Monday, October 31, 2022

Jēzus atvēra debesu durvis

Jēzus atvēra debesu durvis

Jēzus paziņo mācekļiem: “Es noeimu jums vietu sataisīt” (Jņ.14:2). Tomēr tas nenozīmē, ka Jēzus šobrīd ir kaut kur projām, un nopūlas sagatavodams debesis jūsu uzņemšanai.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, October 30, 2022

Saturday, October 29, 2022

Grēku piedošanas pasludinājums

Grēku piedošanas pasludinājums

“Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem.” [Mt.9:8] Svarīgākais, kas vajadzīgs katram cilvēkam, ir viņa grēku piedošana.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, October 28, 2022

Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?

Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?

Bībele māca, ka Kristus trešajā dienā cēlās augšā kā uzvarētājs, ar apskaidrotu miesu, un vairākas reizes parādījās saviem mācekļiem. Bet dzīvības Valdnieku jūs esat nonāvējuši,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 27, 2022

Kristības iedarbība grēku piedošanai

Kristības iedarbība grēku piedošanai

Konfesionālo luterāņu izpratne par saikni starp Kristību un piedošanu izcelsme pamatojas Jaunajā Derībā. Jānis, kā raksta Marks (1:4), “nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas [nožēlas un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Facebook aizklājis e-BAZNĪCAs publikāciju

Facebook aizklājis e-BAZNĪCAs publikāciju

Sociālais tīkls Facebook.com novērtējis elektroniskās baznīcas publikāciju Fanātisma bankrots kā sensitīvu saturu un aizklājis to. Facebook, norādod, ka izmantojis tehnoloģiju vai pārskatīšanas komandu, lai noteiktu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 26, 2022

Tuesday, October 25, 2022

Monday, October 24, 2022

Sunday, October 23, 2022

Saturday, October 22, 2022

Evaņģēlija žēlastības gaisma sirdī

Evaņģēlija žēlastības gaisma sirdī

“Neaizraujieties ar visvisādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā!” [Ebr.13:9] Ja cilvēks vēlas saņemt sirdi, kas ir spējīga pastāvēt pret visvisādām

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Jēzus Kristus atkalatnākšana

Jēzus Kristus atkalatnākšana

Tas ir pēdējo laiku izšķirošais notikums. Kristīgajai draudzei ir jāsagatavojas šim notikumam un jāsagaida tas ar priecīgu ilgošanos, ar neatslābstošu modrību. Aramiešu lūgšanas saucienam maranata

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, October 21, 2022

Ko Bībele māca par Jēzus nokāpšanu ellē?

Bībele par Jēzus nokāpšanu ellē māca, ka Jēzus kapā atdzīvojās, nokāpa ellē un parādījās tur visiem saviem ienaidniekiem kā varens tumsības spēku uzvarētājs. Tātad Jēzus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 20, 2022

Wednesday, October 19, 2022

Tuesday, October 18, 2022

Monday, October 17, 2022

Saturday, October 15, 2022

Par svētdienas ievērošanas pavēli

Par svētdienas ievērošanas pavēli

“Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā!” [Gal.5:13] Saskaņā ar tā garīgo izpratni

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, October 14, 2022

Kādiem vārdiem Ticības apliecība attēlo mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus?

Mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus ticības apliecība attēlo ar sekojošiem vārdiem: “Nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 13, 2022

Ticības nepieciešamība

Ticības nepieciešamība

Ar savu vietniecisko izpirkšanu (vietniecisko gandarīšanu) Kristus ir nodrošinājis grēcīgajai un nolādētajai cilvēcei pilnīgu salīdzināšanos ar Dievu, jo Viņš ir cilvēka vietā piepildījis dievišķās bauslības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 12, 2022

Tuesday, October 11, 2022

Monday, October 10, 2022

Lai nepaļaujamies uz sevi pašiem

Lai nepaļaujamies uz sevi pašiem

“Jēkabs sacīja Simeonam un Levijam: “Jūs grūžat mani postā, padarīdami mani ienīstu šīs zemes iedzīvotāju starpā.”” [1.Moz.34:30] Kur tad ir ticība? Vai Jēkabs ir domājis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, October 9, 2022

Saturday, October 8, 2022

Mācītājs bērēs nolasa nelaiķa atstāto zīmīti

Mācītājs nolasa nelaiķa atstāto zīmīti

Fredis, kas visu dzīvi bijis uzticams kristietis, atradās slimnīcā uz nāves gultas. Ģimene pasauca savu mācītāju, lai tas tik grūtajā brīdi paliktu kopā ar viņiem.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, October 7, 2022

Lutera Jaunās Derības tulkojumam – 500

Lutera Jaunās Derības tulkojumam - 500

Pirms 500 gadiem 3000 eksemplāru lielā tirāžā tika izdots Mārtiņa Lutera Jaunās Derības tulkojums. Sākot ar 1521. gada maiju, viņš desmit mēnešus pavadīja Vartburgas pilī,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 6, 2022

Nebibliska sistematizēšana

Nebibliska sistematizēšana

Nepārprotama liecība tam, ka notikusi atkāpšanās no Rakstiem aplamas sistematizēšanas virzienā, ir apgalvojums, ka “Gara dāvanas” (precīzāk – χαρίσματα) un “Gara augļi” (Gal.5:22-23) ir pilnīgi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?

Tagad, būdams paaugstināts, mūsu Pestītājs vienmēr – arī no savas cilvēciskās dabas puses – izmanto savu dievišķo godību. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 5, 2022

Tuesday, October 4, 2022

Izprast Dieva veikto miesas augšāmcelšanās brīnumu

Izprast Dieva veikto miesas augšāmcelšanās brīnumu

Cilvēkiem patīk minēt, kas notiks pastarajā dienā. Cilvēkus, kas vēlas izprast Dieva veikto miesas augšāmcelšanās brīnumu, Viņš sauc par nesaprašām. (1.Kor.15:36) Kādēļ? Tādēļ, ka tas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 3, 2022

Sunday, October 2, 2022

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive