Friday, April 30, 2021

Dieva baušļu vizualizācija

Dieva baušļu vizualizācija
Jūsu uzmanībai piedāvājam krievu izcelsmes mākslinieka Vladimira Tretčikova Dieva baušļu vizualizācija, ko varat izmantot meditācijai par Tā Kunga likumiem. Līdzīgās e-publikācijas: Meditācija Jāskatās tikai uz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?

Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?
Dieva Vārda lietošana, lūgšanas, draudzes sanākšanas, ticīgi draugi, darbs, mācības un labas aizraušanās, intereses palīdz mums domāt, runāt un darīt to, kas ir pareizi. Beidzot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 29, 2021

Ticības apliecība un atklāsme

Ticības apliecība un atklāsme
Kur ir meklējami baznīcas ticības apliecības pirmsākumi? Fendts tos saskata Jēzus izteiktajā aicinājumā kļūt par Viņa mācekļiem.* “Mācekļi pauda savu piederību Jēzum, fiziskā veidā kļūstot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 28, 2021

Senā vēstulē kristiešiem mācīts par seksu


Teoloģijas eksperti konstatējuši, ka senā vēstulē kristiešiem priekšraksti par seksu tiek sniegti atsaucoties uz kvazi-zinātnisku zooloģisku novērojumu reliģisku interpretāciju. Proti, 2016.gadā Latvijas Bībeles Biedrības izdotās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 27, 2021

Briesmīga zīme, kas liecina par zaudētu ticību

Briesmīga zīme, kas liecina par zaudētu ticību
“Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš Tā Kunga; to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu.” [Fil.3:1] Ir cilvēki, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 26, 2021

Dievs dod jums acīm redzamas zīmes

Dievs dod jums acīm redzamas zīmes
Pēc 190 šķirstā pavadītām dienām Noass joprojām nezināja, vai plūdi ir pārgājuši. Tāpat Noass nezinā­ja, vai ir pārgājušas Dieva dusmas par cilvēku grē­kiem. Noass lūkojās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 25, 2021

Vakcinācija esot atrodama Bībelē

Vakcinācija esot atrodama Bībelē
Lai iedrošinātu draudzes locekļus potēties, kāda luterāņu baznīca pie dievnama ziņojuma dēļa pielikusi tekstu, ka vakcinācija esot atrodama Bībelē. ASV Ilinoisas štata pilsētas Čikāgas Kristus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 24, 2021

Mācītājs notiesāts par grēka nosodīšanu

Mācītājs notiesāts par grēka nosodīšanu
Konservatīvs mācītājs notiesāts par laulības seminārā izteikto nosodījumu transgenderismam un homoseksuālimam, kā arī atstādināts no kalpošanas amata. Tiesa nolēmusi, ka Brēmenes Sv. Mārtiņa draudzes mācītājs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 23, 2021

Vai var gūt piedošanu par sestā baušļa pārkāpšanu?


Dievs labprāt piedod grēkus par sestā, kā arī visu citu baušļu pārkāpšanu Kristus dēļ, jo Viņš ir atpircis mūs no visiem grēkiem. Mēs varam nožēlot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 22, 2021

Atgriešanās izraisītājcēlonis

Atgriešanās izraisītājcēlonis
Jautājums par atgriešanās izraisītājcēloni ir ticis atbildēts trijos dažādos veidos. Pirmkārt, ir ticis apgalvots, ka atgriešanās cēlonis ir pats cilvēks (pelagiāņi). Vēl ir ticis apgalvots,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 21, 2021

Tuesday, April 20, 2021

Monday, April 19, 2021

Kas ir “reliģija”?

Kas ir "reliģija"?
Nav viegli visiem pieņemamā veidā definēt jēdzienu “reliģija”. Visparastākā definīcija skanētu apmēram tā: “Reliģija ir noteikta attieksme pret augstāku varu vai varām, kuras atsevišķi indivīdi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 18, 2021

Papildinājums Jāņa evaņģēlija komentāriem

Papildinājums Jāņa evaņģēlija komentāriem
Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudzes apgādā izdots papildinājums Jāņa evaņģēlija komentāriem latviešu valodā. Šī ir luterāņu mācītāja un teologa Ilāra Plūmes sarakstīto Jāņa evaņģēlija

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Nav viegli nelaimes brīdī slavēt To Kungu

Nav viegli nelaimes brīdī slavēt To Kungu
Kādēļ tik daudz krietnu dvēseļu savā lūgšana jūtas tik vēsas, nedzīvas un gļēvas un bēdu laikos gūst tik maz iepriecinājuma un paļāvības? Protams, tādēļ, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 17, 2021

Luters nenobijās apliecināt ticības pārliecību

Luters nenobijās apliecināt ticības pārliecību
Pirms piecsimt gadiem augustīniešu mūks Mārtiņš Luters nenobijās un stājās ķeizara un Vācu impērijas priekšā, lai apliecinātu Svētajos Rakstos balstīto ticības pārliecību. 1521.gada 17.aprīļa rītā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Politiska revolūcija ir ārpus normas robežām

Politiska revolūcija ir ārpus normas robežām
Sabiedrība nevar dzīvot bez taisnības un kārtības. Šādai sistēmai vajadzīgi likumi, tiesas, policija un sabiedrības noskaņojums. Ja spēkā nav nekādu likumu, kam lai pilsoņi paklausa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 16, 2021

Thursday, April 15, 2021

Klasiskā luterāņu izpratne par konfirmāciju

Klasiskā luterāņu izpratne par konfirmāciju
Lai gan ārējā veidolā luteriskā tradīcija ir paturējusi atsevišķus senbaznīcas rituāla un izpratnes elementus, tomēr tās izcelsme nav tiešā veidā saistāma nedz ar Austrumu, nedz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 14, 2021

Tuesday, April 13, 2021

Monday, April 12, 2021

Tiek veidota milzīga Jēzus statuja

Tiek veidota milzīga Jēzus statuja
Brazīlijas dienvidos patlaban tiek veidota milzīga Jēzus statuja, kura pēc saviem izmēriem pārspēšot ikonisko Riodežaneiro Kristus Pestītāju. Iespaidīgās statujas celtniecība notiek Riugrandi du Sula štata

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 11, 2021

Saturday, April 10, 2021

Friday, April 9, 2021

Thursday, April 8, 2021

Šogad izdos “Divpadsmit apustuļu mācību”

Šogad izdos "Divpadsmit apustuļu mācību"
Latvijas Bībeles biedrība, turpinot pirmkristiešu tekstu sēriju, ar Rītdienas fonda atbalstu šī gada rudenī plāno izdot “Divpadsmit apustuļu mācību”. Ārpuskanoniskais teksts “Divpadsmit apustuļu mācība” jeb

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Luteriskā izpratne par labajiem darbiem kā laicīgiem darbiem

Luteriskā izpratne par labajiem darbiem kā laicīgiem darbiem
Pievērsīsim lielāku uzmanību luteriskajai izpratnei par labajiem darbiem kā laicīgiem darbiem, jo mūsu draudžu locekļiem arī mūsdienās šķiet, ka tie darbi, kuri tiek veikti tieši

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 7, 2021

Tuesday, April 6, 2021

Kristietēm ģimenes kuplākas

Kristietēm ģimenes kuplākas
Vīnes Universitāte veikusi pētījumu, kurā noskaidrots, ka kristietēm esot vairāk bērnu nekā sievietēm, kas nepieder ne pie vienas reliģijas un konfesijas. Tika izvērtēti 34 tūkstošu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva grēku piedošanas pasludinājums

Dieva grēku piedošanas pasludinājums
“Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.” [Rom.5:18] Daudzi iedomājas, ka,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 5, 2021

Sunday, April 4, 2021

Saturday, April 3, 2021

Ko jums īsti nozīmē Kris­tus nokāpšana ellē

Ko jums īsti nozīmē Kris­tus nokāpšana ellē
Iespējams, ka jūs, līdzīgi daudziem kristiešiem, kas bieži ir apliecinājuši, ka Kristus ir nokāpis ellē, jo pro­jām īsti nezināt, ko jums īsti nozīmē šis fakts.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 2, 2021

Thursday, April 1, 2021

Īsa mācība jauniem ļaudīm, kas grib iet pie Dievgalda


Šī ir īsa mācība dievgaldniekiem jautājumu un atbilžu veidā. Kas tevi dzen tagad sūdzēt savus grēkus? Mani grēki. Es apzinos un atzīstu, ka esmu nabaga

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Pāvests rāda neviennozīmīgu žestu

Pāvests rāda neviennozīmīgu žestu
Vairākās populārās tiešsaistes servisu aplikācijās tiek piedāvāta mēme, kurs pamatā izmantots brīdis, kad Romas pāvests rāda neviennozīmīgu žestu. Proti, dodoties ar helikopteru pie Pasaules jauniešu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive