Tuesday, May 31, 2022

Monday, May 30, 2022

Dieva acīs tu jau stāvi kā laulības pārkāpējs

Dieva acīs tu jau stāvi kā laulības pārkāpējs

Apdomāsim, ka pats Kungs vēlas atrasties tik ciešās un svētās attiecībās ar cilvēkiem, kādas ir vīrieša un sievietes laulība. Apdomāsim, ka Kristībā un ticības apliecībā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 29, 2022

Friday, May 27, 2022

Thursday, May 26, 2022

Wednesday, May 25, 2022

Dievs sagaida mīlestības darbus pret tuvākajiem

Dievs sagaida mīlestības darbus pret tuvākajiem

“Ja kāds iedomājas, ka viņš dievbijīgi kalpo Dievam, bet savu mēli nesavalda, tad viņš māna savu sirdi, tāda cilvēka kalpošana ir velta. Tīra un neapgānīta

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 24, 2022

Dieva rūpes par Baznīcu

Dieva rūpes par Baznīcu

Dieva pasaules pārvaldes centrā atrodas Baznīca. Dieva lielākais mērķis šajā laikmetā ir uzcelt Baznīcu, Kristus Miesu. (Ef.1:10) Visa pasaule pastāv vienīgi Jēzus Kristus Baznīcas dēļ.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 23, 2022

Saturday, May 21, 2022

Friday, May 20, 2022

Publicists necieš kristiešus

Publicists necieš kristiešus

Kādas Latvijas interneta vietnes publicists maksas publikācijā apgalvo, ka necieš reliģiju un nosauc kristiešus par sektantiem. Vai šo reliģijas antagonista tendenciozo rakstu būtu jāuztver nopietni,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?

Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?

Pestīšana bija nepieciešama grēkā krišanas dēļ. Diženās radīšanas veltes cilvēku nevarēja izglābt ne no grēka, ne no tam sekojoša soda. Taču Dievs mūsu labā veica

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 19, 2022

Dzīvais ūdens – ūdens un Gars

Dzīvais ūdens - ūdens un Gars

Svētā Gara darbību Kristībā pamato Viņa radošā aktivitāte ar ūdeņiem 1.Moz.1:2: “Un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.” Saikne starp Garu un ūdeni ir saskatāma vismaz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 18, 2022

Cilvēku rīcība atbilstoši savas sirds vēlmēm

Cilvēku rīcība atbilstoši savas sirds vēlmēm

“Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 17, 2022

Ar Kristus ciešanām ir samaksāts par visiem mūsu grēkiem

Ar Kristus ciešanām ir samaksāts par visiem mūsu grēkiem

Iedziļinieties Mārtiņa Hemnica teiktajā: Dievbijīgiem prātiem un sirdīm ir jānodreb, dzirdot runas, ka Kristus ciešanās kaut kā pietrūkst. Tas nozīmētu, ka Kristus ciešanas nav bijusi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 16, 2022

Postmodernā krīze galvās un likumos

Postmodernā krīze galvās un likumos

Kas izraisījis tik radikālas izmaiņas, ka līdzšinējā tiesiskuma sistēma šajā ziņā ir tikusi pasludināta par prettiesisku un nepieņemamu? Vai šādā veidā netiek deformētas tās tiesiskās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 15, 2022

Ne tikai piektā baušļa zināšana, bet arī pildīšana

Ne tikai piektā baušļa zināšana, bet arī pildīšana

Mēs esam aplūkojuši piektā baušļa prasības. Vēl tikai atliek katram ielūkoties savā sirdī un Tā Kunga Vārdā pārliecināties, ka mēs šo bausli ne tikai zinām,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, May 14, 2022

Friday, May 13, 2022

Thursday, May 12, 2022

Ko ticības apliecības saprot ar valsti

Ko ticības apliecības saprot ar valsti

Mēs jau iepriekš pārrunājām, ka dabiskā likuma primārā funkcija ir sabiedrības uzturēšana. Ar citātiem no ticības apliecībām mēs pamatojām, ka šī likuma aizsardzības un ievērošanas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 11, 2022

Tuesday, May 10, 2022

Kapsētas kļūst arvien tukšākas

Kapsētas kļūst arvien tukšākas

Šveices sociologi konstatējuši, ka apbedīšanas kultūra piedzīvojot ievērojamas izmaiņas – kapsētas kļūst arvien tukšākas, tajās apglabā arvien mazāk. Saskaņā ar pētījumu deviņi no desmit mirušajiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 9, 2022

Sunday, May 8, 2022

Saturday, May 7, 2022

Kāju mazgāšana dažādiem grēciniekiem

Kāju mazgāšana dažādiem grēciniekiem

Manu uzmanību piesaistīja “Salt & Gold” veidota attēlu sērija, kurā redzams kā Jēzum Kristum līdzīgs tēls mazgā kājas dažādiem grēciniekiem. Piedāvājam piecpadsmit piemērus, kur kājas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 6, 2022

Pāvests atkritumos

Pāvests atkritumos

Lielbritānijā kādas atkritumu savākšanas kompānijas darbinieki atraduši Svētā Klementa pīšļus. Tagad ar kompānijas palīdzību tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu, kurš varētu būt izmetis katoļu baznīcas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem “Tas ir tiešām tiesa”?

Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem "Tas ir tiešām tiesa"?

Ar vārdiem “Tas ir tiešām tiesa” es vēlreiz apliecinu, ka viss, kas šajā ticības loceklī sacīts, ir neapšaubāma, negrozāma un nesatricināma patiesība, uz ko es

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 5, 2022

Katedrāle no LEGO klucīšiem

Katedrāle no Lego klucīšiem

Vācijā notiekošo izstādi “Bruņinieki un pilis” papildinājusi no vairāk nekā 400000 LEGO klucīšiem izveidota gotiskā katedrāle Brickminster Cathedral. 2,3 metrus garā un 3 metrus augsta

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ticība kā pasīvs akts jeb pasīvs instruments

Ticība kā pasīvs akts jeb pasīvs instruments

Tā kā pestījošā ticība pati par sevi neizraisa taisnību (žēlastību, attaisnošanu, grēku piedošanu), ar kuru palīdzību grēcinieks tiek pestīts, bet vienīgi pieņem nopelnus, kurus pasaulei

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 4, 2022

Viņš kļuva kā cilvēks

Kristus pieņēma mūsu cilvēcisko dabu. Viņš kļuva cilvēks kā mēs esam vīrieši un sievietes. Viņa cilvēcībā un pazemošanās stāvoklī mēs atpazīstam savu veidolu. Viņš kļuva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 3, 2022

Par sadraudzību starp pareizi mācošiem kristiešiem un ķeceriem

Par sadraudzību starp pareizi mācošiem kristiešiem un ķeceriem

“Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!” [Rom.16:17] Tā ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 2, 2022

Sunday, May 1, 2022

Kā jārīkojas ikvienam cilvēkam pret savu tuvāko

Kā jārīkojas ikvienam cilvēkam pret savu tuvāko

Piektais Kristus bauslis ir bijis smags piedauzības akmens. Daudziem tas šķitis pārāk skarbs. Daži pat uzskatījuši to par Kristus geķību un zaimojuši. Turpretī citi ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive