Friday, September 30, 2022

Thursday, September 29, 2022

Cilvēks nevar sevi iepazīt bez Dieva vārda spoguļa palīdzības

Cilvēks nevar sevi iepazīt bez Dieva vārda spoguļa palīdzības

“Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie Tā Kunga!” [Raudu dz.3:40] Diemžēl daudzi cilvēki sevi pazīst mazāk nekā par ko citu. Viņš var viegli

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Par Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena iekšējo saistību

Par Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena iekšējo saistību

Svētā Vakarēdiena loma Jaunās Derības draudzes dzīvē ir jāizprot, tieši raugoties no aspekta, ka tas atrodas dievkalpojuma centrā, būtībā tas pat ir patiesais dievkalpojums. >

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, September 28, 2022

Tuesday, September 27, 2022

Monday, September 26, 2022

Lūgšanai ir trīs dažādas īpašības

Lūgšanai ir trīs dažādas īpašības

“Es esmu pārāk niecīgs visas tās žēlastības un uzticības priekšā, ko Tu Savam kalpam esi parādījis.” [1.Moz.32:11] Jo neklājas lūgt: kā farizejs saka: “Es gavēju

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, September 24, 2022

Friday, September 23, 2022

Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?

Mans Kungs atpestīja mani no sātana varas tādējādi, ka Viņš to uzvarēja un atbruņoja. Šis briesmīgais ienaidnieks tagad vairs nevar mani apsūdzēt, un es, kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, September 22, 2022

Komunisma vēsture tās galvenajās iezīmēs

Komunisma vēsture tās galvenajās iezīmēs

Faktiskie komunisma aizsācēji Vācijā bija tā sauktās Jaunvācijas pārstāvji, kuru priekšgalā atrodams ievērojamais dzejnieks Heine, un viņam blakus bija rakstnieki Munds un Guckovs. Viņi paziņoja,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, September 20, 2022

Kādu īpašu svētību Dievs Svētais Gars jums sniedz Kristībā?

Kādu īpašu svētību Dievs Svētais Gars jums sniedz Kristībā?

Tāpat kā Ēdenes dārzā velns kārdināja Ievu apšaubīt Dieva vārdu, viņš nemitīgi kārdina un mulsina jūs apšaubīt to, ka Dievs pilnīgi piedod visus jūsu grēkus,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, September 19, 2022

Sunday, September 18, 2022

Saturday, September 17, 2022

Friday, September 16, 2022

Thursday, September 15, 2022

Wednesday, September 14, 2022

Tuesday, September 13, 2022

Domas par vietniecību

Domas par vietniecību

Vecajā Derībā daudzviet mēs sastopam vietniecības jēdzienu. Pirmkārt, mēs ievērojam daudzos upurus. Dievs bija devis Israēlam sīkus norādījumus par dažāda veida tempļa upuriem. Par to

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, September 12, 2022

Sunday, September 11, 2022

Divkārša Dieva dota pārbaude mūsdienu praviešiem

Divkārša Dieva dota pārbaude mūsdienu praviešiem

Vai mūsdienās ir cilvēki, kam ir dāvana pravietot? Ko lai mēs par tādiem cilvēkiem domājam? Bībele dod mums divu veidu pārbaudes, ko mums vajadzētu attiecināt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, September 9, 2022

Thursday, September 8, 2022

Latviešu dziesma Islandes luterāņu dziesmu grāmatā

Latviešu dziesma Islandes luterāņu dziesmu grāmatā

Latviešu kristiešu mūzikas grupas “Jorspeis” populārā dziesma “Debesis ir tuvu klāt” ir iztulkota islandiešu valodā un iekļauta Islandes luterāņu dziesmu grāmatā ar nosaukumu “Er vaknar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, September 6, 2022

Jāņa veiktā Jēzus kristīšana

Jāņa veiktā Jēzus kristīšana

Jāņa veiktā Jēzus kristīšana ir nozīmīgs faktors Lutera Kristības definīcijā. Uz tās svarīgumu norāda šīs kristīšanas iekļaušana visos četros evaņģēlijos. Ar šo notikumu aizsākas Jēzus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, September 5, 2022

Dievs izdibina sirdis

Dievs izdibina sirdis

“Tad Dievs pieminēja Rahēli un paklausīja viņu, atverot tās klēpi.” [1.Moz.30:22] Mozus ir izmantojis ļoti izteiksmīgus vārdus, sacīdams: “Tas Kungs pieminēja Raheli” – itin kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Bībeles lasīšanas biežums Latvijā

Bībeles lasīšanas biežums Latvijā

Ar zināmu regularitāti pētījumu centrs SKDS mēģina noskaidrot kāds ir Bībeles lasīšanas biežums starp Latvijas iedzīvotājiem. Nule publicēti dati par 2022. gada jūnijā respondentu sniegtajām

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, September 4, 2022

Žēlastība tiek dāvāta bez nopelna

Žēlastība tiek dāvāta bez nopelna

Rom.10:20 apustulis citē pravieša Jesajas vārdus: “..Es devos pazīstams tādiem, kas Mani nemeklēja, un atklāju Sevi tādiem, kas pēc Manis nevaicāja.” Tas sacīts par pagāniem,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, September 2, 2022

Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?

Bībele māca, ka: Jēzus cieta no nabadzības, kārdinājumiem un vajāšanām, kā arī no vientulības; Viņš, it sevišķi savas zemes dzīves beigās, cieta neizsakāmas miesas un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive