Sunday, November 6, 2022

Būtiskās atšķirības starp Lutera mācību un Romas katoļu mācību

Būtiskās atšķirības starp Lutera mācību un Romas katoļu mācību

Ar ko Lutera sludinātā mācība atšķiras no Romas katoļu mācības? Norvēģu luterāņu teologs Karls Frederiks Vislofs min četras būtiskas atšķirības, kas Lutera mācību šķīra no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive