Saturday, December 31, 2022

Uz robežas starp pagātni un pilnīgi nezināmo

Uz robežas starp pagātni un pilnīgi nezināmo

“Tavā pusē, Kungs, ir taisnība, mums atliek tikai kauna sārtums vaigā, kā tas šodien redzams sejā Jūdas vīriem, Jeruzālemes iedzīvotājiem un visiem israēliešiem tuvumā un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 30, 2022

Thursday, December 29, 2022

Wednesday, December 28, 2022

Būt gataviem liecināt, lai tas maksātu mums ko maksādams

Būt gataviem liecināt, lai tas maksātu mums ko maksādams

“Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā Es vēlētos, kaut tā jau degtu!” [Lk.12:49] Lielais kontrasts starp Ziemassvētku dienu un Svētā Stefana dienu var

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 27, 2022

Monday, December 26, 2022

Sunday, December 25, 2022

Saturday, December 24, 2022

Visas mūsu kristīgās ticības sirds

Visas mūsu kristīgās ticības sirds

“Dievs sūtīja Savu paša Dēlu.” [Gal.4:4] Tā ir apliecinājuma un visas mūsu kristīgās ticības sirds un serde, bet vienlaikus taisni šo patiesību ir visgrūtāk saņemt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

12 svētās naktis Torņkalnā

12 svētās naktis Torņkalnā

Latvijas lielākā luterāņu draudze no Ziemassvētku vakara līdz Atspīdēšanas dienai aicina uz simtiem lampiņu izgaismotu teritoriju ap savu dievnamu, kam dots nosaukums “Ziemsvētku dārzs Torņakalnā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 23, 2022

Thursday, December 22, 2022

Atjaunotā fiziskā radība

Atjaunotā fiziskā radība

Vēstījumā par jaunajām debesīm un jauno zemi kā svēto pilsētu Jeruzālemi (Atkl.21:1–27) un jauno Ēdeni (Atkl.22:1–5) Dievs Jānim neatklāja, kā izskatīsies atjaunotās radības ģeofiziskās dimensijas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Reklāma par Ziemassvētku patieso nozīmi

Reklāma par Ziemassvētku patieso nozīmi

Anglijā divi ticībā dedzīgi mārketinga speciālisti ar ChurchAds starpniecību vairāku gadu garumā veidoja reklāmas kampaņas ar mērķi atgādināt par Ziemassvētku patieso nozīmi.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 21, 2022

Monday, December 19, 2022

Viss parāds ir mūžīgi dzēsts un izdeldēts

Viss parāds ir mūžīgi dzēsts un izdeldēts

Pēc tam, kad apustulis Vēstulē romiešiem 7. nodaļā ir parādījis pilnīgas brīvības piemēru, ka “precēta sieva pēc bauslības saistīta ar vīru, kamēr tas dzīvs, bet,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 17, 2022

Friday, December 16, 2022

Thursday, December 15, 2022

Populārākie latviskie kristīgie youtube kanāli

Populārākie latviskie kristīgie youtube kanāli

Veicot nelielu izpēti, esam noskaidrojuši, kuri patlaban ir astoņi populārākie latviskie kristīgie youtube kanāli ar 1000 un vairāk abonentiem. Saskaņā ar youtube.com publiski sniegtajiem aptuvenajiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristība kā visaptveroša realitāte

Kristība kā visaptveroša realitāte

Kristība ir tā realitāte, kurā agrīnie kristieši pazina Dievu un Viņa piedošanu; tā aprakstīja un noteica kritērijus visai cilvēka eksistencei. Luters ir pelnījis atzinību par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 14, 2022

Atjaunots sagrautais dievnams

Atjaunots sagrautais dievnams

Islāma kaujinieki Irākā sagrāva neskaitāmus dievnamus, taču nesen viens no tiem – sīriešu katoļu baznīca Karakošā – ticis atjaunots un no jauna iesvētīts. Draudzes locekļi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 13, 2022

Dievs mūs pieņem bez nosacījumiem

Dievs mūs pieņem bez nosacījumiem

Konkordijas Formulas autori seko Evaņģēlijam un tādēļ šajā situācijā var piedāvāt lielu mierinājumu. Dievs mūs taisno bez nosacījumiem. Evaņģēlija vēsts nesaka: “Ja jūs darīsit to”

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, December 12, 2022

Dievs skaidri nošķir Savu Vārdu no cilvēka vārda

Dievs skaidri nošķir Savu Vārdu no cilvēka vārda

“Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Īstās zāles pret sāpēm

Īstās zāles pret sāpēm

“Neesiet apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši.” [1.Moz.45:5] Tā Jāzeps šeit pret saviem brāļiem izturas laipnākajā veidā, ar vislielāko mīlestību cenzdamies viņus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ticīga cilvēka brīvība no Bauslības

Ticīga cilvēka brīvība no Bauslības

Tagad ar Dieva žēlastību aplūkosim kādu ļoti svarīgu, dziļu un mierinājuma pilnu tematu par ticīga cilvēka brīvību no Bauslības, kas vienlaikus ir arī samērā nepazīstams

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, December 11, 2022

Būtiska lasāmviela kristiešiem

Būtiska lasāmviela kristiešiem

“Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” [Rom.15:4] Bez Vecās Derības mēs neko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 10, 2022

Dieva skatīšana – debesu Jeruzāleme

Dieva skatīšana – debesu Jeruzāleme

Mēs lūdzam: “Bet es Tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā” (Ps.17:15) Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atkl.22:20) Johans Gerhards: Ticīga

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 9, 2022

Thursday, December 8, 2022

Wednesday, December 7, 2022

Tuesday, December 6, 2022

Monday, December 5, 2022

Sunday, December 4, 2022

Novēršanās no patiesā Dieva ceļa

Novēršanās no patiesā Dieva ceļa

Vispirms atcerēsimies to, ko jau ilgāku laiciņu esam aplūkojuši, proti, Dieva svēto baušļu prasības pret cilvēku, tā lai patiesības vārds būtu pareizi izdalīts un mēs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 3, 2022

Pestīšanas atziņas rītausmas Gaisma

Pestīšanas atziņas rītausmas Gaisma

“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.” [Rom.13:12] Tas nav nekāds brīnums, ka vairums cilvēku guļ garīgā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kura ir patiesā reliģija?

Kura ir patiesā reliģija?

1779. gadā publicētajā Gotholda Lesinga lugā “Nātans Gudrais” viens no personāžiem Saladins vaicā Nātanam: kura no trim reliģijām kristietība, islams vai jūdaisms ir patiesā reliģija?

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 2, 2022

Kā Bībele attēlo šo Svētā Gara darbu?

Bībele lieto, starp citu, sekojošus jēdzienus, lai atainotu to Svētā Gara darbu, caur kuru cilvēks ņem dalību Dieva žēlastībā: Pievēršana Dievam jeb atgriešanās pie Dieva.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 1, 2022

Alternatīvais Jēzus iespļauj sejā Kristum

Alternatīvais Jēzus iespļauj sejā Kristum

Vairāku interesentu vidū diskusijas bija izraisījusi igauņu keramiķa Sandersa Raudsepa personālizstāde “Nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē”, jo cikla “Tavs alternatīvais Jēzus” veidojumi ietvēra arī krustāsistu vīrieša

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Soterioloģija

Soterioloģija

Soterioloģijas mācības mērķis ir atklāt, kā Svētais Gars ikvienam atsevišķam grēciniekam sniedz pestīšanu, kuru Kristus ar savu vietniecisko izpirkšanu ir nodrošinājis visai cilvēcei. Šī tēma

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive