Thursday, June 30, 2022

Kādēļ pestījošā ticība taisno

Kādēļ pestījošā ticība taisno

Pestījošā ticība nekad nepaliek bez labajiem darbiem (Gal.5:6). Patiešām, tā pati par sevi ir visbrīnišķīgākais tikums, kurš augstākā mērā pagodina Dievu kā mīlestības Kungu, kurš

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 29, 2022

Noslēpuma disciplīna

Ticības apliecināšanu nevajadzētu jaukt ar reliģijas aizstāvēšanu. Reliģijas aizstāvēšana lieto ticības apliecināšanu kā propagandu un ieroci pret bezdievīgo. Ticības apliecināšana ir noslēpuma disciplīna ticīgo sapulcēs.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Samazinās interese par Bībeles lasīšanu

Samazinās interese par Bībeles lasīšanu

Bībeles biedrība savā ikgadējā ziņojumā izteikusi bažas par to, ka vienas no kristīgākās pasaules valsts iedzīvotājiem samazinās interese par Svētajiem Rakstiem. Tiek lēsts, ka Bībeli

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva Vārda uzklausīšana ir nepieciešama

Dieva Vārda uzklausīšana ir nepieciešama

“Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles.” [Rom.10:17] Ja cilvēks vēlas tikt izglābts, viņam vispirms cītīgi jāuzklausa, jālasa un jāizpētī Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 27, 2022

Sunday, June 26, 2022

Saturday, June 25, 2022

Pasaulē garākā Bībele

Pasaulē garākā Bībele

Vācijas pilsētā Eizenahā pašlaik ir aplūkojama pasaulē garākā Bībele, kurā 3333 gleznās un zimējumos redzami Jaunās un Vecā Derības notikumi. Mākslinieka Villija Videmana grafiskie darbi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, June 24, 2022

Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?

Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?

Mūsu Pestītājam bija jābūt patiesam cilvēkam tādēļ, lai Viņš mūsu vietā tiktu pakļauts bauslībai, piepildītu to, ciestu un mirtu. Tā kā cilvēks bija pārkāpis bauslību,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, June 23, 2022

Pentakostāļu specifika

Pentakostāļu specifika

Aplūkosim Pāvila 1. vēstules korintiešiem 12. nodaļu, kurā ir runa par “garīgiem cilvēkiem” vai “garīgajām lietām” (vārdu πνευματικός 1. pantā var tulkot abējādi). Dažādās dāvanas,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 22, 2022

Tuesday, June 21, 2022

Monday, June 20, 2022

Sunday, June 19, 2022

Būt modrīgiem cīņā pret kārdinājumiem

Būt modrīgiem cīņā pret kārdinājumiem

Kristus pavēl arī citus līdzekļus, kas jālieto tikpat nopietni, lai nepieļautu krišanu. Tie ietverti vārdos “esiet modrīgi” (Mt.17:21; 26:41). Būt modrīgiem nozīmē uzmanīties jau no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Priesteris izģērbj mūķeni

Priesteris izģērbj mūķeni

Neparasts atgadījums, kas samulsinājis aculieciniekus, noticis kādas pilsētas publiskajā parkā, kad Romas katoļu priesteris izģērbj mūķeni, lai glābtu svētās relikvijas. Līdzīgās e-publikācijas: Priesteris šahists iPhone

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, June 18, 2022

Friday, June 17, 2022

Luterisko baznīcu vienība

Luterisko baznīcu vienība

“Selektīvā sadraudzība” tādējādi nav atbilde luterāņu vienotības problēmai. Mums ir jāizvairās ne vien no šādas sadraudzības, bet ari no paša šī termina. Tas ir maldinošs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, June 16, 2022

Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?

Zinu un esmu pārliecināts, ka mans Pestītājs Jēzus Kristus ir patiess cilvēks, tāpēc ka Bībelē Viņam ir piešķirts: Cilvēka vārds. Jo ir viens Dievs, kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Komunistiskās kustības sākuma vēstures ekskurss

Komunistiskās kustības sākuma vēstures ekskurss

Šīm skaistajām komunistu iegribām, kas attiecas uz nākotni, nav nekādu rezultātu; to pašu var teikt par viņu priekšstatiem par tiem zelta laikiem, kas pienākšot, kad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 15, 2022

Tuesday, June 14, 2022

Atrasta pazemes pilsēta, kuru dibinājuši kristieši

Atrasta pazemes pilsēta, kuru dibinājuši kristieši

Arheologi ziņo, ka zem Midjatas pilsētas Turcijā netālu no Sīrijas robežas atrasta pazemes pilsēta Matiate, kuru visdrīzāk esot dibinājuši kristieši. Tiek lēsts, ka atrastās katakombas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 13, 2022

Turieties kopā, lai būtu pasargāti

Turieties kopā, lai būtu pasargāti

“Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” [Ebr.10:25] Dievs mūs ar mīlestību mudina noteikti nepārtraukt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, June 12, 2022

Saturday, June 11, 2022

Aizkustinošā dziedāšana

Aizkustinošā dziedāšana

Kāda Vācijas dienvidu ciemata mācītājs uzskatījis sevi par apdāvinātu dziedātāju. Reiz svētdienas dievkalpojuma laikā viņš pārsteidzis draudzi ar spilgtu solo dziedājumu. Kad mācītājs pieklusis, viņš

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, June 10, 2022

Wednesday, June 8, 2022

Tuesday, June 7, 2022

Monday, June 6, 2022

Visspēcīgais Dieva Vārds

Visspēcīgais Dieva Vārds

“No Īzāka tiks dēvēti tavi pēcnācēji.” [1.Moz.21:12] Sv. Pāvils atbild, izšķirdams triju veidu Ābrahama pēcnācējus. Pirmie ir Ābrahama miesīgie pēcnācēji, kuriem nav apsolījuma par Kristu.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Divējādi grēcinieki

Divējādi grēcinieki

Ievēro kādu būtisku atšķirību! Attieksmē pret sesto bausli grēcinieki mēdz būt divējādi (gluži kā pret visiem citiem baušļiem). Pirmkārt, vieglprātīgie nicinātāji, kam Dievs un Viņa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, June 4, 2022

Friday, June 3, 2022

Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?

Mūsu Pestītāja vārds ir Kristus jeb Mesija, un abi vārdi latviski nozīmē Svaidītais, jo Viņš, būdams cilvēciskas dabas, bija caurcaurēm svaidīts ar Svēto Garu Pestītāja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, June 2, 2022

Samaksa par mūsu grēkiem

Samaksa par mūsu grēkiem

Kristus nāve ir dievbijīgā dzīvība. Mūsu Pestītāja brīnišķīgie vārdi ir: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.” (Mt.11:28)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 1, 2022

Sotēra dialogs latviešu lasītājam

Sotēra dialogs latviešu lasītājam

Latvijas Bībeles biedrība, papildinot pirmskristīgo tekstu tulkojumu latviešu valodā, izdevusi II gadsimtā tapušu kristīgo gnostiķu tekstu “Sotēra dialogs”. Darbs oriģināli sarakstīts grieķu valodā, tulkots seno

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive