Friday, April 29, 2022

Thursday, April 28, 2022

“Dāvanu saraksti”

"Dāvanu saraksti"

“Dāvanu” sistematizētāji parasti atsaucas uz trim lielākajiem “dāvanu sarakstiem” Jaunajā Derībā – Rom.12:6-8; 1.Kor.12 un Ef.4:11. Sāksim ar Vēstules efeziešiem tekstu, salīdzinot to ar tipisku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 26, 2022

Konkrētu grēku sūdzēšana

Konkrētu grēku sūdzēšana

Lai būtu skaidrība, grēksūdzē ir runa par konkrētiem grēkiem. Ar vispārēju grēksūdzi cilvēki mēģina paši sevi attaisnot. Pilnīgo cilvēciskās dabas pazušanu un sabojātību es piedzīvoju,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Adventistu mācītājs kalpos luterāņiem

Adventistu mācītājs kalpos luterāņiem

Savulaik rūdīts Latvijas adventistu mācītājs izlēmis kalpot liberāliem luterāņiem. Guntis Bukalders Septītās dienas Adventistu baznīcā darbojās gadiem ilgi, un 2006.gadā kļuva par mācītāju. e-ntuziasti viņu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 25, 2022

Saturday, April 23, 2022

Friday, April 22, 2022

Thursday, April 21, 2022

Liturģiskā kustība luteriskajā baznīcā

Liturģiskā kustība luteriskajā baznīcā

Ļaujiet man sākt ar liturģisko kustību luteriskajā baznīcā. Tā ir daļa no lielas kustības, kas aptver visu kristīgo pasauli un, iespējams, skar arī cilvēci ārpus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 20, 2022

Dievs sniedza godpilnu un spožu pierādījumu par Sevi

Dievs sniedza godpilnu un spožu pierādījumu par Sevi

“.. mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas ar Savu augšāmcelšanos no mirušiem Svētajā Garā atklājies kā Dieva Dēls spēkā.” [Rom.1:4] Jēzus paveiktie godības pilnie brīnumdarbi bija

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 19, 2022

Grēksūdze kristīgā brāļa priekšā

Grēksūdze kristīgā brāļa priekšā

Grēksūdzē notiek izlaušanās kopībā. Grēks vēlas būt vienatnē ar cilvēku. Tas aizved viņu no kopības. Jo vientuļāks kļūst cilvēks, jo postošāka kļūst grēka vara pār

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva mīlestība ir pilnīga un nemainīga

Dieva mīlestība ir pilnīga un nemainīga

Bērnu nepaklausība bieži vien sanikno vecākus. Tomēr pēc dažām dienām vai pat stundām vecāki mēdz aizmirst savas dusmas un atmet domu par bērna pārmācīšanu vai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 18, 2022

Par abortu veikšanas atvieglojumiem izvarotām sievietēm

Par abortu veikšanas atvieglojumiem izvarotām sievietēm

Manu uzmanību piesaistīja luterāņu teologa Egona Muduļa tvitera divdesmit ziņojumos paustā reakcija uz Latvijas iekšlietu un veselības ministru ideju par abortu veikšanas atvieglojumiem izvarotām sievietēm.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 17, 2022

Pirmdzimušais no mirušajiem

Pirmdzimušais no mirušajiem

Kas ir Lieldienas? Dažādi cilvēki to skaidro atšķirīgi. Daudzi cilvēki tos vienkārši uztver kā pavasara atnākšanas svētkus. Bet kristieši svin sākotnējos Lieldienu notikums. Toreiz pirms

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 16, 2022

Klusās nedēļas stāsts

Klusās nedēļas stāsts

Ieskaties rūpīgi, tāds ir patiesais klusās nedēļas stāsts! Līdzīgās e-publikācijas: Klusēšana Kad ziema pārciezta, Nāk jauka vasara [521] Dvēseļkopšanas klusēšana un bikts noslēpums Kristus īstā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 15, 2022

Thursday, April 14, 2022

Luterāņi nevar nostāties sociālistu vai komunistu pusē

Luterāņi nevar nostāties sociālistu vai komunistu pusē

Mani draugi, ikviens, kas domā, ka mēs, luterāņi, nepiedalāmies sociālistu un komunistu aģitācijās, bet drīzāk pretojamies tiem, jo ​​mēs neesam pazīstami ar strādnieku nepatikšanām vai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 13, 2022

Tuesday, April 12, 2022

Monday, April 11, 2022

Cik kristīga ir Krievija?

Cik kristīga ir Krievija?

Vairāk nekā trīs gadu desmitus pēc Padomju Savienības sabrukšanas tiek uzskatīts, ka Krievijas nacionālajā identitātē lielu lomu spēlējot reliģija. Taču, kā atklāj “Pew Research Center”

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 10, 2022

Vienmēr ir jābūt labprātīgam un draudzīgam

Vienmēr ir jābūt labprātīgam un draudzīgam

Viens ik dienu cieš nogurdinošu mēles kulstīšanu, otram jāsadzīvo ar uzmācīga mājinieka ļaunumu, kur nepietiek tikai ar cilvēcisku spēku, lai uz veiktu šo ļaunumu un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 9, 2022

Friday, April 8, 2022

Teātris izrāda Jēzus ciešanu stāstu

Teātris izrāda Jēzus ciešanu stāstu

Lieldienu laikā, no 7. līdz 24. aprīlim, Vācijas dienvidu pilsētas Fussenes Noisvänšteinas teātris savā repertuārā ir ietvēris izrādi “Passion 2:1” (Ciešanu stāsts 2:1). Tajā vēstīts

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā Dievs dod mums pārtiku un citu šai dzīvei nepieciešamo?

Kā Dievs dod mums pārtiku un citu šai dzīvei nepieciešamo?

Dievs dod mums pārtiku un citu šai dzīvei nepieciešamo ar citu savu radījumu starpniecību. Viņš izmanto citus cilvēkus, dzīvniekus, augus, zemi, gaisu, ūdeni, dabas bagātības,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 7, 2022

Wednesday, April 6, 2022

Tuesday, April 5, 2022

Glika Bībeles tulkojums mūsdienu rakstībā drukātā formātā

Glika Bībeles tulkojums mūsdienu rakstībā drukātā formātā

Latvijas Bībeles Savienība bez lielas pompozitātes piesaka sevi, izdodot drukātā formātā Ernta Glika tulkoto Bībeli mūsdienu rakstībā. Grāmata sudraba nokrāsas mīkstajos vākos sevī ietver 1316

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Citādi raudzīties uz bauslību

Citādi raudzīties uz bauslību

Saskaņā ar apustuļa Pāvila vēstuli romiešiem (6:14 un 7:6), ticot grēku piedošanas Evaņģēlijam, cilvēks sāk citādi raudzīties uz bauslību. Tie, kuri nav Kristū ir pastāvīgi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 4, 2022

Publiska svētība

Publiska svētība

“Melhisedeks, Salemas ķēniņš to svētīja un sacīja: “Lai svētī Ābrahamu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi..”” [1.Moz.14:19] Te Ābrahama dievkalpojums un ticība atkal tiek nošķirta

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 3, 2022

Piecpadsmit gadi Patiesības sardzē

15 gadi Patiesības sardzē

Nu jau piecpadsmit gadus elektroniskais projekts e-BAZNĪCA.lv interneta vidē stāv Svētajos Rakstos apliecinātās Patiesības sardzē. Trīs konsekventi luterāņi talyc, gviclo un Roberto ir e-ntuziasti, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 2, 2022

Friday, April 1, 2022

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive