Saturday, July 31, 2021

Reālā situācija ar konfirmāciju

Reālā situācija ar konfirmāciju
Lai gan oficiāli Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā (LELB) ir atgriezusies klasiskā luteriskā izpratne par konfirmāciju jeb iesvētību kā procesu, kas ietver sevī katehizāciju, iesvētības rituālu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 28, 2021

Tuesday, July 27, 2021

Kur tiek sludināta pareiza mācība, tur vienmēr uzrodas oponenti

Kur tiek sludināta pareiza mācība, tur vienmēr uzrodas oponenti
“Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie.” [1.Kor.11:19] Dieva Baznīca uz zemes vienmēr ir bijusi cīnītāja. Tā vienmēr ir apspiesta un vajāta

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 26, 2021

Sunday, July 25, 2021

Kristieša izpratne par sabiedrību

Kristieša izpratne par sabiedrību
Patiesība par abām valstībām piešķir kristīgai izpratnei par valsti un kultūru dziļdomīgus vaibstus, kas ir gan optimistiski, gan pesimistiski. Kristiešu izpratnē par sabiedrību ir krietna

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, July 23, 2021

Teoloģijas fakultāte vāc ziedojumus

Teoloģijas fakultāte vāc ziedojumus
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte vāc ziedojumus, lai varētu sagatavot kvalitatīvus lekciju video materiālus. Tuvākā gada laikā augstskolas struktūrvienība, tiecoties pretī teoloģijas un reliģijpētniecības studiju procesu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?


Dievs vēlas, lai mēs vienmēr runājam par savu tuvāko, neliekuļojot un domājot par viņa labumu. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 22, 2021

Bauslības – Evaņģēlija dialektika

Bauslības - Evaņģēlija dialektika
Svētdarīšana Lutera Mazajā katehismā noteikti nozīmē arī grēka varas pārvarēšanu kristieša dzīvē, taču tas nebūt vēl nav viss. Kristietim izvirzītās pozitīvās prasības patiesībā ir īpašības,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 21, 2021

Tuesday, July 20, 2021

Monday, July 19, 2021

Baznīcas lūgšanu dzīve

Baznīcas lūgšanu dzīve
Vienoti sirdī, prātā un nolūkā, pirmie kristieši pastāvīgi cēla savus lūgumus Dieva priekšā. Baznīcas lūgšanu dzīve vienmēr bijusi nedalāmi saistīta ar Dieva vārdu: “tie pastāvēja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, July 18, 2021

Saturday, July 17, 2021

Friday, July 16, 2021

Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?


Astotais bauslis un tiesības ir jāpielieto tā, lai tie netiktu izmantoti pret nevainīgiem. Tātad patiesības slēpšana, piemēram, tēvijas ienaidnieku vai citu ļaundaru atvairīšanai, nav melošanas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 15, 2021

Bibliska atgriešanās definīcija

Bibliska atgriešanās definīcija
Atgriešanās nav cilvēka mēģinājumi izpirkt savus grēkus un ar darbu palīdzību remdēt Dieva dusmas; tā nav arī vienīgi grēku nožēlošana (satriektība), riebuma izjušana pret grēku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 14, 2021

Draugiem.lv liedzis publicētā satura pieejamību

Draugiem.lv liedzis publicētā satura pieejamību
Divu nedēļu laikā konstatēts atkārtots gadījums, kad sociālais tīkls draugiem.lv liedzis interneta lietotājiem mūsu publicētā satura pieejamību. 3. jūlijā e-BAZNĪCAs profila sadaļā Runā tika publicēta

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, July 13, 2021

Monday, July 12, 2021

Friday, July 9, 2021

Wednesday, July 7, 2021

Tuesday, July 6, 2021

Sācies nopietns uzbrukums Evaņģēlijam

Sācies nopietns uzbrukums Evaņģēlijam
Rakstot kristiešiem Gal. 3:1, Sv. Pāvils izmato vārdu “apmājis”, ko nekur citur Jaunajā Derībā neatradīsim. Valodnieki un Bībeles zinātnieki nespēj vienoties, vai Sv. Pāvils atsaucas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 5, 2021

Saturday, July 3, 2021

Friday, July 2, 2021

Thursday, July 1, 2021

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive