Sunday, July 31, 2022

Grāmata, kas visus gudros dara par muļķiem

Grāmata, kas visus gudros dara par muļķiem

Es uzticīgi lūdzu un mudinu ikvienu kristieti nekrist apgrēcībā Bībeles vienkāršo runu un notikumu aprakstu dēļ un neapšaubīt tos; lai cik vienkārši šie stāsti būtu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kad laulāto dzīve mājās veidotos labi un svētīgi

āto dzīve mājās veidotos labi un svētīgi

Ļoti svarīgi ir nopietni pildīt savus pienākumus pret laulāto draugu, lai piedodam un panesam otra cilvēka vājības. Ir neiespējami saglabāt laimi un mīlestību, ja laulātie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, July 30, 2022

Iebildumi un šaubas par Kristus augšāmcelšanos

Iebildumi un šaubas par Kristus augšāmcelšanos

“Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšāmcelšanās? Ja nav miroņu augšāmcelšanās,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, July 29, 2022

Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?

Mūsu ķēniņš Jēzus: Būdams visvarens, pārvalda visu radību un tādējādi ir arī dabas valstības ķēniņš. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 28, 2022

Ko Luters domāja par komunistu un sociālistu idejām

Ko Luters domāja par komunistu un sociālistu idejām

1524. un 25. gadā Švābijas zemnieku vidū izcēlās dumpis, izplatoties komunistiskajām idejām. Lutera doktrīna par kristiešu brīvību tika pārprasta. Tas, ko Luters bija sludinājis par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Mēs nevaram pilnīgi neko ieguldīt mūsu pestīšanā

Mēs nevaram pilnīgi neko ieguldīt mūsu pestīšanā

“Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, ne vien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 27, 2022

Risinājumi pasaules problēmām

Risinājumi pasaules problēmām

Vai tiešām šodienas baznīcai ir pienākums piedāvāt pasaulei tās problēmu risinājumus? Vai tad vispār pastāv kristīgi risinājumi pasaules problēmām? Tas ir atkarīgs no tā, ko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, July 26, 2022

Vai netikle ir Antikrists?

Vai netikle ir Antikrists?

Termins “antikrists” nav atrodams Atklāsmes grāmatā, taču tas ir lasāms divās Jāņa vēstulēs (1.Jņ.2:18, 22; 4:3; 2.Jņ.1:7) – un vairāk nevienā citā Jaunās Derības vietā.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Par dievbijības spēku pret kārdinājumiem

Par dievbijības spēku pret kārdinājumiem

To ievēro: divu garīgi dzīvu kristiešu laulības uzturēšanai palīgā nāk visa Dieva žēlastības valstība ar saviem svētības līdzekļiem: Dieva vārdu, lūgšanām, Sakramentu, Svētā Gara mierinājumu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 25, 2022

Luterāņi pārsteidz rīdziniekus un pilsētas viesus

Luterāņi pārsteidz rīdziniekus un pilsētas viesus

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca par godu savai 100 gadadienai pārsteidz rīdziniekus un pilsētas viesus, negaidītā veidā dāvinot tiem Dieva vārdu. 2022. gada jūlija mēneša vidū

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, July 24, 2022

Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?

Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?

Būdams augstais priesteris, Jēzus mūsu vietā piepildīja Dieva bauslību un nodeva sevi par salīdzināšanas upuri mūsu dēļ, kā arī aizstāv mūs vēl joprojām Tēva priekšā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, July 23, 2022

Friday, July 22, 2022

Grēkā krišana: vēsturiskā realitāte

Grēkā krišana: vēsturiskā realitāte

Bībeles mācība par Ādamu un Ievu, grēkā krišanu un tās sekām bieži tiek noliegta vai aplami izskaidrota. Daudzi grēkā krišanas stāstu skaidro kā raksturīgu attēlojumu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 21, 2022

Wednesday, July 20, 2022

Tuesday, July 19, 2022

Hernhūtieši svin 300 gadu jubileju

Hernhūtieši svin 300 gadu jubileju

Bohēmijas brāļu kustības bēgļi 1722. gadā Hernhūtē ielika pamatakmeni pirmajam namam. Mūsdienās hernhūtiešu kustība ir plaši pazīstama visā pasaulē, it īpaši ar savu misijas garu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristība nav izolēts sakraments

Kristība nav izolēts sakraments

Luteriskās ticības apliecības neuzskata Kristību par izolētu sakramentālu darbību. Reformācijas laikā vispārēji atzīta Romas katoļu nostāja pret Kristību bija, ka tā piedod iedzimto grēku un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 18, 2022

Noraidīt un nosodīt viltus mācības un bezdievīgu dzīvi

Noraidīt un nosodīt viltus mācības un bezdievīgu dzīvi

“[Mūsu Kunga kalpam pienākas būt] tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus – varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūtu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, July 17, 2022

Friday, July 15, 2022

Tuesday, July 12, 2022

Sunday, July 10, 2022

Bībele ir mūsu vienīgais informācijas avots attiecībā uz nākotni

Bībele ir mūsu vienīgais informācijas avots attiecībā uz nākotni

Dievs galvenokārt ir atklājis nākotnes notikumus visu laikmetu cilvēkiem, pierakstot tos Bībelē. Bībele ir Dieva iedvesta grāmata. Saskaņā ar 2.Tim.3:16 visi Vecās Derības Raksti ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, July 9, 2022

Dieva ieroču lietošana

Satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, July 8, 2022

Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?

Jēzum Kristum viņa Pestītāja misijā ir trīs kalpošanas veidi. Viņš ir: mūsu pravietis, mūsu augstais priesteris un mūsu ķēniņš. Piezīme: Kristīgā mācība » Līdzīgās e-publikācijas:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievkalpošanas prakse mūsdienās

Dievkalpošanas prakse mūsdienās

Pāvila mācībai, ka dievkalpojumam ir jāsniedz tiešs un nepārprotams Dieva vārda pasludinājums – par Bauslības sodu un Evaņģēlija piedošanu – , ir liela nozīme baznīcas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 7, 2022

Jēzus vienmēr ir gatavs mūs uzņemt Debesu valstībā

Jēzus vienmēr ir gatavs mūs uzņemt Debesu valstībā

“Bet Viņš, to dzirdēdams, sacīja: “Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 6, 2022

Cilvēks krita grēkā

Cilvēks krita grēkā

Pirmās grēkā krišanas sekas bija sākotnējās nevainības zaudēšana. Vienlaicīgi cilvēks iemantoja ļaunu sirdsapziņu, kas ir grēka pastāvīgais pavadonis. Cilvēks vairs nemīlēja Dievu. Cilvēks vairs nevēlējās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Par Sāras dzīves gadiem

Par Sāras dzīves gadiem

“Sārai bija simts divdesmit septiņi gadi, tāds bija Sāras vecums.” [1.Moz.23:1] Noderīgāk būtu aplūkot jautājumu par Sāras dzīves gadiem. Tā tiek parādīts, cik lielas, neskaitāmas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 4, 2022

Saturday, July 2, 2022

Friday, July 1, 2022

Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?

Mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam tāpēc, ka Viņam vajadzēja ar savu dzīvi un miršanu samaksāt par visu cilvēku grēkiem pilnīgu pestīšanas maksu un salīdzināt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive