Tuesday, January 31, 2023

Idioti pret ekspertiem

Idioti pret ekspertiem

Jau Sokrāts secināja, ka cilvēce no dievišķās gudrības ir atteikusies, aizstājot to ar zinībām. Rezultātā izglītoti muļķi sabiedrībā dominē pār dievbijīgajiem. Katru, kas runā pretī

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Jēzus mirušo valstībā

Jēzus mirušo valstībā

Mums nav zināms, ko tieši Jēzus pasludināja gariem mirušo valstībā. Ir bijuši mēģinājumi sniegt dažādus skaidrojumus. Daži saka, ka Viņš pasludināja Evaņģēliju tiem, kuriem nebija

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 29, 2023

Kristiešiem neliekuļoti jāizrāda mīlestību pret pasauli

“Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 28, 2023

Vai ir evaņģēliski iet pie bikts?

Vai ir evaņģēliski iet pie bikts?

Mūsu apliecības raksti skaidri un atkārtotās kopsakarībās nosaka, ka “privātā grēku piedošana jeb absolūcija draudzēs ir paturama” un ka būtu nepareizi, ja baznīca atteiktos no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 27, 2023

Kas ir Baznīca*?

Baznīca ir vietējo draudžu asociācija, kurā tās vienoti darbojas vienā konfesijā. Apustuļu laikā draudzēm nebija pastāvīgas draudžu apvienības, lai gan ticīgo starpā valdīja brālīga sadraudzība

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 26, 2023

Maldi attiecībā uz Kristus ķēnišķo amatu

Maldi attiecībā uz Kristus Ķēnišķo amatu

Runājot par Kristus ķēnišķo amatu, no dievišķās patiesības ir nomaldījušies visi tie, kuri noliedz biblisko mācību par Viņa personu un dievišķo darbu. No šiem daudzajiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 25, 2023

Noslēpumainais Cilvēks

Noslēpumainais Cilvēks

Piedāvājam ielūkoties izstādē “Noslēpumainais Cilvēks”, kurā demonstrēts, balstoties uz Turīnas līķauta nospiedumiem, Kristus ķermeņa atveidojums. Hiperreālistiskā skulptūra – vīrieša ķermenis visā tā reālismā, neizlaižot nevienu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 24, 2023

Monday, January 23, 2023

Baznīca kā morāles policists?

Baznīca kā morāles policists?

Ikvienam, kurš kaut reizi uztvēris Evaņģēlija prieku un brīvību, varētu šķist nesaprotama daudzu mūsdienu cilvēku intereses samazināšanās par kristīgo vēsti. Viens šis vienaldzības iemesls ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 22, 2023

Pilnībā turēt lielāko Dieva bausli

Pilnībā turēt lielāko Dieva bausli

Vai tiešām ir kaut viens svēts un nopietns kristietis, kurš būtu spējis pilnīgi piepildīt pašu lielāko un galveno bausli (Mt.22:36–39)? Mēs vaicājam cilvēkiem, kas ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 21, 2023

Kristus un laiks jeb Kristus kā laika centrs

Kristus un laiks jeb Kristus kā laika centrs

Gadu skaitīšana pirms un pēc Kristus dzimšanas bieži vien ir noenkurota Bībeles tekstos. Atgriezīsimies vēlreiz pie Vēstules galatiešiem (4:4-5): “Bet, kad laiks bija piepildījies, tad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 20, 2023

Ikvienam kristietim ir jānošķiras no pasaules

Ikvienam kristietim ir jānošķiras no pasaules

“Un nepaliekat šai pasaulei līdzīgi, bet pārvēršaties, savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir labais, un patīkamais, un pilnīgais Dieva prāts.” [Rom.12:2] Daudzi,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?

Draudzes pastāvēšanu un dzīvi nevar šķirt no tās pazīmēm. Tur, kur Draudzes pazīmes beidz eksistēt, nepastāv arī pati draudze. Tur, kur atļauj sēt arī ko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 19, 2023

Dieva aicinājums vai cilvēku rotaļas

Dieva aicinājums vai cilvēku rotaļas

Mūsdienu drudžainā aktivitāte ar sprediķošanu spēj samierināties tikai tādā gadījumā, ja sparīgi tiek mudināts uz “darbošanos”, kurā “ikviens būtu iesaistīts”. Pastāvot mītam par to, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 18, 2023

Tuesday, January 17, 2023

Kristus paaugstināšana

Kristus paaugstināšana

Trešajā dienā Jēzus ķermenis, kas atradās kapā, tika atdzīvināts. Viņa vietniecības darbs cilvēces glābšanā bija piepildīts. Lai to piepildītu, Jēzus kā cilvēka vēlēšanās nebija pielietot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 16, 2023

Dieva svēto vidū nav neviena nevainojama

Dieva svēto vidū nav neviena nevainojama

Kad esam aplūkojuši un sapratuši būtiskāko atšķirību, kāda ir cilvēkiem zem Bauslības un cilvēkiem zem žēlastības, mums jāsaprot arī tas, kādēļ brīvība no Bauslības ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 14, 2023

Sadrumstalotais cilvēks

Sadrumstalotais cilvēks

“Es piederu tukšajai paaudzei. Man nav nekādas pārliecības. Es nepiederu nevienai kopībai, tradīcijai vai kam tamlīdzīgam. Es esmu pazudusi šajā plašajā, plašajā pasaulē. Es nepiederu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Pagānu nakts tumsa joprojām pārklāj lielākās un skaistākās zemes

Pagānu nakts tumsa joprojām pārklāj lielākās un skaistākās zemes

“Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi.” [Jes.60:2] Ja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 13, 2023

Thursday, January 12, 2023

Par Kristus Kristību, kurā Viņš stājies Savā amatā, Tēva svētīts par Ķēniņu un Priesteri

Par Kristus Kristību, kurā Viņš stājies Savā amatā, Tēva svētīts par Ķēniņu un Priesteri

“Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja: “Man vajadzētu tikt Tevis kristītam,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Iestādīšanas vārdi misi padara par īstu misi

Iestādīšanas vārdi misi padara par īstu misi

Tikai no absolūtā pretstata starp Romas katoļu viedokli par radības līdzdarbību savā pestīšanā un Reformācijas pārliecību, ka šādas sadarbības nav un ka vienīgi Kristus ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 11, 2023

Klausīšanās ar Dieva ausīm

Klausīšanās ar Dieva ausīm

Brālīgā dvēseļkopšana būtiski atšķiras no sprediķa. Dieva vārda pasludināšanas uzdevuma vietā te stājas klausīšanās uzdevums. Mēdz būt arī klausīšanās ar pusausi, ar apziņu, ka jau

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 10, 2023

Pievilcīgas interneta adreses kristiešiem

Pievilcīgas interneta adreses kristiešiem

Aktīviem kristiešiem, kuriem ir nopietna vēlme izpausties globālajā tīmeklī, tiek piedāvātas pievilcīgas interneta adreses: kristietim.lv macitajs.lv kristietis.lv ticam.lv dievkalpojumi.lv bogoslov.lv mācītājs.lv Interesentus lūdzam sazināties ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 9, 2023

Sunday, January 8, 2023

Zīmes, kas norāda, ka cilvēki atrodas tālu no žēlastības

Zīmes, kas norāda, ka cilvēki atrodas tālu no žēlastības

Tagad tu saproti, kas ir tie cilvēki, kas nedzīvo žēlastībā, bet zem Bauslības. Šie cilvēki nav nomiruši Bauslībai, bet, kā to redzējām, vēl joprojām lolo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 7, 2023

e-Intelekts caur chatGPT

Cilvēce ir pāršķīrusi jaunu lappusi savā attīstībā. Interneta vietnes aizvien vairāk sāk izmantot elektronisko intelektu savu pakalpojumu automatizēšanai. Sacēlis milzu ažiotāžu pasaulē un lielu rezonansi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Mākslīgais intelekts dīvaini atbild par www.ebaznica.lv

Mākslīgais intelekts par www.ebaznica.lv

e-BAZNICAs pārstāvis devās uz interneta vietni, caur kuru mākslīgais intelekts jeb precīzāk sakot teksta apstrādes algoritms ChatGPT sniedzot atbildes. e-kardināls talyc vispirms jautāja “kas ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 6, 2023

Thursday, January 5, 2023

Wednesday, January 4, 2023

Slavēt Dievu neatkarīgi no apstākļiem

Slavēt Dievu neatkarīgi no apstākļiem

“Teiciet To Kungu, visi Viņa darbi visās Viņa valstības malās! Teici To Kungu, mana dvēsele!” [Ps.103:22] Cilvēki, kuriem nav ticības sirdī, brīnās, kad viņiem tiek

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Cilvēces nicināšana

Tirāniskam cilvēces nicinātajam popularitāte ir vislielākā cilvēces mīlestības zīme. Viņš slēpj savu dziļo neuzticību cilvēkiem piesavinoties vārdus no patiesas kopienas. Kamēr viņš ļaužu masām sevi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 3, 2023

Ziemassvētku dziesmas pārveidošana rada diskusijas

Ziemassvētku dziesmas pārveidošana rada diskusijas

Ziemassvētku dziesmas pārveidošana par “iekļaujošāku” sievietēm un mīkstajiem, ir izraisījusi diskusijas Anglikāņu baznīcā, jo daļa to uzskata par mēģinājumu uzspiest politisko ideoloģiju. Tradicionālās XVII gadsimta

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 2, 2023

Pazemošanās un tās robežas

Pazemošanās un tās robežas

Jēzus pilnībā neatmeta savas dievišķās īpašības. Reizēm Viņš tās izmantoja, kā mēs to redzam Viņa brīnumdarbos un apskaidrošanas kalnā. (Mt.17:1-9) Viņš savas dievišķās īpašības izmantoja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 1, 2023

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive