Monday, January 3, 2022

Svētās Trīsvienības noslēpums

Svētās Trīsvienības noslēpums

“Zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja..” [1.Moz.1:2-3] Mozus māca, ka pirmajā dienā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive