Monday, May 31, 2021

Filma par apustuli Tomu

Filma par apustuli Tomu
“Invar Studios” paspārnē top vēsturiska dokumentāla filma par apustuli Tomu, ko Bībelē (Jņ.20:27) dēvē par “neticīgo”. Filmas galvenā interese ir tuvāk izzināt apustuļa Toma ceļojumu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 30, 2021

Atanasija ticības apliecība, rakstīta pret ariāņiem

Atanasija ticības apliecība, rakstīta pret ariāņiem
Ikvienam, kas vēlas tapt pestīts, vairāk par visu ir nepieciešams turēties pie kristīgas ticības. Ja kāds to nepatur tīru un neizkropļotu, tas, bez šaubām, ies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, May 29, 2021

Friday, May 28, 2021

Thursday, May 27, 2021

Dažādas svešas izpratnes par konfirmāciju

Dažādas svešas izpratnes par konfirmāciju
Atšķirībā no luteriskās baznīcas, kurā īpašs konfirmācijas rituāls varēja arī nebūt, Reformātu baznīcā tas parādās kā svarīgs baznīcas rituāls jau no paša sākuma (M. Bucers

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Vatikāna piedalīšanās Eirovīzijā

Vatikāna piedalīšanās Eirovīzijā
Tikko aizritējis Eiropas Raidorganizāciju apvienības rīkotais dziesmu konkurss un kārtējo reizi aktualizējies jautājums: kāpēc izpalika Vatikāna piedalīšanās Eirovīzijā? Sociālajos tīklos, pus pa jokam tiek spriests,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 26, 2021

Monday, May 24, 2021

Sunday, May 23, 2021

Divas dažādas sistēmas

Divas dažādas sistēmas
Lielākā daļa šeit minēto problēmu izaugušas un nobriedušas, pateicoties straujajai tehnikas ieviešanai, kas notikusi daudzās valstīs. Sakarā ar kapitālismu, ko vairāk saprot kā privāto kapitālismu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 21, 2021

Garīdznieki nolemj nopeldēties bez peldbiksēm

Garīdznieki nolemj nopeldēties bez peldbiksēm
Luterāņu mācītājs, katoļu priesteris un harizmātu sludinātājs iet pārgājienā. Visi trīs noguruši un ierauga ezeru. Garīdznieki nolemj nopeldēties, bet peldbikses nav līdzi. Luterāņu mācītājs saka:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 20, 2021

Trešais bauslības pielietojums

Trešais bauslības pielietojums
Nevar noliegt to, ka Luters ne tikai ievēro baušļos izteiktos viennozīmīgos aizliegumus, bet arī intensificē tos savos baušļu skaidrojumos. Tā, piemēram, bauslis par nelietīgu Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Youtube bloķējusi populāru sludinātāju

Youtube bloķējusi populāru sludinātāju
Video koplietošanas vietne Youtube bloķējusi populāra mācītāja un TV evaņģēlista kanālu, kuram esot bijuši gandrīz 2 miljoni sekotāju. Izrādās, ka iemesls šādām sankcijām esot bijis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 19, 2021

Tuesday, May 18, 2021

Monday, May 17, 2021

Sunday, May 16, 2021

Saturday, May 15, 2021

Alfabētiskā līdzība

Alfabētiskā līdzība
“Iesākumā.” (1.Moz.1:1) Vecās Derības pirmā vārda “iesākumā” – oriģinālā berešīt (בראשית) – pirmais burts bēt (ב) atgādina kvadrātu, kuram visas malas, izņemot vienu, ir noslēgtas.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 14, 2021

Thursday, May 13, 2021

Par Bībeles lasīšanas ieradumiem pandēmijas laikā

Par Bībeles lasīšanas ieradumiem pandēmijas laikā
Starpkonfesionāla organizācija Latvijas Bībeles biedrība ir veikusi nelielu aptauju par Bībeles lasīšanas ieradumiem Covid-19 pandēmijas laikā. 36 % no aptaujātajiem atzinuši, ka šajā laikā viņu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Aktuālo vajadzību apmierināšana

Aktuālo vajadzību apmierināšana
Roberts Koisters šajā sakarā pilnīgi pamatoti pretstata Baznīcas izaugsmes kustības pieeju, kas vērsta uz aktuālo vajadzību apmierināšanu, un patiesā Evaņģēlija dāvāto grēku piedošanu. Viņš citē

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 12, 2021

Debesbraukšana un grēcinieka taisnošana

Debesbraukšana un grēcinieka taisnošana
Ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos atņēmis velnam, ellei un nāvei varu, Jēzus četrdesmit dienas pavadīja kopā ar saviem mācekļiem, runādams par Dieva valstību. Tad,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 11, 2021

Monday, May 10, 2021

Saskaroties ar ļaunumu, atceries, kā velns kārdināja Kristu

Saskaroties ar ļaunumu, atceries, kā velns kārdināja Kristu
Vairums cilvēku, pat daži nopietni Bībeles pētnieki, uzskata, ka Mt.4:1–11 velns kārdināja Kristu nepareizi citējot Bībeli. Patiesībā viņš citēja no konteksta izrautus fragmentus, tādējādi sagrozot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 9, 2021

Saturday, May 8, 2021

Svētā Vakarēdiena evaņģēliskā būtība

Svētā Vakarēdiena evaņģēliskā būtība
Aizvien izplatītāka kļūst vispārēja necienības sajūta, kas attur cilvēkus no Svētā Vakarēdiena. Var arī gadīties, ka cilvēks vispār nav nonācis tik tālu, lai apzinātos pat

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 7, 2021

Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?


Tie ir tādi jautājumi, par kuriem Dievs nav devis nekādus norādījumus nedz baušļos, nedz arī tos noliedzis, bet atstājis mūsu pašu brīvai izlemšanai. Tomēr šo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 6, 2021

Vai sakraments ir izdalāms bērniem?

Vai sakraments ir izdalāms bērniem?
Pēdējā laikā tiek plaši debatēts jautājums, vai Sakraments ir izdalāms maziem bērniem un pat zīdaiņiem. Luteriskā baznīca tradicionāli ir izmantojusi pantu 1.Kor.11:28 (“Lai cilvēks pats

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 5, 2021

Tuesday, May 4, 2021

Ar Evaņģēlija palīdzību Svētais Gars pārliecina atpestīto pasauli

Ar Evaņģēlija palīdzību Svētais Gars pārliecina atpestīto pasauli
“Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.” [Jņ.16:11] Neticīgo pasaules bērnu starpā ir arī tādi, kuri nebaidās no Dieva tiesas sprieduma, jo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 3, 2021

Sunday, May 2, 2021

Luterāņu mācītāji, kas mainījuši orientāciju

Luterānu mācītāji, kas mainījuši orientāciju
Ar interneta resursu pētniecības starpniecību noskaidroti luterāņu mācītāji, kas pēdējos gados mainījuši orientāciju teoloģiskajās pārliecībās. Jūsu uzmanībai piedāvājam par konservatīvu uzskatītās Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive