosina atšķirt Bībeli
Mākslinieks Vilnis Heinrihsons ir paveicis iespaidīgu darbu, ilustrējot motīvus no Ecehiēla grāmatas. Viņa gleznas rosina atšķirt Bībeli un meklēt, kādi teksti ir bijuši šo darbu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, August 4, 2020

Pasaules gals pienāks ātrāk nekā mēs domājam

Pasaules gals pienāks ātrāk nekā mēs domājam
“Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis.” [1.Pēt.4:7] Tie ir pārsteidzoši vārdi. Jau pagājuši gandrīz divi tūkstoši gadu, kopš Sv. Pēteris to ir sludinājis,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Cilvēku godāšana un pielūgšana ir elkkalpība

Cilvēku godāšana un pielūgšana ir elkkalpība
Cits elks, kas cilvēkiem ļoti raksturīgs, ir cilvēku godāšana un pielūgšana. Tas notiek tad, kad mūsu sirds pārāk lielu vērtību piešķir cilvēku domām vai kādam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 3, 2020

Sunday, August 2, 2020

Saturday, August 1, 2020

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive