Sunday, January 31, 2021

Par to, kas ir Lielais gavēnis


e-BAZNICĀ ir sācies Lielais gavēnis jeb lielā sagatavošanās Kristus augšāmcelšanās svētkiem sagatavošanās laiks Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Gavēšanu, galvenokārt, vajadzētu izprast kā sagatavošanos, nevis tikai kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 30, 2021

Reliģiskais strīds par ģimenes izpratni Latvijā


Šobrīd ir aktualizējušās diskusijas ar vēlmi saprast, kas tad īsti ir ģimene. Viedokļu plūdus izraisīja pērnais Satversmes tiesas spriedums, kas deva tiesības kāda bērna bioloģiskās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 29, 2021

Thursday, January 28, 2021

Vai “luteriska” baznīcas izaugsme?

Vai “luteriska” baznīcas izaugsme?
Izbrīnu rada Kenta Hantera teiktais: “Baznīcas izaugsmes kalpošanas filozofija ir balstīta uz žēlastības līdzekļiem (Dieva vārdu un sakramentiem) un lūgšanu.” Hantera kā luterāņa pienākums nepārprotami

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 27, 2021

Tuesday, January 26, 2021

Ko man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību

Ko man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību
Dažādu tautu, kultūru un reliģiju cilvēkus nodarbina tādi paši jautājumi kā bagāto jaunekli, kurš vērsās pie Jēzus Mt.19:16-26: Redzi, viens piegāja pie Viņa un sacīja:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 25, 2021

Sunday, January 24, 2021

Jauns veids kā sekot līdzi aktuālākajām publikācijām

Jauns veids kā sekot līdzi aktuālākajām publikācijām
Ņemot vērā globālā tīmekļa tendences, elektroniskās baznīcas lasītāju ērtībām radīts jauns veids kā sekot līdzi aktuālākajām publikācijām. Proti ātrās saziņas lietotnē “Telegram” esam izveidojuši publisku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristīgais pienākums, kura nepildīšana nepaliks nesodīta

Kristīgais pienākums, kura nepildīšana nepaliks nesodīta
Kad Dievs mums pavēl nelietot Viņa Vārdu tukši un necienīgi, tad vienlaikus Viņš pavēl arī to, lai Viņa Vārdu lietojam lietderīgi un svētīgi. Tas notiek

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 23, 2021

Friday, January 22, 2021

Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?


Mums pret savu tuvāko vienmēr jābūt pacietīgiem, žēlsirdīgiem un piedodošiem. Bet jums, saviem klausītājiem, es saku: Mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 21, 2021

Ar atgriešanos saistītās iekšējās izjūtas

Ar atgriešanos saistītās iekšējās izjūtas
Grēciniekam atgriežoties pie Dieva, viņa sirdī rodas zināmas izjūtas. Vispirms, iztrūcies par saviem grēkiem, kurus viņam atklāj dievišķā bauslība (Rom.3:20), viņš piedzīvo sirdsapziņas pārmetumus, proti,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 20, 2021

Filma “Leviatāns”

Filma "Leviatāns"
Krievu kinorežisora Andreja Zvjaginceva 2014.gadā uzņemtā filma “Leviatāns” ir veidota kā savdabīga Bībeles stāsta interpretācija mūsdienu Krievijas vidē. Filmas beigās parādīts dievkalpojums baznīcā, uz kuru

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Par manis paša būšanu labam vai laba darīšanu

Par manis paša būšanu labam vai laba darīšanu
Tie, kas vēlas pievērsties kristīgai ētikai, saskaras ar neatbilstošu prasību. Viņiem jau pašā iesākumā nākas padoties dēļ diviem tematam neatbilsotšiem jautājumiem: “Kā es varu būt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 19, 2021

Pareiza izpratne par grēknožēlu un atgriešanos

Pareiza izpratne par grēknožēlu un atgriešanos
Kad pirmajiem luteriskajiem kristiešiem nācās publiski apliecināt savu ticību, viņi drīz vien atskārta, ka tā laika baznīcas vadītājiem nebūt nerūp Bībeles mācības par atgriešanos skaidrība

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 18, 2021

Dievs neko nesargās, ja mēs paši nebūsim čakli un modri

Dievs neko nesargās, ja mēs paši nebūsim čakli un modri
“Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” [Ps.127:1] Šajā nelielajā pantā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā pareizi izmantojams baznīcas kalns

Kā pareizi izmantojams baznīcas kalns
Luterāņu garīdznieks savā Facebook profilā nācis klajā ar steidzamu paziņojumu, lai paskaidrotu, kā pareizi izmantojams baznīcas kalns. Proti, vietējie iedzīvotāji un viesi šobrīd aktīvi izmanto

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 17, 2021

Klausīties Dieva vārdus bez pareizās attieksmes

Klausīties Dieva vārdus bez pareizās attieksmes
Vēl viens rupjš un necienīgs Dieva Vārda lietojums ir šo svētumu lietot pasaulīgu guvumu dēļ. Piemēram, tā rīkojas cilvēks, kas uzņemas garīgo amatu tikai tāpēc,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 16, 2021

Tautas maldināšana

Tautas maldināšana
Viens no populārākajiem argumentiem revolūcijas labā izteikts šādā bieži dzirdamā jautājumā: “Ja situācija valstī ir briesmīga, šķietami bez cerības uz izmaiņām, un parādās kāds vadonis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 15, 2021

Thursday, January 14, 2021

VĒSTULE SAEIMAS DEPUTĀTIEM

Sveicināti, cienījamie Latvijas tautas priekšstāvji!

Jums raksta Aleksandrs Bite, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs. Esmu mācītājs divās mazpazīstamās Rīgas draudzēs – Biķeru un Svētā evaņģēlista Lūkas krievu luterāņu draudzē. 

Mēs, kristieši, apzināmies, ka jūsu nozīmīgā kalpošana īsteno Dieva iedibināto kārtību par labu mūsu tautai un valstij, un tādēļ pastāvīgi par jums visiem lūdzam Dievu, lai Viņš savā žēlastībā jūs sargā, apgaismo un vada, palīdzēdams jums jūsu atbildīgajā darbā. To lūdzu no sirds arī tagad, rakstīdams šīs rindas.

Rakstu jums pēc kādas manas draudzes locekles lūguma, lai izteiktu atbalstu kādai iniciatīvai, ko izvirzījuši daži LR Saeimas deputāti, ierosinādami grozījumus mūsu valsts pamatlikuma 110. pantā, kuri paredz nostiprināt ģimenes definīciju, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai likumiskā adopcijā. Tas nepieciešams, lai pasargātu ģimenes institūciju no pakļaušanas tādām interpretācijām, kuras izraisītu bīstamas, grūti labojamas vai pat neatgriezeniskas sekas mums visiem, arī nākamajām paaudzēm. 

Gribu izcelt vārdus mums visiem, jo šajā jautājumā es nevaru iedomāties iedalījumu mūsējos un viņējos, savējos un pretiniekos. Tādēļ arī vēršos pie visiem tautas priekšstāvjiem ‒ gan tiem, kas būtu gatavi atbalstīt šo papildinājumu Satversmes 110. pantā, gan tiem, kas ir nedrošībā un šaubās, gan īpaši tiem, kas uzskata šīs Satversmes izmaiņas par traucējošām un liekām.

Neesmu aforismu un lozungu meistars un neprotu izteikties īsi, tādēļ lūdzu Dievu, lai Viņš dāvā jums mazliet pacietības, šo vēstuli lasot. Otrs apgrūtinājums, kas jums mazliet būs jāpacieš, ir neierastā valoda, kurā izteikšu savas pārdomas. Es pieprotu tikai ticības un Svēto Rakstu valodu, kas mūsdienās varbūt skan neiederīgi, it īpaši politiskā sarunā. Taču tā ir valoda, kas ir radījusi mūsu civilizāciju un mūsu kultūru; šinī ziņā tā ir „mātes valoda” mums visiem. Turklāt arī neuzskatu, ka šī ir politiska saruna. Mūsu apskatāmais temats ir dziļi cilvēcisks un saruna − cilvēciska, tāpēc šī valoda te varbūt tomēr iederas.

Tā kā mūsu saruna ir par cilvēku, tad sākšu ar cilvēka izcelsmi un pašu sākumu, kas ietiecas Dieva īpašajā nodomā:

Un Dievs teica: “Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi!”Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to – vīrieti un sievieti viņš radīja! Un Dievs viņus svētīja un teica: “Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to – valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi!” (1Moz 1:26−28)

Tekstā ieraugāma cieša konsekvence, kas iesākas ar cilvēka radīšanu ciešā saistībā ar bioloģiskās dzimtes kategorijām (vīrietis, sieviete)(1), turpinās ar cilvēku dzimuma vairošanos pa visu zemi (laulība, ģimene, dzimta, tauta, valsts, cilvēce), un realizējas zemes pakļaušanā (cilvēku sabiedriskā un saimnieciskā darbība), kas ietver cilvēka īpašo lomu visas dzīvās un nedzīvās dabas pārvaldīšanā, pakļaujoties Dieva pavēlei. Tas ietver norādi arī uz dažādām cilvēka identitātes un piederības izpausmēm. 

Īpaši jāpatur prātā, ka visās šajās cilvēka identitātes un piederības izpausmēs − bioloģiskās dzimtes, laulības, ģimenes, dzimtas, tautas, valsts, cilvēces un saimnieciskās dzīves jomās – tiek uzsvērta arī cilvēka dievlīdzība; tā ir viņa sākotnējā garīgā būtība (taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības .. un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla).(2) Šī dievlīdzība tiek atklāta nesaraujamā kopsakarā ar ietvertajām fundamentālajām cilvēciskās identitātes un piederības izpausmēm. Bībeles teksts apbrīnojami īsā un kodolīgā valodā ietver visu unikālo cilvēka identitātes apjomu, kas ietver visas iespējamās cilvēka dzīves jomas un attieksmes gan senatnē, gan mūsdienās, gan nākotnē.(3)

Svarīgi atzīmēt, ka cilvēka fundamentālās un neatņemamās identitātes avots ir Bībelē izteikts tieši bioloģiskās dzimtes kategorijās (vīrietis, sieviete), kas to cieši sasaista ar citām bioloģiskām būtnēm. Tās ir reālijas, kuras nav tik vienkārši reducējamas līdz nominālijām(4), kā tas ir mūsdienās noticis ar citām no bioloģiskās dzimtes atvasinātajām reālijām – vīrietis, sieviete, vīrs, sieva, tēvs, māte, laulība, ģimene utt.. Šie jēdzieni tiek mūsdienās patvaļīgi pārinterpretēti, iztukšoti vai pat pilnībā atmesti atbilstoši laikmeta ideoloģiskajām konjunktūrām.

Pavedieni, kas izriet no cilvēka bioloģiskās dzimtes un tai atbilstīgas seksualitātes, caurauž un sasaista dažādās cilvēka identitātes izpausmes gan laulības un ģimenes ielokā, gan visās darbības jomās sociālajā un saimnieciskajā dzīvē. Ja šie no bioloģiskās dzimtes kategorijas raisošies pavedieni tiek kropļoti vai sarauti, tad arī saikne ar Dieva doto radīšanas kārtību tiek sarauta un aizsākas jaudīgi daudzvirzienu destrukcijas un pašiznīcināšanās procesi, kas neatgriezeniski skar visu civilizāciju.(5) 

Civilizācijām un sabiedrībām, kurās tiek sarauti šie pavedieni, ilga un laimīga nākotne nav iespējama; tās neizbēgami ir gājušas bojā. Tas ir ieraugāms pasaules vēstures gaitā − gan tajā, ko apraksta Bībele, gan tajā, ko apraksta sekulārie vēsturnieki. Citu konsekvenci vēsture nepazīst. Iemesli šādu civilizāciju un sabiedrību bojāejai var būt atšķirīgi, bet cēlonis arvien ir viens un tas pats. Tas uzskatāmi parāda, cik ļoti Bībeles dotā realitātes aina atbilst pašai realitātei. Tādēļ ar to ir ieteicams nopietni rēķināties.

Iepriekšminētajā visaptverošajā cilvēka identitātes kopumā, kas izriet no bioloģiskās dzimtes, ir izšķiramas divas to veidojošās daļas − plašākais ieloks, kas aptver visu cilvēka sociālo, valsts un saimniecisko darbību, un šaurākais, kas attiecināms uz ģimeni, laulību un seksualitāti. Šīs abas cilvēciskās identitātes un izpausmes daļas ir cieši un nesaraujami saistītas. Turklāt ir skaidri jāapzinās, ka laulība un ģimene neizriet no cilvēka saimnieciskās un sociālās dzīves, un tādēļ tai nav jātransformējas atkarībā no izmaiņām šajās dzīves jomās. Ir tieši otrādi − harmoniska cilvēka sociālā un saimnieciskā darbība visā savā mainībā un laikmetīgajā transformācijā ir pamatota nemainīgā ģimenē, laulībā un seksualitātē.(6)

Pievēršoties tieši ģimenei, kas iepriekšminēto Satversmes grozījumu sakarā ir mūsu apskatāmais jautājums, noteikti jāizceļ kāda nozīmīga tēma. Radīdams cilvēku pēc sava tēla un līdzības, Dievs savu tēlu un līdzību ir piešķīris cilvēkam dažādos veidos, taču tikai pavisam nedaudzi veidi mums ir atklāti Bībelē. Viens no šiem veidiem ir Dieva Radītāja tēvišķums, no kura izriet fundamentālas konsekvences attiecībā uz cilvēku. Dieva tēvišķums ir paterns(7), kas strukturē harmonisku izveidojumu visā radībā, arī cilvēku sabiedrībā.

Apustulis Pāvils Vēstulē efesiešiem raksta: „Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts (gr., πᾶσα πατριὰ, lat., omnis paternitas) debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu.” (Ef 3:14‒15) Latviešu tulkojums, kas izmanto vārdu cilts, neatklāj kādu būtisku niansi, kas īpaši attiecas uz mūsu apskatāmo tēmu, − grieķu oriģinālā ir lietots vārds patria ‘tēvišķums’; to pašu atspoguļo arī latīņu tulkojumā lietotais paternitas.

Teksts atklāj, ka no Dieva Tēva tēvišķuma izriet visu radību strukturējošs tēvišķums jeb paterns, kas iegūst savu identitāti no Dieva Radītāja tēvišķuma. Ar to ir saistīta cauri gadsimtiem tālāk nodotā kristīgā izpratne par cilvēku sabiedrības izveidojumu pēc ģimenes parauga. Tēvs un māte, kā ģimenes paternu grupas augstākā brieduma izpaudums, kuru autoritāti nosaka un sargā 4. bauslis, top par paternu, no kura izriet visa dažādo līmeņu autoritātes struktūra sabiedrībā: valdnieki ir zemes tēvi/mātes, valsts dibinātāji un likumdevēji ir valsts tēvi, Satversmes autori ir Satversmes tēvi, pilsētas domnieki ir pilsētas tēvi, sludinātāji ir ticības tēvi, ievērojami teologi – baznīcas tēvi. Viņi visi saņem savu identitāti (vārdu) no Dieva tēvišķuma.

Tā nav tikai valoda, bet dziļi būtiski darbīgs princips. To pavisam vienkārši var ieraudzīt visiem cilvēkiem kopīgā izjūtā par patiesu, labu un harmonisku autoritāti arī mūsdienās. Tas spontāni uzplaiksnī visur, kur vien apzīmējumi tēvs un māte kļūst par epitetu un visaugstāko uzslavu dažāda veida un līmeņa autoritātes nesējiem – prezidentiem, uzņēmumu vadītājiem, direktoriem, skolotājiem, ārstiem u.c., kad tie ir atbilstīgi sava aicinājuma īstenotāji. „Viņš ir kā tēvs, viņa ir kā māte,” – tā ir visaugstākā uzslava katrā amatā tā īstenotājiem.(8) Un arī pretēji – visur tur, kur amata pildītājs neatbilst šim ideālajam, vispārcilvēciskajam tēva vai mātes kritērijam vai, pareizāk sakot, paternam, atklājas indivīda paša deformācija un sabiedrību degradējošs apdraudējums. 

Tādējādi šie uzslavas vārdi – tēvs, māte − nav tikai cildinoši epiteti, bet dievišķās radīšanas kārtībā ielikti fundamentāli autoritātes principi jeb paterni, kas aktīvi veido visu harmonisko attiecību kopumu, kurā pašidentificējoties ar pārējiem no ģimenes ieloka nākušiem paterniem, iekļaujas arī pārējie kopienas un sabiedrības locekļi. No tēva un mātes autoritātes paterna izriet arī citi no ģimenes ieloka nākušie paterni – dēls, meita, brālis, māsa. Šie paterni uzticības pilnā pakļautībā tēva un mātes paternam un harmoniskā savstarpējā mijiedarbībā veido un izsaka vislielāko cilvēcisko solidaritāti un kopību gan reliģiskajās kopienās, gan tautās, gan visas cilvēces un paaudžu kopumā cauri laikiem. Tā ir realitāte un valoda, kas strukturē un izsaka visciešāko un visharmoniskāko cilvēces kopību un izsaka cilvēces identitāti un ideālus. 

Grūti iedomāties vēl kādus tikpat nozīmīgus paternus harmoniskas cilvēces kopības veidošanā. Harmonisku sabiedrības dzīvi un kopību neveido individuālās izcilības paterni, piem., varoņa, vadoņa, valdnieka, ģēnija vai kādi citi, to neveido arī pūļa un idejisko vai ideoloģisko grupu identitātes paterni – tauta, nācija, demokrātija, liberālisms, sociālisms, konservatīvisms u.c.. 

Iepriekšminētie ģimenes paterni, kas veido harmonisku saimniecisko un sociālo dzīvi, neizpaužas un nerealizējas kādā abstraktā telpā vai platonisku ideju pasaulē. Šie paterni ir ciešā saiknē ar savu avotu,− reālu ģimeni (tēvs, māte, dēls, meita, brālis, māsa u.c.), kas rodas no laulībā (vīrs, sieva) realizētas seksualitātes un sakņojas bioloģiskajā dzimtē (vīrietis, sieviete).

Nekad nevar saimnieciskajā vai sociālajā jomā patiesi un harmoniski īstenot tēva vai mātes paternus, ja savā paša ģimenē tas nav ticis realizēts. Un ģimenē nekad nevar harmoniski un patiesi realizēt tēva vai mātes paternus, ja laulībā nav īstenoti vīra vai sievas paterni.(9) Te mēs varam ieraudzīt, kāpēc ģimene pamatoti tiek saukta par sabiedrības pamatšūnu, jo tā būtiski strukturē visu sabiedrības organismu kopumā.

Ja ģimene ir sabiedrības pamatšūna, tad šīs šūnas kodols ir laulība. Bībele pārsteidzoši daudz runā par laulību un tās sargāšanu. Taču īpaši nozīmīgs ir laulības kārtas iedibinājums, par kuru mēs Bībelē lasām:

.. Kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica: “Šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Tāpēc lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta!Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa.” (1 Moz 2:22b−24)

Šeit aprakstīta viscēlākā un visbrīnišķīgākā laulību ceremonija un dievkalpojums pasaules vēsturē! Pats Dievs kā gādīgs un mīlošs līgavas tēvs pieved līgavainim Ādamam viņa brīnišķīgo līgavu, lai tā būtu viņam par sievu un mums visiem par māti. To redzēdams, Ādams Dieva Gara aizrauts un iedvesmots, izsaka pravietojuma vārdus par laulības kārtu un tās būtību. Pirmie pasaules vēsturē sacītie cilvēka vārdi, kurus mēs zinām, ir pravietojums par laulību!

To, ka šeit tiek vēstīts tieši par laulību, nevis par kādu citu kopdzīves veidu, mēs redzam no valodas, kāda Bībelē ir lietota. Jau sākumā tika pieminēts, ka Dievs radīja cilvēku .. – vīrieti un sievieti viņš radīja! Tātad pirms Ādama un Ievas laulību ceremonijas, ko vadīja pats Dievs, Ādams un Ieva tiek nosaukti par vīrieti un sievieti (burtiski − tēviņu un mātīti), bet šajā laulību notikumā viņi top par vīru un sievu. Viņu bioloģiskā dzimte top ietērpta laulāto − vīra un sievas − augstajos amatos. 

Tā top kodols jaunai sabiedrības organisma šūnai (vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai), kur mīlestības pilnā savienībā izpaudīsies bioloģiskajā dzimtē sakņota seksualitāte jeb dzimumattiecības (un viņi būs viena miesa)(10), un tādējādi tiks realizēts Dieva dotais uzdevums cilvēkam (augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to). Vīra un sievas identitāte tādējādi veidos un briedinās tēva un mātes identitāti un veidos pirmo sabiedrības šūnu, kas nodos šo kārtību nākamajām paaudzēm.

Vēl kāds būtisks aspekts: laulības institūcija paceļ cilvēku pāri visām citām bioloģiskām būtnēm. Visas pārējās dzīvās būtnes vairojas un realizē savu dzimumdzīvi bioloģiskās dzimtes ietvarā; dzīvnieki netop par vīriem un sievām, bet paliek kailā bioloģiskās dzimtes ietvarā kā tēviņi un mātītes. Tikai civilizācijas veidotājam – cilvēkam ‒ kā autoritātes pilnvara ir Dieva dots laulības ietērps, kas piešķir viņa bioloģiskajai dzimtei fundamentālu spēju būt par kodolu, no kura izriet civilizāciju veidojošā cilvēka identitāte.

Kāpēc visu šo rakstu saistībā ar ierosināto Satversmes 110. panta grozījumu? Par iemeslu šiem grozījumiem, kā jums visiem zināms, bija Satversmes tiesas izteiktais komentārs pie nesenā sprieduma, kurā Satversmes tiesa, ja pareizi sapratu, uzdeva LR Saeimai nostiprināt likumos principus, kas paredz paplašināt un līdz ar to arī pārinterpretēt ģimenes jēdzienu, lai varētu šajā jēdzienā ietilpināt arī viendzimuma kopdzīvē un bezlaulībā dzīvojošas personas. Turklāt tika apgalvots, ka šīs ieviešamās izmaiņas likumdošanā nekādā ziņā neskarot laulības institūciju (ko veido vīrieša un sievietes likumiski noslēgta savienība). Tas nav tiesa! Ja ģimene ir sabiedrības pamatšūna, tad laulība ir tās kodols; ģimene un laulība veido vienotu veselumu. Izmaiņas šūnā ietekmē šūnas kodolu, un otrādi. Šajā gadījumā Satversmes tiesas, manuprāt, ideoloģiski ietekmētā interpretācija ir mēģinājums šūnas kodolu izņemt no šūnas un piešķirt šūnai citu un citādu kodolu. 

Vai šāda šūna varēs veidot dzīvotspējīgu sabiedrības organismu Latvijā? Lietu loģika un vēstures pieredze liecina, ka nē. Sanāk tāda kā zara zāģēšana. Uz šī zara sēžam mēs visi – gan vīri un sievas, gan geji un lezbietes, gan laulātie un nelaulātie, gan bērni un pieaugušie, gan kristieši un nekristīgie, tāpēc arī vēršos pie visiem tautas priekšstāvjiem, mūsu tautas un valsts tēviem un mātēm, un aicinu visus atbalstīt piedāvātos grozījumus mūsu valsts pamatlikuma 110. pantā, lai nostiprinātu ģimenes definīciju, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai likumiskā adopcijā. Šis precizējums nepasaka neko jaunu iepretī mūsu valsts Civillikumam un ierastajai praksei un labi saskan ar mūsu Satversmes tēvu gribu, kas savā ziņā ir bijuši arī mūsu Civillikuma tēvi. Taču galvenais, ka šie grozījumi saskan ar mūžīgo Dieva doto likumu, kas ir veidojis un uztur visu pasauli.

Lai Dievs jūs svētī un pasargā!

Ar cieņu ‒

Aleksandrs Bite

Zemsvītras piezīmes:  

1. Oriģinālā lietots senebreju zākar, nekēvā – tēviņš, mātīte; bioloģiskais dzimtes apzīmējums, kas Bībelē izmantots arī visur attiecībā uz dzīvniekiem.

2.  Pēc cilvēka grēkā krišanas jeb atkrišanas no Dieva cilvēka identitāte un dievlīdzība tiek būtiski deformēta un noārdīta, taču, lai saprastu jautājuma būtību, ir svarīgi saprast sākotnējo Radītāja ieceri, kas pamatā paliek nemainīga, bet tiek realizēta cilvēka grēcīguma un fiziskas un garīgas deformācijas apstākļos.

3.  Piemēram, mūsdienās un nākotnē zemes pārvaldīšanas kontekstā līdztekus saimnieciskajai darbībai varētu izcelt arī ar dabas un vides aizsardzību saistītos jautājumus.

4.  Nosaukumiem, aiz kuriem nav fundamentālas realitātes, bet kuru nozīmi var manīt vai pārformulēt.

5.  Pie šādiem destrukcijas un pašiznīcināšanās procesiem zināmā mērā būtu pieskaitāmas arī totalitārās kustības un ideoloģijas (nacisms, komunisms u.c.), kuras vardarbīgi vērsušās pret homoseksuālām personām un liberālismu vispār. Šādas tendences sabiedrības dzīlēs neizbēgami rodas kā komplicēta reakcija uz šo dabisko, no bioloģiskās dzimtes raisošos pavedienu saraušanu (seksualitātes izcelšanu ārpus laulības un bioloģiskās dzimtes ietvara). To varētu ilustrēt ar šodien bieži pieminēto citokīnu vētru, kas ir ārkārtīgi bīstama vai pat nāvējoša organisma imūnsistēmas aizsargreakcija uz vīrusu. 

6.  Ja kādam ir radies priekšstats, ka laikmeta pārmaiņas sociālajā un saimnieciskajā dzīvē mūsdienās ir radījušas iepriekš nebijušas evolucionāras un progresīvas pārmaiņas attiecībā uz ģimeni un laulību, tad būtu ieteicams pievērsties bagātīgajam vēstures liecību klāstam, kas labi ilustrē, ka pašreizējā krīze attiecībā uz ģimeni un laulību nav nekas jauns, bet arhaiska cikliska parādība, kas raksturīga labklājības sabiedrībām pirms to sabrukuma. Spilgts piemērs mūsu reģiona kontekstā tam ir Livonijas valsts skumjais un pamācošais liktenis 16. gs. (sk. piem., Baltasara Rusova Livonijas hroniku)

7.  Šeit tiek lietots latīņu valodas cilmes termins, ar nozīmi ‘tēvišķs, mantojumā saņemts’, kas tiek izmantots dažādās jomās ar tuvāko nozīmi ‘šablons, stereotips, paraugs’. Atšķirība nozīmē ir tāda, ka šablonus, stereotipus vai paraugus realizē citi, bet paterni realizējas paši, jo ir nepieciešami saistīti ar fenomenu būtību.

8. Daži piemēri ilustrācijai. Katehēzes nodarbībās par 4. bausli klausītājiem parasti uzdodu dažus jautājumus par šo tēmu: kurus valsts vadītājus tie uzskata par vislabākajiem? Kāpēc? Visbiežāk augstāko vērtējumu ir izpelnījusies LR prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Uz jautājumu kāpēc? pēc īsākām vai garākām pārdomām cilvēki vienmēr apstājas pie vērtējuma: tāpēc, ka viņa ir kā māte. Tie paši pamatojumi ir izskanējuši arī attiecībā uz citiem vadītājiem, piemēram, skolotājiem – jo viņš ir kā tēvs, jo viņa ir kā māte

Tas spilgti parādās arī citviet pie vadītājiem, kuri tiek augsti vērtēti (piem., kanclere A. Merkele tiek Vācijā saukta par Muttimāmiņa, māmuļa. Interesants fakts mūsu apskatāmā jautājuma sakarā ir arī plaši analizētā A.Merkeles kā politiķes attīstība no viņas politiskā tēva kanclera H.Kola meitiņas (Mädchen) statusa par visas nācijas Mutti. Jautājums, kas šajā sakarā ir ticis uzdots: vai tas liecina par autoritāti vai autoritārismu? – A.Merkeles sakarā tas nepārprotami liecina par autoritāti, bet arī tādos gadījumos, kad epiteti tēvs vai māte tiek attiecināti uz autoritāriem līderiem, tas neko daudz nemaina. Pat lišķu liekulīgi piešķirtie nācijas tēva vai tautu tēva tituli diktatoriem un tirāniem, arī būdami pretrunā ar realitāti, tomēr ir un paliek kā visaugstākās atbilstības un uzslavas pretenzija un apliecinājums.

9.  Turpinot tēmu, izmantošu piemēru, kas saistīts ar jau pieminētās LR prezidentes V.Vīķes-Freibergas ievēlēšanu prezidenta amatā. Uzreiz pēc prezidentes ievēlēšanas žurnālisti intervēja viņas laulāto draugu I.Freibergu. Tie viņam jautāja, ko viņš domā par faktu, ka viņa sieva tagad ir kļuvusi par prezidentu. Freiberga kungs uz to atbildēja, ka, viņaprāt, Latvijas valsts ir ieguvusi ļoti labu prezidentu. Kad žurnālisti jautāja viņam, kāpēc viņš tā domā, prezidentes vīrs atbildēja: tāpēc, ka viņa ir ļoti laba sieva. Tas nebija joks.

10.  Būt par vienu miesu – eifēmisms, ar ko Bībelē tiek apzīmētas dzimumattiecības. 

Wednesday, January 13, 2021

Pāvesta Franciska atmaskotājs kritis nežēlastībā

Pāvesta Franciska atmaskotājs kritis nežēlastībā
Ziemassvētku laiks Latvijā plašākas sabiedrības uzmanību atkal piesaistīja problēmām Romas katoļu baznīcā, kuru pamatā ir neapmierinātība ar pāvesta Franciska pontifikātu. Proti, no priesteriskās kalpošanas tika

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 12, 2021

Dieva vārds un Gars absolūti mirušos dara dzīvus

Dieva vārds un Gars absolūti mirušos dara dzīvus
Apskatiet gleznu, kurā attēlota viena no visiespaidīgākajām un dramatiskākajām Vecās Derības vietām. Ecehiēla grāmatas 37. nodaļā aprakstīta vīzija – izkaltušo kaulu ieleja, kurā Dieva vārds

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 11, 2021

Mums ir patiesā mācība, bet visi citi kļūdās

Mums ir patiesā mācība, bet visi citi kļūdās
“Mana sirds lai stipri turas pie Taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. Tie mani zemes virsū gandrīz jau iznīcināja, bet es neatstāju Tavas pavēles.” [Ps.119:80;

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Facebook aizliedz publicēt Tēvreizi, atzīmējot to kā nepatiesu

Facebook aizliedz publicēt Tēvreizi, atzīmējot to kā nepatiesu
Sociālā tīkla “Facebook” faktu pārbaudītāju nežēlastībā kritusi mūsu Kunga Jēzus Kristus mācītā lūgšana, kas atzīta par nepatiesu. Luterāņu mācītājs Brendons Vors savā laika joslā publicējis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 10, 2021

Lietot Dieva svēto Vārdu un Rakstu vārdus liekulībai

Lietot Dieva svēto Vārdu un Rakstu vārdus liekulībai
Parunāsim par izglītotākiem ļaudīm. Diemžēl arī tādu cilvēku vidū, kam darīšana ar Dieva vārdiem, ir plaši izplatīta Viņa Vārda tukša un necienīga lietošana. Dieva acīs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 9, 2021

Friday, January 8, 2021

Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Pašaizsardzība ir atļauta. Aizsargājoties pret iespējamu uzbrukumu, katrs pats var pārstāvēt varu, kad tās likumīgie pārstāvji nevar palīdzēt. Arī valsts likums atļauj to darīt. Pašaizsardzību

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 7, 2021

Svētā Vakarēdiena izpratnes vienotība Jaunajā Derībā

Svētā Vakarēdiena izpratnes vienotība Jaunajā Derībā
Ja Pāvils un Jānis Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdus saprata burtiski – un uzskats, ka tas tā arī ir, pēdējo gadu desmitu laikā ir dominējis aizvien

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 6, 2021

Tuesday, January 5, 2021

Par Dieva Vārda zvaigznes izgaismošanu pagāniem

Par Dieva Vārda zvaigznes izgaismošanu pagāniem
“Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš?

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Nevar tikt izglābts ne ar kādu likumu pildīšanu

Nevar tikt izglābts ne ar kādu likumu pildīšanu
Vēstulē romiešiem (3:20) Pāvils saka: “Ar Bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā.” Bībeles pētnieki norāda, ka Pāvila vēstules romiešiem 3:20 tulkojumam no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 4, 2021

Kristieši Holivudā baidās par savu karjeru

Kristieši Holivudā baidās par savu karjeru
Amerikāņu aktieris un producents Metjū Makonahijs atzīst, ka Holivudā esot daudz kristiešu, kuri publiski neapliecinot ticību, jo baidās par savu karjeru. Nesen iznākušajā autobigrāfijā “Zaļā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 3, 2021

Pirms 500 gadiem Luters tika izslēgts no katoļu baznīcas

Pirms 500 gadiem Luters tika izslēgts no katoļu baznīcas
1521.gada 3.janvārī Romas pāvests Leo X izdeva bullu Decet Romanum Pontificem jeb “Romas pāvestam pieklājas”, ar kuru mūks un priesteris Mārtiņš Luters tika izslēgts no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 2, 2021

Friday, January 1, 2021

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive