Wednesday, August 31, 2022

Tuesday, August 30, 2022

Monday, August 29, 2022

Sunday, August 28, 2022

Friday, August 26, 2022

Grāmatu izdevējs mēģina atbrīvot savu noliktavu

Grāmatu izdevējs mēģina atbrīvot savu noliktavu

Šī nebūt nav pirmā reize, kad grāmatu izdevējs “Luterisma mantojuma fonds” mēģina atbrīvot savu noliktavu, rīkojot izpārdošanas akciju. Šī gada septembrī par godu zinību mēnesim

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 25, 2022

Neviens cilvēks nevar tikt izglābts savā dabiskajā stāvoklī

Neviens cilvēks nevar tikt izglābts savā dabiskajā stāvoklī

“Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad pavēl visiem cilvēkiem visur atgriezties no grēkiem.” [Ap.d.17:30] Kad Pāvils sludināja sprediķi, kurā atrodami šie Svēto Rakstu vārdi,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, August 23, 2022

Monday, August 22, 2022

Saturday, August 20, 2022

Kāpēc Bībelē nav aprakstu par labiem cilvēkiem

Kāpēc Bībelē nav aprakstu par labiem cilvēkiem

“Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum.” [2.Tim.3:15] Nevienā grāmatā nav

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, August 19, 2022

Par terminiem “zināšanas”, “piekrišana” un “pārliecība”

Par terminiem "zināšanas", "piekrišana" un "pārliecība"

Tā kā ticība tika aprakstīta kā zināšanas, piekrišana un pārliecība jeb uzticēšanās, ir nepieciešams paskaidrot šos terminus un norādīt uz to savstarpējām attiecībām. Šo terminoloģiju

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 18, 2022

Tuesday, August 16, 2022

Svētie Raksti – garīgā barība kristietim

Svētie Raksti - garīgā barība kristietim

“Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti.” [1.Pēt.2:2] Cilvēkam nav iespējams kļūt par kristieti bez

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, August 15, 2022

Sunday, August 14, 2022

Ar kādiem vārdiem ticības apliecība izsaka Jēzus pazemības stāvokļa dažādos brīžus?

Ticības apliecība Jēzus pazemības stāvokļa dažādos brīžus izsaka ar vārdiem: “Ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, August 12, 2022

“Evaņģēlista dāvana” – galvenie maldi

"Evaņģēlista dāvana" - galvenie maldi

Pirms pievēršamies kam citam, mums būtu jāapskata vēl kāda fantastiskās idejas par dažādajām “dāvanām” iezīme, iespējams, visbīstamākā un nebibliskākā. Tā ir iedoma, ka pastāv “evaņģelizācijas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, August 10, 2022

Tuesday, August 9, 2022

Monday, August 8, 2022

Bībele ir pilna ar piepildītiem pravietojumiem

Bībele ir pilna ar piepildītiem pravietojumiem

Bībelē teiktais iegūst spēku, kad mēs redzam, ka daudzi tās pravietojumi jau ir piepildījušies. Turklāt nav neviena Bībeles pravietojuma, kas būtu izrādījies nepatiess. Tas dod

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dienišķo maizi saņem kā Dieva dāvanas un svētību

Dienišķo maizi saņem kā Dieva dāvanas un svētību

“[Īzāks sacīja:] “Lai Dievs dod tev no debesu rasas un no zemes treknuma, un daudz labības un vīna.”” [1.Moz.27:28] Šī ir svētība, kurā pirmā daļa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, August 7, 2022

Friday, August 5, 2022

Pasaulē lielākās Jēzus skulptūras celšana

Pasaulē lielākās Jēzus skulptūras celšana

Armēnijas galvaspilsētā Erevānā tiekot kalti grandiozi plāni par pasaulē lielākās Jēzus skulptūras celšanu. Paredzēts, ka statuja būšot 33 metrus augsta, lai skaitlis atbilstu Jēzus vecumam.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?

Jēzum Kristum pestītāja misijā ir divi stāvokļi: pazemība un paaugstināšana. Pazemības stāvoklī Viņš bija, sākot ar savu nevainīgo ieņemšanu līdz pat savam kapam. Paaugstināšanas stāvoklis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, August 4, 2022

Wednesday, August 3, 2022

Akli pret ļaunumu

Akli pret ļaunumu

Tas, ka ļaunums parādās kā gaisma, labestība, uzticība, atjaunotne, kā vēsturiska nepieciešamība un sociālais taisnīgums, saprātīgam vērotājam ļauj saprast ļaunuma dziļumu. Turklāt, tas apžilbina ētikas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, August 2, 2022

Monday, August 1, 2022

Vēstule ar nepiedienīgu piedāvājumu

Vēstule ar nepiedienīgu piedāvājumu

Elektroniskās baznīcas e-pāvesta Roberto elektroniskajā pastkastīte nonākusi vēstule ar nepiedienīgu piedāvājumu, kuru bija izsūtījis nepazīstams adresāts. Karlstades Illuminati apgabala brālības Meistars un brālis, izmantojot mākslīgā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive