Tuesday, November 30, 2021

Monday, November 29, 2021

Bibliskā pasaules tiesa

Bibliskā pasaules tiesa

Kāds tad ir bibliskais pasaules skaidrojums? Vai to var samierināt ar zinātnisko redzējumu? Nu ir pienācis brīdis atcerēties iepriekš minēto pamatprincipu: Bībele nav dabaszinātņu mācību

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 28, 2021

Kalpo savam tēvam un mātei ar prieku un labprātīgi

Kalpo savam tēvam un mātei ar prieku un labprātīgi

Mārtiņš Luters piemin kalpošanu saviem vecākiem. Sīrahs saka: “Kas bīstas Kunga, godās tēvu un kā saimniekiem kalpos vecākiem… Bērns, palīdzi tēvam viņa vecumdienās, nesāpini, kamēr

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 27, 2021

Latvijas Kristīgais radio radikāli mainījis konceptu

Latvijas Kristīgais radio radikāli mainījis konceptu

No šodienas Latvijas Kristīgais radio radikāli mainījis konceptu un turpmākās četrdesmit dienas ēterā vairs nebūšot dzirdami tiešraidē veidotie raidījumi. Raidstacijā līdz 5. janvārim ticis izsludināts

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 26, 2021

Vai ticīgais var būt pārliecināts, ka viņam piemīt pestījošā ticība?

Vai ticīgais var būt pārliecināts, ka viņam piemīt pestījošā ticība?

Daudzās ticības kontraversēs viens no strīdīgajiem jautājumiem ir bijis arī tas, vai kristietis var būt pārliecināts, ka viņam piemīt īsta ticība. Noliedzošu atbildi sniedz katoļi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 25, 2021

Garīdznieku liturģisko tērpu modes skate

Garīdznieku liturģisko tērpu modes skate

Beļģijā notikusi ļoti ekskluzīva modes skate, kuras laikā tika demonstrēti vēsturisku garīdznieku liturģisko tērpu kolekcija. Turnē Dievmātes katedrālē ērģeļu skaņu pavadījumā brīvprātīgie modeļi izrādījuši aptuveni

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 24, 2021

Bauslības sajaukšana ar Evaņģēliju

Bauslības sajaukšana ar Evaņģēliju

Ir neskaitāmi veidi, kā iespējams bauslību sajaukt ar Evaņģēliju. Kad Jēzus tiek uzskatīts vienīgi par piemēru, kuram padevībā jāseko, Evaņģēlijs tiek sajaukts ar likumu. Parādās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 23, 2021

Pareizu ticību apliecinošo kristiešu veidi

Pareizu ticību apliecinošo kristiešu veidi

“Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 22, 2021

Dieva priekšā jābūt pilnīgi svētam un šķīstam

Dieva priekšā jābūt pilnīgi svētam un šķīstam

Dievs savu nostāju jums ir darījis zināmu Viņa vārdā, – lai jūs pastāvētu Dieva priekšā un tiktu attaisnots tagad vai Pastarās tiesas dienā, jums jābūt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 21, 2021

Kristiešu un baznīcas uzdevums – neklusēt

Kristiešu un baznīcas uzdevums - neklusēt

Kristiešiem vai baznīcai nekad nepienākas vadīt revolūciju vai mudināt to uzsākt. Galvenais baznīcas pienākums ir uzsvērt, ka “nav valsts varas, kā vien no Dieva, un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 20, 2021

Nepiekrīt reliģisko organizāciju darbībai tikai “zaļajā” režīmā

Nepiekrīt reliģisko organizāciju darbībai tikai “zaļajā” režīmā

Vairākas draudzes Latvijā nepiekrīt valdības iecerei, ierobežot reliģisko organizāciju darbību, pieļaujot to darbību tikai “zaļajā” režīmā. Sociālajā tīklā “Facebook” profils “Dieva tauta” izsūtījis paziņojumu, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 19, 2021

Thursday, November 18, 2021

Radikālas izmaiņas uzskatos par kalpošanu

Radikālas izmaiņas uzskatos par kalpošanu

Apbrīnojami, cik pat luterāņi ir naivi, neliekoties zinis par šīs indīgās baznīcas izaugsmes blakts kodieniem. Tā, piemēram, Kents Hanters, kurš uzskata, ka “baznīcas izaugsme ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 17, 2021

Kopiena kā baznīca

Kopiena kā baznīca

Jebkuras kristīgas kopienas pastāvēšanā visbūtiskākais ir tās spēja vai nespēja atšķirt cilvēciskos ideālus no Dieva realitātes, garīgo kopienu no emocionālās. Kristīgā kopiena ir dzīva vai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Iespēja saņemt bibliogrāfisku retumu pilnīgi par velti

Iespēja saņemt bibliogrāfisku retumu pilnīgi par velti

Latvijas Bībeles biedrība piedāvā iespēju saņemt bibliogrāfisku retumu – 1965. gadā Londonā izdoto Svēto Rakstu tulkojumu – pilnīgi par velti. Bībeles izdevēju un izplatītāju birojā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 16, 2021

Monday, November 15, 2021

Vēsturiskās Bībeles problēmas

Vēsturiskās Bībeles problēmas

Vispirms apskatīsim vēsturiskās izpētes problēmas. Zinātnieki pēta senos manuskriptus, uzrakstus, mozaīkas utt. un secina, ka dažas Vecās Derības ziņas nevar būt patiesas. Ko mēs varam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 14, 2021

Par visiem, kas tiek vajāti, un vajātājiem

Par visiem, kas tiek vajāti, un vajātājiem

Jēzu Kristu, mūsu Kungs un Pestītāj, Tu esi “Āmen, uzticīgais un patiesais Liecinieks” (Atkl.3:14). Tu esi devis pilnīgo liecību, kas piemērota un derīga visiem laikiem.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 13, 2021

Ātrie kredīti un bagātības morāle

Ātrie kredīti un bagātības morāle

“..darait sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos.” [Lk.16:9] Šī ir Jēzus uzruna mantkārīgiem farizejiem par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 12, 2021

Kāds nevar būt bauslības mērķis?

Dieva bauslības mērķis nav mūžīgās svētlaimības iemantošana cilvēkiem, kas to pilda. Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo “ticībā taisnais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 11, 2021

Svētā Vakarēdiena konsekrācija ir pats Evaņģēlijs

Svētā Vakarēdiena konsekrācija ir pats Evaņģēlijs

Luteriskā mācība par konsekrāciju pieņem, ka visas Svētā Vakarēdiena celebrēšanas ir neaptverams brīnums, tieši tāpat kā pirmais Svētais Vakarēdiens, kā to uzskata Reformātu Baznīca, nebija

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 10, 2021

Arvien vairāk cilvēku gūst iespēju iepazīt Dieva Vārdu

Arvien vairāk cilvēku gūst iespēju iepazīt Dieva Vārdu

Viklifa Bībeles alianses statistika liecina, ka arvien vairāk cilvēku visā pasaulē gūst iespēju iepazīt Dieva Vārdu, taču vēl ļoti daudzās valodās tā nav pieejama. Kopš

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kopībā valda Gars

Kopībā valda Gars

Garīgajā kopībā valda vienīgi Dieva vārds, dvēseliskajā kopībā blakus Dieva vārdam valda ar sevišķiem spēkiem, pieredzēm, suģestīvi maģiskām spējām apveltīts cilvēks. Pirmajā valda vienīgi Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 9, 2021

Dieva Baznīca ir krāšņa un brīnumaina

Dieva Baznīca ir krāšņa un brīnumaina

“Dieva Tā Kunga pilsēta ir dibināta uz svētiem kalniem. Tas Kungs mīl Ciānas vārtus vairāk par visiem Jēkaba mājokļiem.” [Ps.87:1-2] Vai tiešām ticīgo Baznīca ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 8, 2021

Piedošanas pasludinājums

Piedošanas pasludinājums

Jēzus laikā rakstu mācītāji Vecajā Derībā pasludināto Evaņģēliju (Rom.1:1-2) bija reducējuši līdz neizpildāmu likumu krājumam (Jņ.5:39). Tādēļ arī vienkāršie ļaudis sagaidīja Jēzu ar tik priekpilnu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 7, 2021

Televīzijas šovā “Balss” uzvarējusi kristiete

Televīzijas šovā "Balss" uzvarējusi kristiete

Austrālijas televīzijas šova “Balss” desmitajā sezonā uzvarējusi 23 gadus vecā Bella Tailore Smita no Sidnejas Hillsong draudzes. Smita dalību talantu šovā sāka ar dziesmu Ave

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 6, 2021

Friday, November 5, 2021

Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?

Dievs pieprasa no mums Viņa baušļu pilnīgu izpildīšanu domās, vārdos un darbos. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. [Mt.5:48] Jo, kas visu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 4, 2021

Pasargāšana no elkdievības un pareiza mīlestība pret Dievu

Pasargāšana no elkdievības un pareiza mīlestība pret Dievu

Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Ar šo bausli Dievs mūs sargā no elkdievības un norāda, kā mūsu mīlestībai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 3, 2021

Filma par Klaivu Steiplzu Lūisu

Filma par Klaivu Steiplzu Lūisu

No šodienas skatītājiem ASV pieejama jauna filma The Most Reluctant Convert (Visnegribīgākais atgrieztais) par dedzīgo kristietības aizstāvi Klaivu Steiplzu Lūisu (Clive Staples Lewis). Filma, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 2, 2021

Monday, November 1, 2021

Bībeles ticamība

Bībeles ticamība

Agrāk Bībeles ticamības tēma nebija tik aktuāla, bet pēdējā laikā situācija ir mainījusies. Dabaszinātņu jomā ir izdarīti revolucionāri atklājumi, kas ir mainījuši visas agrākās Visuma

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive