Sunday, October 31, 2021

Ar āmuru tika satricināta katoļu baznīcas aplamā mācība

Ar āmuru tika satricināta katoļu baznīcas aplamā mācība

Pirms 504 gadiem augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters ar āmuru pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja plaši pazīstamās 95 tēzes, kas satricināja katoļu baznīcas aplamās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Esam pilntiesīgais KLB

Esam pilntiesīgais KLB

Pirms 15 gadiem, studējot Lutera akadēmijā, tika organizētas domu biedru diskusijas un tikšanās, ar mērķi rūpīgāk apzināt luterisma stāvokli Latvijā un iedziļināties luteriskajā teoloģijā. Tajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, October 30, 2021

Friday, October 29, 2021

Thursday, October 28, 2021

Par Romas Klēmenta I vēstules autoru

Par Romas Klēmenta I vēstules autoru

Romas Klēmenta I vēstule ir oficiāls Romas draudzes vēstījums Korintas draudzei, un ir loģiski, ka vēstules autoram bija jābūt oficiālam draudze, pārstāvim, visdrīzāk – bīskapam.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 27, 2021

Latviešu audio Bībele

Latviešu audio Bībele

Viedtālruņu un planšetdatoru lietotājiem tagad ir pieejama aplikācija Latviešu audio Bībele, kurā iespējams klausīties Ernsta Glika iztulkoto Dieva Vārdu. Mobilā lietotne nolasa Svēto Rakstu tekstu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, October 26, 2021

Cilvēks Dieva priekšā var tikt attaisnots vienīgi žēlastībā

Cilvēks Dieva priekšā var tikt attaisnots vienīgi žēlastībā

“Bet mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.” [Ap.d.15:11] Mācība, ka cilvēks Dieva priekšā ir attaisnots un izglābts tikai ticības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 25, 2021

Kā pirmie kristieši palīdzēja viens otram

Kā pirmie kristieši palīdzēja viens otram

Jo vairāk apustuļi “apliecināja Kunga Jēzus augšāmcelšanos” (Ap.d.4:33), jo vairāk kristiešu “pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja” (Ap.d.2:45). Tā kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Pestīšanas laiks vēl nav pienācis

Pestīšanas laiks vēl nav pienācis

“Iesim, pārdosim to [Jāzepu] ismaēliešiem.” [1.Moz.37:27] Dievs ir gribējis, lai Viņa svētie un Viņa Baznīca izciestu tik lielas bēdas – lai sirdis tiktu mudinātas pārdomāt,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, October 24, 2021

Pret ceturto bausli arvien notiek briesmīga apgrēcība

Pret ceturto bausli arvien notiek briesmīga apgrēcība

Ja bērna sirdī nemājo un viņu nevada Dieva bijības un mīlestības Gars, tad bieži var novērot, ka bērni nepacieš vecāku muļķīgo un apgrūtinošo uzvedību un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, October 23, 2021

Friday, October 22, 2021

Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?

Dieva žēlsirdīgais apsolījums un neizsakāmā labsirdība pamudina mūs mīlēt Dievu, paļauties uz Viņu un labprāt turēt Viņa baušļus. Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 21, 2021

Kontraverse par labajiem darbiem un to nepieciešamību

Kontraverse par labajiem darbiem un to nepieciešamību

Apoloģijā (XXVII artikulā) tiek īpaši apskatīts jautājums par to labo darbu vērtību, kuru veic cilvēki, kas ir pieņēmuši reliģiskus zvērestus. Zvērestu pieņemšana un īstenošana pati

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 20, 2021

Tuesday, October 19, 2021

Vajāšanu laiki ir kā svētība kristiešiem

Vajāšanu laiki ir kā svētība kristiešiem

“Tu man devi Savas pestīšanas vairogu, Tava labā roka mani atbalstīja un Tava žēlastības pilnā laipnība mani paaugstinājusi.” [Ps.18:36] Nopietnu vajāšanu laiki Baznīcai (tas ir,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 18, 2021

Bībeles interpretācijas pamatprincipi

Bībeles interpretācijas pamatprincipi

Bībele ir Kristīgās Baznīcas vienīgā autoritāte visos kristīgās dzīves un ticības jautājumos. Bībelei pieder nemaldīga mācības autoritāte. Svētie Raksti nevar būt kļūdaini. Tāpēc mēs esam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, October 17, 2021

Friday, October 15, 2021

Par dabisko dievatziņu un dabisko likumu

Par dabisko dievatziņu un dabisko likumu

Simptomātiski, ka ticības apliecību pozitīvais skatījums uz dabisko likumu dažkārt ir cieši savijies kopā ar kritisku izvērtējumu. Viens šāds piemērs kalpos par pāreju, kur mēs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 13, 2021

Iznācis jauns Jorspeis albums

Iznācis jauns Jorspeis albums

Popa, folka un indī žanrus apvienojošai kristiešu grupai Jorspeis iznācis jauns albums, kuram dots nosaukums “Nevaru Aizmirst”. Tajā iekļautas deviņas dziesmas, to starp arī jau

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, October 12, 2021

Grēku piedošanas ķīlas zīme

Grēku piedošanas ķīlas zīme

“Tāpēc zinait, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana.” [Ap.d.13:38] Norādījumi dievbijīgai un tikumīgai dzīvei ir katras reliģijas, izņemot kristietību, centrālā mācība. Tomēr

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 11, 2021

Dzīves vissmagākajos brīžos nevajadzētu darīt sev galu

Dzīves vissmagākajos brīžos nevajadzētu darīt sev galu

Dzīves vissmagākajos brīžos nevajadzētu darīt sev galu

Pasaulē katrās 40 sekundēs kāds izdara pašnāvību. Iespējams, neviens pašnāvnieks nav vēlējies sev darīt ko ļaunu, bet dziļš izmisums cilvēku noved pie tā, ka viņš

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, October 10, 2021

Patiesi godāt savu tēvu un māti ar pacietību

Patiesi godāt savu tēvu un māti ar pacietību

Patiesi godāt savu tēvu un māti ar pacietību

Ceturtā baušļa – tāpat kā citu baušļu – pildīšanai vajadzīga īsta dievbijība un mīlestība uz Dievu. Ja vien tavā sirdī mājos īsta dievbijība un patiesa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, October 9, 2021

Friday, October 8, 2021

Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?

Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?

Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?

Dievs sola laicīgajā dzīvē un mūžībā bagātu svētību, apbalvojot visus, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus. Viņš [Jēzus] tam sacīja: “Tu pareizi esi atbildējis;

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Playmobil spēļu figūriņas attēlo klostera dzīves ainas

playmobil-spelu-figurinas-attelo-klostera-dzives-ainas

playmobil-spelu-figurinas-attelo-klostera-dzives-ainas

Patlaban Vācijā ir skatāma izstāde, kurā redzami dažādi vēsturiskie notikumi un klostera dzīves ainas, ko attēlo Playmobil spēļu figūriņas. Eberbahas klosterī esošo izstādi veidojis mākslinieks

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 7, 2021

Wednesday, October 6, 2021

Tuesday, October 5, 2021

“Iekšējās apgaismības” noliegums

"Iekšējās apgaismības" noliegums

"Iekšējās apgaismības" noliegums

Tomēr ir cilvēki, kas drīzāk ir gatavi ticēt kādai “iekšējai atklāsmei” nekā Svēto Rakstu vārdiem. Tā ir Kveikeru pozīcija. Daudzi mūsdienu teologi pieturas pie līdzīgiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 4, 2021

Ceturtais bauslis uzrunā mūs visus

Ceturtais bauslis uzrunā mūs visus

Ceturtais bauslis uzrunā mūs visus

Saskaņā ar katehismu, ceturtā baušļa kontekstā vecāki domāti ne tikai mūsu īstie vecāki, bet arī krustvecāki, audžuvecāki, vadītāji, skolotāji, mācītāji, saimnieki līdz ar visiem citiem,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive