Wednesday, September 30, 2020

Tuesday, September 29, 2020

Pat ķīnieši mums raksta

Pat ķīnieši mums raksta
Elektronisko baznīcu sasniegusi e-pasta vēstule, kurā ļoti norūpējušies ķīnieši vēlējās noskaidrot vai e-BAZNĪCAi Ķīnā esot pārstāvji. Ķīniešu domēnu vārdu reģistrēšanas uzņēmuma pārstāvis informēja mūs, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristībā jūs tiekat savienots ar Kristu

Kristībā jūs tiekat savienots ar Kristu
1.Pēt.1:3 teikts, ka jūsu Debesu Tēvs jūs ir “atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem”. Debesu Tēvs uzmodināja Savu Dēlu no mirušajiem (Ap.d.2:32;

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, September 28, 2020

Sunday, September 27, 2020

Friday, September 25, 2020

Ko Dievs aizliedz trešajā bauslī?


Trešajā bauslī Dievs aizliedz pret Viņa Vārdu nievājoši izturēties. Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un to jo vairāk, redzot tuvojamies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, September 24, 2020

Mācītājas beidzot apsteigušas mācītājus

Mācītājas beidzot apsteigušas mācītājus
Zviedrijas luterāņu baznīcā sešdesmit gadus pēc pirmās sievietes ordinācijas mācītājas pirmo reizi vēsturē skaitliski pārsniegušas kolēģus-vīriešus. No 3060 garīdzniekiem, kas pašlaik kalpo, sievietes ir 1533

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, September 23, 2020

Jāskatās tikai uz Dieva vārdu

Jāskatās tikai uz Dieva vārdu
Ar nepacietību un pašpārmetumiem mēs veicinām savu pašlepnumu un arvien dziļāk iepinamies pašnovērošanas tīmeklī. Meditācijā pašnovērošanai ir tikpat maz vietas kā kristīgajā dzīvē kopumā. Mums

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, September 22, 2020

Bībele ar īpaši lieliem burtiem

Bībele ar īpaši lieliem burtiem
Starpkonfesionālā organizācija “Latvijas Bībeles biedrība” paziņojusi, ka 2020. gada nogalē beidzot tikšot izdota Bībele ar īpaši lieliem burtiem. Organizācijas pārstāvji skaidro, ka, izveidot jaunu maketu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristība spēj mūs pārcelt Dieva valstībā

Kristība spēj mūs pārcelt Dieva valstībā
Kristība ārēji šķiet gluži parasta darbība. Mums varētu rasties jautājums: “Kā gan šāda “ūdens mazgāšana ar Dieva vārdu” spēj mūs pārcelt Dieva valstībā?” Padomājiet par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, September 21, 2020

Ko īsti lielākā daļa cilvēku meklē un mīl pāri visam citam

Ko īsti lielākā daļa cilvēku meklē un mīl pāri visam citam
“Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.”

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Esam nopelnījuši Dieva dusmas

Esam nopelnījuši Dieva dusmas
“Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa.” [2.Pēt.2:21] Šeit apustulis ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, September 20, 2020

Saturday, September 19, 2020

Apustuļu ticības apliecības bibliskais pamatojums

Apustuļu ticības apliecības bibliskais pamatojums
Cik reizes nav nācies dzirdēt spriedumus par to, ka Apustuļu ticības apliecība nemaz neesot atrodama Bībelē un ka tā esot vienīgi cilvēku izgudrota tradīcija. Rodas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, September 18, 2020

Thursday, September 17, 2020

Dieva tauta tiek šķīstīta no nepatiesiem cilvēkiem

Dieva tauta tiek šķīstīta no nepatiesiem cilvēkiem
“Savā neveiksmē viņi gan saņems nelielu palīdzību, bet daudzi tiem pievienosies tikai ar viltus domām sirdī. Arī no sapratīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, vētīti

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Gatavojas noturēt dievkalpojumus alternatīvās vietās

Gatavojas noturēt dievkalpojumus alternatīvās vietās
Vācijas Evaņģēliskā baznīca, cenšoties pielāgoties COVID-19 pandēmijas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem, nopietni gatavojas noturēt dievkalpojumus alternatīvās vietās. Neraugoties uz pieejamajam dievkalpojumu pārraidēm televīzijā un radio, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, September 16, 2020

Tuesday, September 15, 2020

Monday, September 14, 2020

Sunday, September 13, 2020

Friday, September 11, 2020

Par Kristības rituāla ārējo veidu: pagremdēšana vai apslacīšana?

Par Kristības rituāla ārējo veidu: pagremdēšana vai apslacīšana?
Pēdējā laikā ar nožēlu nākas dzirdēt, ka atsevišķi runātāji Latvijas Kristīgajā radio izsaka mulsinošus un sektantiskus apgalvojumus par Svēto Kristību. Tie izsmējīgi un naidīgi uzbrūk

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, September 10, 2020

Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?


Dievs nav saistījis Jaunās Derības Baznīcu pie jūdu sabata dienas, kas bija sestdiena. Viņš nav noteicis arī nekādu citu dienu tās vietā. Bet Viņš vēlas,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Vecākais Mārtiņa Lutera portrets

Vecākais Mārtiņa Lutera portrets
Turpinot apskatīt notikumus saistībā ar Reformācijas 500 gadi, jūsu uzmanībai tiek piedāvāts iespējams pats vecākais Mārtiņa Lutera portrets. Šī darba autors ir Saksijas Kūrfirsta galma

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, September 9, 2020

Pastāvīga atgriešanās

Pastāvīga atgriešanās
Pamatojoties Rakstos, mūsu dogmatiķi runā arī par pastāvīgu atgriešanos, proti, par atgriešanos, kura ilgst visu ticīgā cilvēka dzīvi (Mt.18:3). Nepieciešamība pēc pastāvīgas atgriešanās balstās apstāklī,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, September 8, 2020

Baznīctēvi, kas rakstījuši par Kristu jūsos

Baznīctēvi, kas rakstījuši par Kristu jūsos
Arī senbaznīcas teologi ir runājuši un mācījuši par Dieva atklāsmi — Kristu jūsos. Kirils no Aleksandrijas (376–444) Komentāri par Jāņa evaņģēliju, 10. grāmata, 13. nodaļa:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, September 7, 2020

Neviens nevar attaisnot sevi Dieva priekšā

Neviens nevar attaisnot sevi Dieva priekšā
“Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?” Bet Viņš uz to sacīja: “Kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, September 6, 2020

Mūsu sirds bijība un paļāvība uz Dievu

Mūsu sirds bijība un paļāvība uz Dievu
Pirmais bauslis pavēl un pieprasa, lai Viņš mūsu sirdij būtu vienīgais Dievs. Tieši Mārtiņš Luters Mazajā katehismā tik labi ir formulējis, sacīdams, ka Dievs vēlas,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, September 5, 2020

Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Mēs teicam Dieva vārdu katru dienu personīgā lūgšanā un ģimenes lūgšanu brīžos. Kopā ar citiem teicam un slavējam Viņu draudzes dievkalpojumā ar lūgšanām, garīgām dziesmām

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, September 4, 2020

Konkordijas formulas Pamatdeklarācijas ievads

Konkordijas formulas Pamatdeklarācijas ievads
Vispārējs, skaidrs, pareizs un galējs vairāku augsburgas ticības apliecības artikulu atkārtojums un izskaidrojums, par kuriem kādu laiku dažu teologu starpā ir bijuši strīdi, bet kuri

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, September 3, 2020

Wednesday, September 2, 2020

Tuesday, September 1, 2020

Vecajā Derībā ir atro­dams mūžīgās dzīvības apsolījums

Vecajā Derībā ir atro­dams mūžīgās dzīvības apsolījums
Kaut arī daži cenšas noliegt, ka Vecajā Derībā ir atro­dams mūžīgās dzīvības apsolījums, tas patiesībā ir sastopams jau Bībeles pirmās grāmatas pirmajās nodaļās, proti, 1.Moz.2:17.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive