Monday, November 30, 2020

Pieci slavenākie kristiešu gleznojumi

Pieci slavenākie kristiešu gleznojumi
Jūsu uzmanībai tiek piedāvāti pieci slavenākie kristiešu gleznojumi, kuri noteikti saskaņā ar vietnes “FaithHUB” apkopotajiem datiem. Grūti spriest, kādi ir bijuši mākslas darbu atlases kritēriji,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva gods ir meklējams pirms visa, pāri visam un visā

Dieva gods ir meklējams pirms visa, pāri visam un visā
“Svētīts lai top tavs vārds.” [Lk.11:2] Ak, cik tas ir brīnišķīgs un netverami dziļš lūgums, ja tas izplūst no patiesas sirds pieķeršanās! Dieva personvārds pats

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 29, 2020

Lutera trīs reformatoriskie pamatraksti

Lutera trīs reformatoriskie pamatraksti
Turpinot apskatīt pus gadsimtu vecos notikumus, vēlamies informēt, ka 1520.gadā tika sarakstīti Mārtiņa Lutera trīs reformatoriskie pamatraksti: “Vācu nācijas kristīgajai muižniecībai par kristīgās kārtas uzlabošanu”,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Nevērīga un vieglprātīga Dieva Vārda lietošana

Nevērīga un vieglprātīga Dieva Vārda lietošana
Kad pārdomājam, kā Dieva Vārds tiek tukši un necienīgi lietots mūsu vidū, mums atklājas daudz visādu dīvainību, par ko mums jābrīnās un jāizbīstas. Aplūkosim vispārējo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 28, 2020

Friday, November 27, 2020

Thursday, November 26, 2020

Wednesday, November 25, 2020

Izaicinājums uzzīmēt plakātu

Izaicinājums uzzīmēt plakātu
Tiek izsludināts vispārējs izaicinājums radošajiem kristiešiem uzzīmēt plakātu, kas raksturotu vietnes www.ebaznica.lv būtību. Mākslinieciskās izpausmes nav ierobežotas nedz stilā, nedz laikā. Mūs ļoti interesē svaigs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 24, 2020

Monday, November 23, 2020

Pats svarīgākais kristīgās ticības artikuls

Pats svarīgākais kristīgās ticības artikuls
Apustuļu ticības apliecībā ir trīs daļas, kurās tiek apliecinātas trīs svētās Trīsvienības personas. Pirmā daļa attiecas uz Tēvu, otrā uz Dēlu un trešā uz Svēto

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 22, 2020

Friday, November 20, 2020

Thursday, November 19, 2020

Wednesday, November 18, 2020

Tuesday, November 17, 2020

Monday, November 16, 2020

Sunday, November 15, 2020

Luteriskās ticības apliecības izdevēju neapzinātās kļūdas


Luteriskās ticības apliecības (LTA) latviski lasošam interesentam pieejamas 2001.gada Augsburgas institūta (AI) izdevumā, un tā it kā pārstrādātajā un papildinātajā versijā, ko izdeva Luterisma mantojuma

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 14, 2020

Izņirgāts eksorcists


Fragments no melnā humora komēdijas “Šausmenīte 2”, kurā galīgi bezkaunigā veidā izņirgāts filmas “Eksorcists” motīvs. Brīdinam, ka šis aptuveni piecu minūtes garais videoklips satur necenzētu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 13, 2020

Uzsākta plaša katoļticības popularizēšana

Uzsākta plaša katoļticības popularizēšana
Romas katoļu baznīca Latvijā, izmantojot sabiedrībā respektablus cilvēkus, ir uzsākusi plašu savas ticības popularizēšanas kampaņu. Par 12 video sēriju Tiecības “sejām” ir tikuši izraudzīti Rīgas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 12, 2020

Atgriešanās žēlastībai var pretoties

Atgriešanās žēlastībai var pretoties
Lai arī cilvēka atgriešanās ir Dieva visuspēcīgās varas darbs (Ef.1:19; 2.Kor.4:6), tomēr dievišķā žēlastība, kura izraisa atgriešanos, nav neatvairāma, kā to māca kalvinisti, bet tai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 11, 2020

Nepastarpinātas attiecības

Nepastarpinātas attiecības
Garīgā kopībā nekad un nekādā veidā nav nepastarpinātu attiecību vienam ar otru, turpretī cilvēciskajā kopībā ir dziļa, sākotnēji dvēseliska ilgošanās pēc sabiedrības, pēc nepastarpinātas saskarsmes

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 10, 2020

Monday, November 9, 2020

Pēc šīs dzīves cilvēks saņems savu algu

Pēc šīs dzīves cilvēks saņems savu algu
“Tāpēc Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā desmit

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva vārds jādzird arī Kristus mācekļiem nākotnē

Dieva vārds jādzird arī Kristus mācekļiem nākotnē
“Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.” [Jņ.17:18] Te tu redzi, kādēļ Kungs Kristus lūdz, lai Viņa mācekļi tiktu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 8, 2020

Pirmais bauslis atklāj dziļu grēka nešķīstību

Pirmais bauslis atklāj dziļu grēka nešķīstību
Pirmais bauslis rāda, ka visa mūsu dzīve ir viens vienīgs liels, bezgalīgs un summējošs grēks un pat savā vislielākajā dievbijība mēs joprojām esam atbaidoši grēcīgi,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 7, 2020

Friday, November 6, 2020

Thursday, November 5, 2020

Ir bīstami attēlot Dievu šķietami labāku, nekā Viņš pats Sevi ir atklājis Rakstos

Ir bīstami attēlot Dievu šķietami labāku, nekā Viņš pats Sevi ir atklājis Rakstos
Tikai nedaudz par pagānu pestīšanas iespēju ārpus ticības Kristum, ko apliecina II Vatikāna koncils. Gribu vērst uzmanību uz šādas teoloģiskās patvaļas bīstamību, ja tiek apgalvots,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 4, 2020

Būt starp talantīgākajiem Latvijas teologiem

Būt starp talantīgākajiem Latvijas teologiem
Ar Dieva žēlastību elektroniskās baznīcas tēvs Roberto ir nonācis starp talantīgākajiem Latvijas teologiem. e-pāvests šī gada oktobrī uzsāka studijas Latvijas Universitātēs Teoloģijas Fakultātes doktorantūrā un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 3, 2020

Kā Svētais Gars patiesībā mūs uzrunā un vada

Kā Svētais Gars patiesībā mūs uzrunā un vada
Mūsdienās ir ierasts, ka cilvēki par savām garīgajām vai reliģiskajām sajūtām, nojausmām un emocijām saka: “Mani uzrunāja Svētais Gars”, vai “Svētais Gars mani vadīja”. Svētais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 2, 2020

Sunday, November 1, 2020

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive