Wednesday, March 31, 2021

Tuesday, March 30, 2021

Atklātas vecākā kristiešu klostera drupas

Atklātas vecākā kristiešu klostera drupas
Franču un norvēģu zinātnieku grupas veikto arheoloģisko izrakumu laikā esot atklātas vecākā kristiešu klostera drupas. Arheologi norāda, ka atradums mainīšot priekšstatus un izpratni par klosteru

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Svētais Vakarēdiens ir draudzes ticības karogs

Svētais Vakarēdiens ir draudzes ticības karogs
“Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk.” [1.Kor.11:26] Apustulis Pāvils pieprasa, lai visi dievgaldnieki,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 29, 2021

Sunday, March 28, 2021

Friday, March 26, 2021

Uzstājīgs telefonevaņģēlists piedzīvo ko neparastu

Uzstājīgs telefonevaņģēlists piedzīvo ko neparastu
Kāds uzstājīgs jaunais cilvēks veic telefona zvanus nejauši izvēlētiem numuriem, mēģinādams saviem “upuriem” pasludināt “evaņģēliju”. Par godu starptautiskajai teātra dienai Rīgas jaunais teātris piedāvā bez

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 25, 2021

Baptistu mācītājs atzīst e-BAZNĪCAs ietekmi

Baptistu mācītājs atzīst e-BAZNĪCAs ietekmi
Kāds sociāli aktīvs Latvijas baptistu mācītājs savā “Twitter” profilā dalījies ar ierakstu, kurā atzinis vietni www.ebaznica.lv par ietekmīgu avotu. Šobrīd bieži nākas dzirdēt pārmetumus par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Marijas pasludināšanas dienā jeb Kunga ieņemšanas dienā


Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 24, 2021

Tuesday, March 23, 2021

Kuram ir lielāka ietekme – biezajam vai priesterim

Kuram ir lielāka ietekme
Reiz kādam nomalē kalpojošam priesterim steidzami savajadzējies aizbraukt uz pilsētas otru galu. Viņš aizgājis pie blakus dievnamam dzīvojošā biezā un lūdz palīdzību ātri nokļūt galamērķī.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Bez kā neviena dvēsele nevar būt laimīga un svētīta

Bez kā neviena dvēsele nevar būt laimīga un svētīta
“Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi..”” [Jņ.6:67-68]

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 22, 2021

Sunday, March 21, 2021

Astotais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām un miršanu


Mācību par Jēzus Kristus ciešanām un miršanu un sevišķi, kas notika Viņam mirstot pie krusta, par ko ir mūsu astotais gavēņa sprediķis, mums uzrakstījuši svētie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, March 20, 2021

Friday, March 19, 2021

Kā saderinātajiem jāizturas?


Saderinātajiem nav atļauts pirms salaulāšanās dzīvot laulāta pāra kopdzīvi, jo Dievs vēl nav atdevis tos vienu otram. Viņiem nepienākas sākt dzīvot kopā pirms salaulāšanās, bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 18, 2021

Ticības apliecības izpratne

Ticības apliecības izpratne
Jaunās Derības reliģiskajā terminoloģijā vārdi ομολογείν un εξομολογείσθαι tiek lietoti trejādā noziīmē; kā grēksūdze, kā ticības apliecināšana un kā Dieva slavēšana. Šis trīs nozīmes ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Atrasti jauni ebreju Bībeles tekstu fragmenti

Atrasti jauni ebreju Bībeles tekstu fragmenti
Izraēlas senlietu pārvalde paziņojusi, ka Jūdejas tuksnesī veiktajos izrakumos atrasti vairāki desmiti jauni ebreju Bībeles tekstu fragmenti. Atklātie pergamenti saturot tekstus no Zaharijas un Nahuma

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 17, 2021

Tuesday, March 16, 2021

Monday, March 15, 2021

Vārdu “bauslība” un “Evaņģēlijs” nozīmes

Vārdu "bauslība" un "Evaņģēlijs" nozīmes
Reizēm Vecās Derības pirmās piecas grāmatas (piecas Mozus grāmatas) tiek dēvētas par “Mozus bauslību,” savukārt pirmās četras Jaunās Derības grāmatas (no Mateja līdz Jāņa evaņģēlijam)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, March 14, 2021

Septītais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām un miršanu


Mūsu Glābēja Jēzus Kristus septiņus pēdējos izteikumus, kas sacīti karājoties pie krusta, par ko ir mūsu septītais gavēņa sprediķis, mums uzrakstījuši svētie evaņģēlisti Matejs, Lūka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 12, 2021

Priesteris dalījies pieredzē kā iegūt naudu

Priesteris dalījies pieredzē kā iegūt naudu
Zilupes Jēzus Sirds un Pasienes Svētā Dominika draudzēs kalpojošais bazneickungs Vitālijs Filipenoks savā Facebook profilā dalījies pieredzē kā iegūt naudu. Viņa laika joslā publicēts ieraksts

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 11, 2021

Šķiet, ka baznīcas izaugsmes principi tomēr nedarbojas

Šķiet, ka baznīcas izaugsmes principi tomēr nedarbojas
Pēc visas skaļās dižošanās ar Baznīcas izaugsmes kustības “zinātniskajām” metodēm izbrīnu rada Pītera Vāgnera izteiktais secinājums: “Es nedomāju, ka mūsu izstrādātajos baznīcas izaugsmes principos vai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 10, 2021

Tuesday, March 9, 2021

Miriāde publikāciju

Miriāde publikāciju
Interneta vietnes www.ebaznica.lv pastāvēšanas vēsturē ir sasniegts zīmīgs notikums, proti šobrīd lasītājiem pieejama miriāde publikāciju. Lai aptvertu šo ievērojamo lasāmvielas daudzumu, esam izveidojuši lapu, kur

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 8, 2021

Neapgāžams pierādījums Dieva dusmām pret grēku

Neapgāžams pierādījums Dieva dusmām pret grēku
“Bet kas gan izprot Tavu dusmu spēku, un kas saredz Tavas bardzības niknumu, Tevi bīdamies?” [Ps.90:11] Galvenais iemesls, kāpēc neticīgie noraida Veco Derību, ir tas,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Atrodam mierinājumu sajaukšanā

Atrodam mierinājumu sajaukšanā
“Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu.” [1.Moz.11:7] Tādēļ šeit atrodam mierinājumu, kas tiek sniegts patiesajai Baznīcai – Dievs ne tikai redz bezdievju un savu pretinieku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, March 7, 2021

Vismaucīgākā mauka Bībelē

Vismaucīgākā mauka Bībelē
Bībelē daudzviet ir minētas sievietes, kuru seksuālā uzvedība neatbilst sabiedrības ieskatiem.Atšķirībā no tulkojuma un situācijas, tās ir netikles, laulības pārkāpējas, citu vīru sievas vai maukas.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sestais gavēņa sprediķis par Jēzus Kristus ciešanām un miršanu


Mācību par Jēzus Kristus smagajām ciešanām un nāvi un sevišķi, kā Viņš tika izvests no Jeruzalemes un krustā sists, par ko ir mūsu sestais gavēņa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, March 6, 2021

Īpatnējais atklājums – ķēniņa Hēroda dārzs

Īpatnējais atklājums - ķēniņa Hēroda dārzs
Arheologiem lzraēlas pilsētā Jērikā esot izdevies atklāt Jaunajā Derībā pieminētā ķēniņa Hēroda īpatnēju dārzu. Jūdejas valdnieks, kurš pazīstams kā lielu būvniecības projektu pasūtītājs, ir priecājies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 5, 2021

Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?


Saderināšanās ir spēkā pie šādiem priekšnosacījumiem: Abi saderinājušies ir tiesīgi noslēgt laulību un tai derīgi. Viņiem ir vecāku vai laicīgā likuma dota piekrišana. Apsolījumu doties

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 4, 2021

Atgriešanas līdzekļi

Atgriešanas līdzekļi
Lai arī atgriešanas cēlonis ir vienīgi Dievs, Viņš tomēr neatgriež cilvēkus tiešā veidā, bet gan lieto šim nolūkam konkrētus, noteiktus līdzekļus. Šo patiesību aizstāv luteriskās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 3, 2021

Aizliegtas diskusijas kristiešiem

Aizliegtās diskusijas kristiešiem
Tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes “Facebook” pastāvīgie lietotāji konstatējuši, ka tajā esot aizliegtas diskusijas kristiešiem. Kādi dedzīgi kristieši piedzīvojuši nepatīkamus mirkļus, kad, vēlēdamies dalīties ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 2, 2021

Vai pestīšanai ir nepieciešami labie darbi?

Vai pestīšanai ir nepieciešami labie darbi?
“Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā.” [Tit.3:5] Vai pestīšanai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Devīto gadu pēc kārtas stabili līderi

Devīto gadu pēc kārtas stabili līderi
Draugiem.lv apliecinājis, ka mūsu profils devīto gadu pēc kārtas esot populārākais starp reliģisko organizāciju sociālajā tīklā izveidotajām 101 profiliem. Piedāvājam aplūkot e-BAZNICAs statistikas datus par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 1, 2021

Virtuālā ballīte

Virtuālā ballīte
Šodien aprit pilni četrpadsmit gadi kopš pirmās elektroniskās publikācijas vietnē wwww.ebaznica.lv. Par godu jubilejai tiek rīkota neliela virtuālā ballīte. Lai gan virtuālajā vidē darbojamies jau

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive