Thursday, March 31, 2022

Bomžu praids

Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 2030. gadam jānovērš bezpajumtniecība. Jau vairāk kā pirms gada Eiropas Parlaments pieņēma virkni ieteikumu bezpajumtniecības jautājumos un sagaida, ka dalībvalstis sāks

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristība – Bauslība, Evaņģēlijs vai abi kopā

Kristība – Bauslība, Evaņģēlijs vai abi kopā

Tā kā luteriskās ticības apliecības saprot Kristību kā Dieva pavēli, rodas jautājums, vai Kristība ir Bauslība vai Evaņģēlijs. Dažreiz sakramenti tiek saukti par Dieva pavēlēm.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 30, 2022

Tuesday, March 29, 2022

Dieva pēdējais spriedums

Krustā sistais Jēzus Kristus ir Dieva pēdējais spriedums grēkā kritušai radībai. Visas cilvēces nosodīšana bez izņēmuma ir iekļauta Dieva nosodīšanā Kristus krustā. Jēzus krusts ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 28, 2022

Evolūcijas teorija

Evolūcijas teorija

Evolūcijas teorijas piekritēji apgalvo, ka cilvēks atrodas attīstībā no zemākas sugas uz augstāku, ko arī zinātne ir centusies pierādīt. Cilvēks tiek uzskatīts par visaugstāk attīstīto

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, March 27, 2022

Saturday, March 26, 2022

Neveikla situācija tiešraides dievkalpojumā

Neveikla situācija tiešraides dievkalpojumā

Kādā Romas katoļu draudzes rīkotajā tiešraides dievkalpojumā gadījusies neveikla situācija, kas nav atstājusi vienaldzīgus notikušā vērotājus. Itālijas pilsētas Salerno dievnamā priesteris Paolo Longo, lai nodrošinātu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 25, 2022

Thursday, March 24, 2022

Par dabiskā likuma atmešanas sekām

Par dabiskā likuma atmešanas sekām

Modernās ideoloģijas aktīvi rīkojas, lai nojauktu nošķīrumu starp vecākiem un bērniem, no skolas un pedagoģijas sfēras likvidējot paklausības jēdzienu kā tādu. Tas jāpasaka pavisam skaidri,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 23, 2022

Priekšpēdējās lietas un žēlastības laiks

Dieva attaisnojošais vārds ir galējais vārds laikā. Bet vienmēr pirms tā ir priekšpēdējās lietas – kādas darbības, ciešanas, kustība, nodoms, sakāve, aizstāvēšana, cerēšana – īsi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 22, 2022

Cilvēks nevar nodzīvot šai pasaulē esot pilnīgi vienaldzīgs

Cilvēks nevar nodzīvot šai pasaulē esot pilnīgi vienaldzīgs

“Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības.” [1.Jņ.2:15] Cilvēks ir radīts tā, ka viņam kaut kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Pārdots Sāpju Vīra attēls

Pārdots Sāpju Vīra attēls

Septiņu minūšu ilgā vairāksolīšanas cīņā Ņujorkas izsoļu namā “Sotheby’s” pārdots XVI gadsimtā gleznotais Jesajas grāmatā minētā Sāpju Vīra attēls. Slavenā renesanses laikmeta gleznotāja Sandro Botičelli

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 21, 2022

Uzdevums mācītājiem

Uzdevums mācītājiem

Kad Mārtiņam Luteram jautāja, kādēļ viņš tik daudz laika veltī sludināšanai pret maldu mācībām un herēzēm, kas iesakņojušās baznīcā, viņš atbildēja vienkārši: Kā mācītājam un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, March 20, 2022

Lūgšana gavēņa laika trešajā svētdienā

Lūgšana gavēņa laika trešajā svētdienā

Ak, Kungs un Dievs! Tu, kas esi bagāts žēlastībā un apžēlošanā pret visiem, kas grēku atzīšanā nāk pie tava žēlastības krēsla. Tev nepatīk bezdievīgā nāve.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, March 19, 2022

Friday, March 18, 2022

Thursday, March 17, 2022

Par terminiem “īsta ticība” un “dzīva ticība”

Par terminiem "īsta ticība" un "dzīva ticība"

Runājot par terminiem “īsta ticība” un “dzīva ticība”, jāatzīmē, ka to lietošana teoloģiskajā valodā parasti liecina par to nepareizu izpratni. Īsta ticība ir personīga uzticēšanās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 16, 2022

Tuesday, March 15, 2022

Pieejams Jāņa evaņģēlija komentāru pilns grāmatu komplekts

Pieejams Jāņa evaņģēlija komentāru pilns grāmatu komplekts

Izdota luterāņu mācītāja un teologa Ilāra Plūmes noslēdzošā Jāņa evaņģēlija komentāru daļa un tagad ikvienam interesentam pieejams pilns grāmatu komplekts. Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 14, 2022

Cilvēces īpašais stāvoklis

Cilvēces īpašais stāvoklis

Dieva vispilnīgākais radījums ir cilvēks. Cilvēks nav augsti attīstīts dzīvnieks. Viņš atšķiras no dzīvniekiem pēc būtības. Bībele māca, ka Dievs radīja cilvēku “pēc savas līdzības”.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Aicināts no elku kalpības, lai būtu par svētību

Aicināts no elku kalpības, lai būtu par svētību

“Un Es tevi darīšu par lielu tautu, .. un tevī būs svētītas visas zemes ciltis.” [1.Moz.12:2-3] Tā ir liela, nenovērtējama žēlastība un dāvana, ka Ābrahams

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, March 13, 2022

Saturday, March 12, 2022

Mirdzošs krusts debesīs virs Ukrainas

Mirdzošs krusts debesīs virs Ukrainas

Pagājušajā nedēļā vairākas reizes debesīs virs Ukrainas dažādās vietās esot pamanīts un iemūžināts mirdzošs krusts. Vispirms neparastā parādība bijusi redzēta un nofilmēta galvaspilsētā Kijivā, kur

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 11, 2022

Thursday, March 10, 2022

Jaunās “dāvanas”

Jaunās "dāvanas"

Baznīcas izaugsmes kustības dibinātājs Donalds Makgavrans apgalvo, ka “Jaunajā Derībā ir minētas divdesmit četras dažādas dāvanas, visas Svētā Gara dāvātas” un ka mūsdienās ir iespējams

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 9, 2022

Dieva Dēlam pasaules atpestīšanā nevarēja palīdzēt nekāda radība

Dieva Dēlam pasaules atpestīšanā nevarēja palīdzēt nekāda radība

“Es minu vīna spaidu viens pats, no tautām nevienas nebija pie Manis. .. Es raudzījos visapkārt, bet palīga nebija; Es raidīju uz visām pusēm izbrīnas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 8, 2022

Holivudas zvaigznes veido kristīgu filmu

Holivudas zvaigznes veido kristīgu filmu

Divas pārliecinātas katoļticīgas Holivudas zvaigznes Mels Gibsons un Marks Vālbergs kopīgi piedalās kristīgas filmas “Tēvs Stjū” veidošanā. Jaunās filmas sižetam viņi izvēlējušies stāstu par amerikāņu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 7, 2022

Sunday, March 6, 2022

Saturday, March 5, 2022

Lūgšana gavēņa laika pirmajā svētdienā

Lūgšana gavēņa laika pirmajā svētdienā

Modries mana sirds un koncentrējies prāts, rūpīgi apcerēt svētās un grūtās mana Kunga un Pestītāja ciešanas un nāvi! Ak, mans mīļais Pestītāj! Dod man spēku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 4, 2022

Thursday, March 3, 2022

draugiem.lv publicējusi datus par e-BAZNĪCU

draugiem.lv publicējusi datus par e-BAZNĪCU

Latvijas pirmā un populārākā pašmāju sociālā tīkla vietne draugiem.lv desmito reizi apkopojusi un infografikas veidā publicējusi datus par e-BAZNĪCU. Papildus draugiem.lv informē, ka 2021. gadā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 2, 2022

Tuesday, March 1, 2022

Ticība un mīlestība ir saistītas un nesaraujami savienotas

Ticība un mīlestība ir saistītas un nesaraujami savienotas

“Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.” [Gal.5:6] Svētie Raksti nenoliedzami apraksta ticību kā vienīgo lietu, kas nepieciešama

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive