Tuesday, August 31, 2021

Nenogurstošs mīlestībā pret saviem ienaidniekiem

Nenogurstošs mīlestībā pret saviem ienaidniekiem
“Otrā rītā, izvilcis divus denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un, ja tu vairāk iztērēsi, atnācis es tev atdošu. Kurš no šiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 30, 2021

Kā iedibināt īstas attiecības ar Dievu

Kā iedibināt īstas attiecības ar Dievu
Nikodēms vēlējās iegūt precīzākas norādes, kā iedibināt šīs jaunās attiecības, kuras izpaužas kā palikšana Dievā. Jņ.3:3 Jēzus Nikodēmam tiešos vārdos pasaka – ja tu vēlies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, August 27, 2021

Thursday, August 26, 2021

Atdarināt Jēzus augšāmcelšanās stāstu

Atdarināt Jēzus augšāmcelšanās stāstu
Kāds dedzīgs sludinātājs bija nolēmis burtiski atdarināt Jēzus augšāmcelšanās stāstu, liekot sevi uz trim dienām aprakt kapā. Zambijas austrumdaļas pilsētas Čadīzas 22 gadu vecais Ciānas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 25, 2021

Dievišķās pestīšanas darbs ir iespējams ārpus Kristus

Dievišķās pestīšanas darbs ir iespējams ārpus Kristus
Esmu lūgts izklāstīt, ko baznīca māca par dabisko likumu. To darīšu saistībā ar luteriskajām ticības apliecībām un klasiskajiem tekstiem, kur dabiskais likums ir apskatīts ne

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, August 24, 2021

Monday, August 23, 2021

Apustuliskā autoritāte

Apustuliskā autoritāte
Kristīgās ticības un dzīves jautājumos Bībele ir kristīgās draudzes vienīgā autoritāte. Šo Dieva iedvesmoto viru vārdi Svētajos Rakstos ir paša Dieva Vārdi. Bībelē mēs nesastopamies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievkalpojuma apmeklēšana un saslimšana ar Covid-19

Dievkalpojuma apmeklēšana un saslimšana ar Covid-19
Vācijā ticis veikts pētījums, kura ietvaros noskaidrots vai dievkalpojuma apmeklēšana paaugstina iespēju inficēties ar Covid-19. Marburgas Universitātes medicīnas katedra trīs mēnešu griezumā apkopojusi un izvērtējusi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, August 22, 2021

Saturday, August 21, 2021

Friday, August 20, 2021

Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?


Dievs mums licis apmierināties ar tiem dzīves apstākļiem, kādos Viņš ir licis mums dzīvot. Dievs vēlas, lai mēs uzticīgi palīdzam saviem tuvākajiem un lai mēs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 19, 2021

Friday, August 13, 2021

Klausīties Svētos Rakstus citādākas mūzikas ieskāvumā

Klausīties Svētos Rakstus citādākas mūzikas ieskāvumā
Divi luterāņu baznīcas mācītāji kārtējo reizi rīko īpašu dievkalpojumu, kurā piedāvā klausīties Svētos Rakstus citādākas mūzikas ieskāvumā. Jau otro mēnesi pēc kārtas 14. datumā kādā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko Dievs aizliedz devītajā un desmitajā bauslī?


Devītajā un desmitajā bauslī Dievs aizliedz mums būt neapmierinātiem ar to, ko Viņš mums ir devis un kādus pienākumus uzlicis pildīt. Turklāt Viņš aizliedz mums

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 12, 2021

“Mācītāji laji”

"Mācītāji laji"
Galvenā mācītāja pienākumi ir tādi paši kā ģenerāldirektoram: “Ģenerāldirektora ietekme galvenokārt izpaužas vīzijas veidošanā.. Ģenerāldirektors rūpējas par to, lai iztēlotais baznīcas mērķis būtu stratēģisks, iedvesmojošs,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 11, 2021

Tuesday, August 10, 2021

Atrasties bezizejas apcietinātības stāvoklī

Atrasties bezizejas apcietinātības stāvoklī
“Bet tos, kas reiz tikuši apgaismoti, baudījuši debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie Svētā Gara, baudītie Dieva laboratorijas vārdi un sajutuši nākamības laika spēks, un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 9, 2021

LELB Konsistorijas vēsturiskais lēmums

LELB Konsistorijas vēsturiskais lēmums
Nesen, pārcilājot arhīvu, tika atrasts vēsturisks dokuments, kurš liecina par Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) Konsistorijas lēmumu attiecībā uz e-BAZNĪCAs pilāriem. Tieši pirms 15 gadiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, August 8, 2021

Saturday, August 7, 2021

Friday, August 6, 2021

Thursday, August 5, 2021

Wednesday, August 4, 2021

Tuesday, August 3, 2021

Dievs noteica atšķirību starp kritušajiem cilvēkiem

Dievs noteica atšķirību starp kritušajiem cilvēkiem
“Bagātiem un nabagiem jābūt kopā jauktiem citam ar citu; Tas Kungs viņus visus ir radījis.” [Sal.pam.22:2] Daudzi tic, ka pilnīga vienlīdzība, īpaši attiecībā uz laicīgo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 2, 2021

Sunday, August 1, 2021

Atšķirība starp atdzimušo un krietnu dabisko cilvēku


Trešais bauslis atklāj dziļāko cilvēka dvēseles nostāju. Salīdzināsim divus cilvēkus! Pirmais cilvēks tikai ārēji ievēro un godina Tā Kunga dienu, tāpēc sirdī šajā dienā tas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive