Monday, February 28, 2022

Nelielas korekcijas turpmākajā e-BAZNĪCAs izskatā

Nelielas korekcijas turpmākajā e-BAZNĪCAs izskatā

Ņemot vērā vairāku e-BAZNĪCAs lietotāju un ekspertu ieteikumus, par godu darbības 15 gadam esam veikuši nelielas korekcijas turpmākajā mājas lapas izskatā. No šodienas, ienākot www.ebaznica.lv,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Iedibina Baznīcu

Iedibina Baznīcu

“Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un sacīja: “Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi.”” [1.Moz.9:1] Šis patiesi ir bijis ļoti nepieciešams mierinājums, ko cilvēki saņēmuši, kad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, February 26, 2022

Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus

Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus

Bet tos divpadsmit pie sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noeimam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņu nodos

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 25, 2022

Thursday, February 24, 2022

Laime nesastāv no ārējām priekšrocībām

Laime nesastāv no ārējām priekšrocībām

Pat komunistam ir jāatzīst, ka ārējā vienlīdzība nekādā gadījumā nedarīs cilvēkus laimīgus, jo cilvēku sirds vēlmes nav vienādas. Viens cilvēks ir laimīgs tikai šajā konkrētajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 23, 2022

Vientiesīgā paklausība

Vientiesīgā paklausība

Ja vientiesīgā paklausība tiek noliegta, tās vietā tiek ieviests neevaņģēlisks Rakstu princips. Par priekšnosacījumu Rakstu izpratnei tad kļūst kāda “atslēga”. Šī “atslēga” nav pats dzīvais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 22, 2022

Dievs ir atklājis dažus nākotnes aspektus

Dievs ir atklājis dažus nākotnes aspektus

Ievērības cienīgi ir tas, ka Dievs Savā žēlastībā ir atklājis daudzus nākotnes notikumus Saviem ļaudīm vēstures gaitā. Viņš nav paturējis nākotni pilnīgi apslēptu. Viņam īstenībā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, February 21, 2022

Sunday, February 20, 2022

Ilgstoši priesteris nepareizi veicis kristības

Ilgstoši priesteris nepareizi veicis kristības

Kādā ASV Romas katoļu baznīcas draudzē pēkšņi nācis gaismā fakts, ka jau divdesmit gadus priesteris nepareizi veicis kristības tūkstošiem cilvēku. Tēvs Andres Arango kristījis ļaudis,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, February 19, 2022

Friday, February 18, 2022

Thursday, February 17, 2022

Wednesday, February 16, 2022

Tuesday, February 15, 2022

Monday, February 14, 2022

Sunday, February 13, 2022

Saturday, February 12, 2022

Laika beigas un Kristus atkalatnākšana

Laika beigas un Kristus atkalatnākšana

“Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?” Viņš tiem atbildēja: “Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 11, 2022

Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami “es ticu”?

Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?

Ticības apliecībā, sacīdami “es ticu”, mēs apliecinām trīs sekojošas lietas: Mēs zinām, ko svētā Bībele saka par Dievu. Bet to, brāļi, es esmu zīmējis uz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, February 10, 2022

Kalvina izpratne par svētdarīšanu

Kalvina izpratne par svētdarīšanu

Kalvins pamatā saskatīja kristīgu dzīvi un trešo bauslības pielietojumu Dieva patiesajā priekā par grēcinieka atturēšanos no grēkiem. Labie darbi šajā nozīmē ir izvairīšanās darīt to,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 9, 2022

Retrospektīvi par aiziešanu no LELB

Retrospektīvi par aiziešanu no LELB

Pirms 15 gadiem trīs teoloģijas studenti Roberto, talyc un gviclo izšķīrās par aiziešanu no LELB. Tagad viņi nolēma retrospektīvi atskatīties uz šo notikumu, pamatojot savu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 8, 2022

Kristīgā Baznīca vienmēr ir bijusi lielās briesmās

Kristīgā Baznīca vienmēr ir bijusi lielās briesmās

“Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies.” [Ps.46:6] Ja iepazīstamies ar kristīgās baznīcas vēsturi, tad mēs atklājam, ka cilvēku acīm raugoties tā vienmēr ir bijusi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Slēdz vairāk baznīcu nekā dibina jaunas

Slēdz vairāk baznīcu nekā dibina jaunas

Pētījumu institūts “Lifeway Research” konstatējis, ka tagad, salīdzinot situācija pirms desmit gadiem, ASV slēdz vairāk baznīcu nekā dibina jaunas. veiktais pētījums, ASV samazinās draudžu skaits.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, February 7, 2022

Sunday, February 6, 2022

Grāmatzīmes Bībeles kopā lasīšanai

Grāmatzīmes Bībeles kopā lasīšanai

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas Sv. Jāņa draudze ir uzsākusi jaunu Bībeles kopā lasīšanas projektu. Pie ieejas dievnamā novietots šī projekta stends, kurā pret brīvu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, February 5, 2022

Friday, February 4, 2022

Thursday, February 3, 2022

Par dabiskā likuma pielietojumu

Par dabiskā likuma pielietojumu

Sabiedrības uzturēšana ar dabiskā likuma starpniecību pēc būtības ir tas pirmais un svarīgākais iemesls, uz ko norāda ticības apliecības, runājot par dabiskā likuma pielietojumu, un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 1, 2022

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive