Friday, December 31, 2021

Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?

Dieva Vārdā ir divas pretējas mācības vai vēstis, proti, bauslība un evaņģēlijs. Mūsu garīgā dzīve kļūst daudz vienkāršāka, ja savās sirdīs protam atšķirt šīs divas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 30, 2021

Par Romas Klēmenta pirmo vēstuli korintiešiem

Par Romas Klēmenta pirmo vēstuli korintiešiem

Romas bīskapa Klēmenta vēstule Korintas draudzei ir vissenākā rakstiskā liecība pēcapustuliskajā laikā, kuras autentiskumu un laiku ir iespējams noteikt. Ar Romas bīskapa Klēmenta vārdu ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 29, 2021

Britu televīzija paziņojusi par Romas pāvesta nāvi

Britu televīzija paziņojusi par Romas pāvesta nāvi

Kristus dzimšanas svētkos Lielbritānijas televīzijas kanāls “ITV” sagādājis daudziem pārsteigumu, paziņojot par Romas pāvesta nāvi. Ziņu diktore Kailija Pantelova tiešraidē, stāstot par 85 gadus vecā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 28, 2021

Monday, December 27, 2021

Bībele un Baznīcas apliecības raksti

Bībele un Baznīcas apliecības raksti

Kristīgā Baznīca ir izteikusi savas ticības pamatprincipus t. s. apliecības rakstos vai simbolos. Daži no tiem nāk no senbaznīcas laikiem: Apustuļu ticības apliecība, Nīkajas ticības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, December 26, 2021

Saturday, December 25, 2021

Friday, December 24, 2021

Ziemassvētku Vesperes mācība

Ziemassvētku Vesperes mācība

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 23, 2021

Wednesday, December 22, 2021

Tuesday, December 21, 2021

Neviens nevar zināt Kristus atgriešanās laiku

Neviens nevar zināt Kristus atgriešanās laiku

“Tas Kungs ir tuvu.” [Fil.4:5] Svētais Pāvils šo jautājumu apraksta vienkārši un kodolīgi. Viņš šeit nesniedz nekādus paskaidrojumus, kā to darīja psalmists, rakstot: “Tas Kungs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Strīds par to kā darbojas Svētais Gars

Strīds par to kā darbojas Svētais Gars

Viena no lielākajām cīņām vēsturē teoloģisku jautājumu dēļ norisinājās pirms 500 gadiem Reformācijas laikā. Diskusija sākās par to, vai Svētais Gars runā tikai caur Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, December 20, 2021

Brīnišķīga iespēja jauniešiem iepazīt Bībeli gada laikā

Brīnišķīga iespēja jauniešiem iepazīt Bībeli gada laikā

Latvijas Bībeles biedrība piedāvā norvēģu teologa un mācītāja Knuta Tveitereida grāmatu “Iepazīsti Bībeli gada laikā”, kas esot īpaši piemērota jauniešiem. Grāmatas 365 lappusēs, kas veltītas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, December 19, 2021

Saturday, December 18, 2021

Aicinājums uz atgriešanos no grēkiem un ticību COVID krīzes laikā

Aicinājums uz atgriešanos no grēkiem un ticību COVID krīzes laikā

Piedāvājam Austrālijas luterāņu mācītāja Dr. Maikla Lokvuda un ārsta Dr. Īana Heimera 2021.gada septembrī uzrakstītu dokumentu, kas iesniegts luterāņiem un plašākai kristiešu kopienai, diskusijai par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievs pie Sevis paņēmis vēl vienu no e-BAZNICAs līdzstrādniekiem

Dievs pie Sevis paņēmis vēl vienu no e-BAZNICAs līdzstrādniekiem

Līdz mums ir nonākusi sēru ziņa, ka 14. decembra vakarā 57 gadu vecumā Dievs pie Sevis paņēmis vēl vienu no e-BAZNICAs līdzstrādniekiem e-mūzikas sadaļas galveno

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 17, 2021

Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?

Mazais Katehisms satur Apustulisko ticības apliecību. Tā ir visvecākā no kristīgās Baznīcas apliecībām un izveidojusies jau apustuļu laikā, kad tā tika pielietota kā kristības apliecība.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 16, 2021

Kalvina teoloģija uzskatāmi atklāj tās nekristoloģisko saturu

Kalvina teoloģija uzskatāmi atklāj tās nekristoloģisko saturu

Kalvina teoloģijā svētdarīšana jeb atdzimšana tiek apskatīta pirms taisnošanas.* Tas nav vienkārši secības jautājums; tas atklāj pilnīgi citādu teoloģiju. Luteriskajā teoloģijā taisnošana un svētdarīšana nav

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 15, 2021

Tuesday, December 14, 2021

Tiesa par reliģijas brīvības ierobežošanu Latvijā

Tiesa par reliģijas brīvības ierobežošanu Latvijā

Draudze “Kristus pasaulei” un tās mācītājs Mārcis Jencītis vērsušies tiesā ar pretenziju par reliģijas brīvības ierobežošanu Latvijā. Administratīvajā tiesā iesniegta prasība par Ministru Kabineta rīkojuma

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, December 13, 2021

Sunday, December 12, 2021

Ceturtā baušļa pildīšanu nevar iedomāties bez mīlestības

Ceturtā baušļa pildīšanu nevar iedomāties bez mīlestības

Mārtiņš Luters saka, ka, patiesi godājot savus vecākus, mēs tos arī mīlam un cienām. Mīlestība dara visas lietas vieglas. Savukārt tur, kur mīlestības nav, tās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 11, 2021

Kādus Dieva ieročus jālieto kristietim

Kādus Dieva ieročus jālieto kristietim

Apustulis Pāvils (Ef.6:11 un tālāk) aprakstījis četrus Dieva ieročus, proti, zobenu, bruņu cepuri, krūšu bruņas un vairogu. Viņš izskaidro, kādas ir šīs bruņas, proti, par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 10, 2021

Thursday, December 9, 2021

Wednesday, December 8, 2021

Jaunās Bībeles ar rāvējslēdzēju un indeksiem

Jaunas Bībeles ar rāvējslēdzēju un indeksiem

Latvijas Bībeles biedrība no Dienvidkorejas saņēmusi kravu ar jauniem Svēto Rakstu izdevumiem, kurus ikvienam gribētājam jau ir iespējams nopirkt. Viena no jaunajām Bībelēm ir melnā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 7, 2021

Monday, December 6, 2021

Dieva svētā tauta nesvētajā pasaulē

Dieva svētā tauta nesvētajā pasaulē

Dievs licis kristiešiem palikt šajā pasaulē tieši tādēļ, ka viņu dzīvesveids ir tik atšķirīgs. Kristus un apustulis Pāvils saka, ka kristieši ir “gaisma” pasaules tumsībā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, December 5, 2021

Visi mūsu darbi ir jāvērtē saskaņā ar Dieva atklāto vārdu

Visi mūsu darbi ir jāvērtē saskaņā ar Dieva atklāto vārdu

Mārtiņa Lutera katehisma izklāsts mudina bērnus saviem vecākiem paklausīt. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem tēva un mātes godāšanā. Apustulis Pāvils to īpaši uzsver savās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 4, 2021

Atklāsmes grāmatas kristoloģijas apkopojums

Atklāsmes grāmatas kristoloģijas apkopojums

Pretēji četru evaņģēliju kristoloģijai, Atklāsmes grāmatas kristoloģijā Kristus tiek atainots godībā. Evaņģēliji stāsta par Jēzus dzīvi zemes virsū no Viņa dzimšanas līdz augšāmcelšanai un debesbraukšanai,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 3, 2021

Kādā stāvoklī cilvēks ir iedzimtā grēka dēļ?

Iedzimtā grēka dēļ cilvēks Dieva priekšā ir nelietīgs, pelnījis sodu un pazudināšanu. Lai viņš varētu tikt glābts, tam jāpiedzimst no jauna caur kristību un ticību.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 2, 2021

Dārgumu meklētāji atraduši miniatūru Bībeli

Dārgumu meklētāji atraduši miniatūru Bībeli

Anglijā dārgumu meklētāji ar metāla detektora palīdzību kādā laukā atraduši neparastu un ļoti vērtīgu priekšmetu – no zelta izgatavotas miniatūru Bībeli. Medmāsas Bafijas Beilijas atrastā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Bez Likumdevēja nav likuma

Bez Likumdevēja nav likuma

Būtu jāpiemin, ka Lutera uzskatu falsifikācijā savu artavu ir devuši arī viduslaiku “nominālisma” priekšstati, kas savulaik noliedza dabisko dievatziņu. Vispārzināms, ka filozofijā Luters piederēja pie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 1, 2021

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive