Tuesday, November 29, 2022

Monday, November 28, 2022

Sociālais tīkls dzēsīšot lietotāju reliģiskos uzskatus

Sociālais tīkls dzēsīšot lietotāju reliģiskos uzskatus

Sociālais tīkls Facebook izziņojis par pārmaiņām, kuru rezultātā turpmāk lietotājiem tikšot liegts demonstrēt savus reliģiskos uzskatus. Facebook.com lietotāju profila sadaļā “Par – Kontaktinformācija un pamatinformācija

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 27, 2022

Dieva svētā dedzība un dusmas par Viņa baušļu nepildīšanu

Dieva svētā dedzība un dusmas par Viņa baušļu nepildīšanu

Ja tu Viņu mīli un turi Viņa baušļus, tad nebīsties Viņa dusmu, kā jau sacījām iepriekš. Ieklausies, cik žēlsirdīgi Viņš runā: “Es esmu tas, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 26, 2022

Thursday, November 24, 2022

Veselīga mācība netiek novērtēta

Veselīga mācība netiek novērtēta

Dziļi izjusta ir arī Kollinsa piebilde noslēgumā, ka tie, kuri šādu viedokli noraida kā “neatbilstošu vai pārāk pasīvu” skatījumu uz “svētajiem”, patiesībā “nenovērtē to lielo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 23, 2022

Tuesday, November 22, 2022

Jēzus Kristus veidols

Mēs esam atzinuši, ka par cilvēka pārveidošanos kristīgajā ētikā mēs varam runāt tikai koncentrējoties uz Jēzus Kristus veidolu. Veidošanās nav neatkarīgs process vai stāvoklis, ko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Facebook liedzis skatīt Bībeles citātu

Facebook liedzis skatīt Bībeles citātu

Lielākais pasaules sociālais portāls Facebook ķēries klāt Dieva vārdam un saviem lietotājiem liedzis skatīt Bībeles citātu. 2022. gada 17. novembrī amerikānis Maikls Emorī sava profila

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 21, 2022

Sunday, November 20, 2022

Desmit baušļu aizliegumi vēl joprojām ir spēkā

Desmit baušļu aizliegumi vēl joprojām ir spēkā

Tagad mēs esam apskatījuši un sapratuši, ko Tas Kungs no mums prasa Savos desmit svētajos baušļos. Lai Viņa Gars ikviena cilvēka sirdij šos baušļus izskaidro

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 18, 2022

Thursday, November 17, 2022

Ko nozīmē tas, ka mise ir upuris?

Ko nozīmē tas, ka mise ir upuris?

Jau ļoti ātri, iespējams jau pirmā gadsimta beigās, Euharistija tika dēvēta par upuri, kaut arī Jaunā Derība zīmīgi nepieņēma šādu apzīmējumu. Salīdzinot Svēto Vakarēdienu ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 16, 2022

Tuesday, November 15, 2022

Dievs zina mūsu vajadzības un gādā par tām

Dievs zina mūsu vajadzības un gādā par tām

Elija cieta no bada, tomēr Dievs viņu nodrošināja ar ēdienu un dzērienu. Arī mūsdienās daudziem cilvēkiem jācieš izsalkums un trūkums. Mateja evaņģēlija 6. nodaļā mūsu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 14, 2022

5 iemesli, lai regulāri praktizētu kristietību

5 iemesli, lai regulāri praktizētu kristietību

Šajā multikulturālajā un progresīvajā laikmetā daudziem no mums ir nepieciešama ideoloģiska stabilitāte realitātes uztverē. Daļa cilvēku cenšas iegūt, līdzās ticības mierinājumam un mūžīgās dzīvības apsolījumam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 12, 2022

Cīņa zem Kristus asiņu karoga

Cīņa zem Kristus asiņu karoga

“Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā.” [1.Tim.6:12] Gaidīt, ka pienāks laiks pirms

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristieši bez vārda, kristieši vārda pēc, baznīcas vārda pēc

Kristieši bez vārda, kristieši vārda pēc, baznīcas vārda pēc

Trāpīgo izteicienu par anonīmajiem kristiešiem kādā diskusijā izteica katoļu teologs Karls Rāners. Te ir interesanti redzēt, kā Rāners spriež, izejot no tās pašas problēmas, kuru

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Lutera Akadēmijas rektors vairs nav starp mums

Lutera Akadēmijas rektors vairs nav starp mums

Sēru vēsts visiem, kas pazina dedzīgu kristieti, Kristus Vārda kalpu, patiesu teologu un Latvijas draugu profesoru Reinhardu Slensku. 2022. gada 4. novembrī Vācijā 91 gadu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 11, 2022

Thursday, November 10, 2022

Wednesday, November 9, 2022

Garīgās kopības pamats

Garīgās kopības pamats

Visas pneimatiskās realitātes pamats ir skaidrais, Jēzū Kristū atklātais Dieva Vārds. Visas psihiskās realitātes pamats ir tumšās, necaurskatāmās cilvēka dvēseles dziņas un alkas. Garīgās kopības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

LinkedIn iekarošana

LinkedIn iekarošana

Vēlēdamies paplašināt savas robežas un aizsniegt jaunus apvāršņus, esam radījuši e – BAZNĪCAs profilu arī profesionāļiem domātajā sociālajā tīklā Linkedin. Tagad darba devēju, darbinieku un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 8, 2022

Monday, November 7, 2022

Sunday, November 6, 2022

Būtiskās atšķirības starp Lutera mācību un Romas katoļu mācību

Būtiskās atšķirības starp Lutera mācību un Romas katoļu mācību

Ar ko Lutera sludinātā mācība atšķiras no Romas katoļu mācības? Norvēģu luterāņu teologs Karls Frederiks Vislofs min četras būtiskas atšķirības, kas Lutera mācību šķīra no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 5, 2022

Friday, November 4, 2022

Harizmātiskās draudzes neapturamā jūsmošana

Harizmātiskās draudzes neapturamā jūsmošana

Reiz izglītota teologa ceļi veduši gar harizmātiskās draudzes namu, kurā norisinājās dedzīga Dieva slavēšana. Viņš iegājis un prasījis, par ko tad šie tā jūsmojot. Par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?

Bībele māca: Jēzus redzamā veidā, no savas cilvēciskās dabas puses, ir uzkāpis debesīs, Tēva godībā. Būdams mūsu Pestītājs, Viņš mums, saviem “draugiem” [Jņ.15:14], ir saņēmis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 3, 2022

Tuesday, November 1, 2022

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive