Saturday, February 27, 2021

Piektais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām

Piektais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām
Mācību par Jēzus Kristus smagajām ciešanām un nāvi un sevišķi, kas notika ar Jūdu Iskariotu, ar Jēzus Kristus viltīgo pārdevēju, par ko ir mūsu piektais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 26, 2021

Thursday, February 25, 2021

Konfirmācijas vēsturisks apskats

Konfirmācijas vēsturisks apskats
Konfirmācija jeb iesvēte radusies jau senbaznīcā pirms Nikajas koncila. Sākotnēji (pirms Nīkajas koncila A.D. 325) konfirmācija ir Lieldienu nakts Kristību rita sastāvdaļa — tā sevī

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 24, 2021

Tuesday, February 23, 2021

Monday, February 22, 2021

Luters Dieva vārdā atrada atbildi uz jautājumu, kas nomoka daudzus

Luters Dieva vārdā atrada atbildi uz jautājumu, kas nomoka daudzus
Mārtiņš Luters ir atstājis tik dziļas pēdas vēsturē, ka pat sekulārie vēsturnieki atzīst viņu par vienu no visietekmīgākajiem cilvēkiem pēdējo tūkstoš gadu laikā. Tomēr dzīves

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tikai ticības dēļ Kristum tiekam pasludināti par taisniem

Tikai ticības dēļ Kristum tiekam pasludināti par taisniem
“..arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu attaisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.” [Gal.2:16b]

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, February 21, 2021

Kurās valstīs kristieši piedzīvo vislielākās vajāšanas

Kurās valstīs kristieši piedzīvo vislielākās vajāšanas
Starptautiskā organizācija “Open Doors” apkopojusi un publicējusi aktuālākos datus par valstīm, kurās kristieši piedzīvo vislielākās vajāšanas. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem laika posmā no 2019.gada 1.oktobra

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, February 20, 2021

Ceturtais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām


Mācību par Jēzus Kristus smagajām ciešanām un sevišķi, kas Viņam notika pie tiesneša Poncija Pilāta, par ko ir mūsu ceturtais gavēņa sprediķis, mums ir uzrakstījuši

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 19, 2021

Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?


Ja tev ir draugs [draudzene], Dieva vaiga priekšā lūdz Viņa spēku savu un iecerētā [iecerētās] draudzību saglabāt tīru un svētu. Ja tu meklē sevim nākamo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, February 18, 2021

Svētdarīšana luteriskajā teoloģijā

Svētdarīšana luteriskajā teoloģijā
Viens no būtiskajiem luteriskās teoloģijas jautājumiem ir jautājums par svētdarīšanu, it īpaši – saistībā ar taisnošanu. Iesākot apskatīt šo tēmu, mums būtu jāaplūko svētdarīšana fundamentālajos

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 17, 2021

Mērķtiecīga inkvizīcija adventistu vidū

Mērķtiecīga inkvizīcija adventistu vidū
Pēdējo piecu gadu laikā Latvijas adventistu kopienā tiekot realizēta mērķtiecīga inkvizīcija pret citādi domājošiem mācītājiem un teologiem. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības padome izteikusi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristietība bez dzīvā Jēzus

Kristietība bez dzīvā Jēzus
Māceklība ir nodošanās Kristum. Kristus eksistē, tāpēc Viņam ir jāseko. Kristus ideja, doktrināla sistēma, vispārēja reliģiska atziņa par žēlastību un piedošanu nepieprasa māceklību. Patiesībā tā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 16, 2021

Vienīgais līdzeklis, kā cilvēks var tikt izglābts

Vienīgais līdzeklis, kā cilvēks var tikt izglābts
“Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts. Un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšāmcelsies.” [Lk.18:32-33] Daudzi domā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, February 15, 2021

Reinhards Slenczka šodien svin 90


Vācijas luterāņu mācītājs un profesors Reinhards Slenczka (arī: Slenska), kas Latvijā pazīstams kā pirmās Lutera akadēmijas pirmais un vienīgais rektors un pasniedzējs, šodien svin savu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Neviens nespēj pienācīgi novērtēt Dieva Vārdu

Neviens nespēj pienācīgi novērtēt Dieva Vārdu
“Bet, kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā.” [Gal.2:11] Pāvils turpina atspēkojumu un saka, ka viņa labā runā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, February 14, 2021

Mācītājs tiešraidē apzināti it kā pārgriež sev roku

Mācītājs tiešraidē apzināti it kā pārgriež sev roku
Daudziem Latvijā par autoritāti kļuvušais mācītājs ar kolēģi, skaidrojot Jēzus svētā Vakarēdiena iedibināšanas vārdus, tiešraidē it kā pārgriež sev roku. Sludinātāji katrs savā glāzē it

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, February 13, 2021

Trešais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām


Mācību par Jēzus Kristus smagajām ciešanām un sevišķi par apustuļa Pētera grēkiem, par ko ir trešais gavēņa sprediķis, mums ir uzrakstījuši svētie evaņģēlisti. Bet Jēzum

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 12, 2021

Komiksu žurnāls par Kristu

Komiksu žurnāls par Kristu
Kristīgā izdevniecība “Kingstone” izveidojusi divpadsmit komiksu žurnālu komplektu, kurā grafiskā veidā atainoti Jēzus Kristus dzīves notikumi, kas aprakstīti Bībelē. Līdzīgās e-publikācijas: Kristīgā multfilma “Jēzus brīnumi”

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kas ir laulības pārkāpšana?


Laulības pārkāpšana ir: No sirds izrietoša ļauna seksuāla iekāre. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. [Mt.15:19] Tāpēc

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, February 11, 2021

Baznīca un ticības apliecība

Baznīca un ticības apliecība
Mūsdienu pasaules intelektuālais noskaņojums ir veidojies garas, grūtas cīņas laikā pret baznīcas dogmām – vai nu tās būtu Romas katolicisma, vai arī vecās protestantisma ortodoksijas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 10, 2021

Viedierīču aplikācijā visbiežāk lasītais Bībeles pants

Viedierīču aplikācijā visbiežāk lasītais Bībeles pants
Pandēmijas laiks atstājis zināmu iespaidu arī viedierīču aplikācijas Youversion lietošanas ieradumiem. Pagājušā gada sākumā biežāk meklētie vārdi bija “jauns gads”, “gavēnis” un “ticība”. Savukārt martā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 9, 2021

Monday, February 8, 2021

Apgraizīšanu nedrīkst uzspiest

Apgraizīšanu nedrīkst uzspiest
“Bet pat mans pavadonis Tits, grieķis, netika spiests apgraizīties.” [Gal.2:3] Vārdi “netika spiests” pietiekami skaidri parāda, kādas bijušas šīs pārrunas un to iznākums, proti, apgraizīšanu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, February 7, 2021

Zīdainis nomirst Kristībās

Zīdainis nomirst Kristībās
Plašu rezonansi izraisījusi traģēdija, kas notikusi pareizticīgo baznīcā, kur saskaņā ar tradīciju, Kristības sakraments tika veikts zīdaini pagremdējot trīs reizes traukā ar svēto ūdeni. Kādu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Otrais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām


Mācību par mūsu Pestītāja Jēzus Kristus smagajām mokām un sevišķi, kā Jēzus tika pratināts augsto priesteru tiesas priekšā, par ko ir mūsu otrais gavēņa sprediķis,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, February 6, 2021

Priesteris vēlas iemužināt savus labos darbus, taču īstenība ir savādāka

Priesteris vēlas iemužināt savus labos darbus, taču īstenība ir savādāka
Kāds neidentificēts priesteris lūdz nejaušiem garāmgājējiem iemužināt savus labos darbus, sniedzot parkā uz soliņa guļošam bezpajumtniekam naudu. Atsaucīgie ļaudis, kuri bija gatavi nofotografēt garīdznieka dāsno

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 5, 2021

Thursday, February 4, 2021

Antikrista pretdabiskā izturēšanās

Antikrista pretdabiskā izturēšanās
“Viņš neievēros arī savu tēvu dievus, nedz to, ko sievas iemīļojušas, nedz kādu citu dievu, bet pacelsies iedomībā pāri par visiem.” [Dan.11:37] Pravietis atklāj Antikrista

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 3, 2021

Tuesday, February 2, 2021

Monday, February 1, 2021

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive