Friday, March 31, 2023

Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: “Tas ir tiešām tiesa”?

Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?

Trešo ticības locekli beidzu ar šiem vārdiem tāpēc, ka savā ceļā uz mūžīgo svētlaimību es palieku ticībā un nešaubīgā paļāvībā uz to, ka Svētais Gars

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 30, 2023

Kristība visu baznīcu dara Kristum tīkamu

Kristība visu baznīcu dara Kristum tīkamu

Tāpat kā Kristības mazgāšana 1.Kor.6:11 ir parādīta kā kristiešu draudzes noteicošais faktors, tā Ef.5:25–27 mazgāšana ar Dieva vārdu dara draudzi svētu: “Vīri, mīliet savas sievas,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 29, 2023

Tuesday, March 28, 2023

Jēzus pasludinājums par sevi

Jēzus pasludinājums par sevi

Jēzus pravietiskā pasludinājuma saturs bija Viņš pats, Viņa persona. Glābšana nozīmē turēšanos pie Viņa ticībā. Kā īpaši spilgtu piemēru tam varam minēt Jāņa evaņģēlijā teikto:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 27, 2023

Sunday, March 26, 2023

Saturday, March 25, 2023

Friday, March 24, 2023

Thursday, March 23, 2023

Atklāsmes grāmatas misioloģija

Atklāsmes grāmatas misioloģija

Šķiet, ka Svētā Jāņa Atklāsmē evaņģelizācijas vēsts izpaužas izteiktāk nekā jebkurā citā Bībeles grāmatā. Tā katrā ziņā ir unikāla ar sev raksturīgo Evaņģēlija pasludinājumu un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 22, 2023

Izceļošana pašbildēs

izcelosana-pasbildes

Mākslīgais intelekta ģenerēta reālistiska pašbilžu sērija, ko būtu uzņēmuši 2. Mozus grāmatas, Romas katoļu tradīcijā saukta arī Izceļošana, varoņi. Vai spējāt identificēt Vecās Derības notikumus?

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 21, 2023

Dieva pārradošais un dzīvu darošais vārds Kristībā

Dieva pārradošais un dzīvu darošais vārds Kristībā

Bībele māca, ka Kristība nav tikai kāda ceremonija, kuras centrā ir cilvēks. Dievs Kristībā darbojas ar savu pārradošo un dzīvu darošo vārdu. Dieva pārradošais un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 20, 2023

Sunday, March 19, 2023

Mums nekad nebūs jāpiepilda Bauslība savas glābšanas iemantošanai

Mums nekad nebūs jāpiepilda Bauslība savas glābšanas iemantošanai

Neviens nedrīkst iedomāties, ka kurš katrs iegūs un baudīs brīnišķīgo žēlastību un ticības svētību. Nē, Tas Kungs apžēlojas, par kuru Viņš apžēlojas, un Viņš arī

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, March 18, 2023

Friday, March 17, 2023

Pirms lainera “Titāniks” grimšanas skan korālis

Pirms lainera "Titāniks" grimšanas skan korālis

Interesanta epizode pamanīta Džeimsa Kemerona uzņemtajā mākslas filmā “Titāniks, kurā neilgi pirms lainera grimšanas skan korālis, kas dzirdēts arī luterāņu baznīcā. Anglikāņu XIX gadsimta garīdznieka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Seksuālie grēki un mantas kārība ir joprojām aktuāli kristiešiem

Seksuālie grēki un mantas kārība ir joprojām aktuāli kristiešiem

“Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas; tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 16, 2023

Wednesday, March 15, 2023

Izrakumi Bībelē pieminētajā dīķī

Izrakumi Bībelē pieminētajā dīķī

Izraēlas Kultūras mantojuma pārvalde paziņojusi, ka vienā no pazīstamākajiem Jeruzalemes vēstures pieminekļiem – divas reizes Bībelē pieminētajā dīķī, tikšot uzsākti arheoloģiskie izrakumi. Jāņa evaņģēlijā (9:7)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 14, 2023

Monday, March 13, 2023

Saturday, March 11, 2023

Friday, March 10, 2023

Cenzētās bildes vietnē ebaznica.lv

Cenzētās bildes vietnē ebaznica.lv

Nesen saņemtā e-vēstule, kuras autore bijusi ļoti nepatīkami pārsteigta par vietnē ebaznica.lv redzēto jēlo attēlu, lika atcerēties e-BAZNĪCĀ cenzētās bildes. Lai gan e-projekts turas pie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā tu tiksi Dieva priekšā taisnots jeb kā tu izglābsies?

Es netopu Dieva priekšā taisnots nedz savu darbu, nedz nopelnu, nedz arī savas iekšējās vai nu iegūtas, vai esošas taisnprātības dēļ, bet tikai no Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 9, 2023

Briesmīgs izsalkums pēc Dieva vārda

Briesmīgs izsalkums pēc Dieva vārda

Luterāņiem gadsimtiem ilgi tas ir bijis pats par sevi saprotams. Vēsturiski Misūri Sinodei skaidru izpratni par aicinājumu uz Evaņģēlija kalpošanu nācies aizstāvēt apstākļos, kad to

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 8, 2023

Tuesday, March 7, 2023

Kāda dievkalpošana patīk Dievam?

Kāda dievkalpošana patīk Dievam

Pirmie luterāņi atbildi uz jautājumu, kāda dievkalpošana patīk Dievam, meklēja Rakstos. Norādot uz Lk.7:36-50 viņi Augsburgas ticības apliecības apoloģijā paziņoja: Šī pielūgsme ir visaugstākā Kristus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 6, 2023

Sunday, March 5, 2023

Amerikas Savienoto valstu Kongresā lielākā daļa ir kristieši

Amerikas Savienoto valstu Kongresā lielākā daļa ir kristieši

Nesen no jauna ievēlētajā 118. Amerikas Savienoto valstu Kongresā kristieši joprojām ir lielākā reliģioza grupa, taču sabiedrībā kopumā kristiešu īpatsvars samazinās. Kā liecina socioloģisko pētījumu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, March 4, 2023

Garīgs mironis pats nevar tapt garīgi dzīvs

Garīgs mironis pats nevar tapt garīgi dzīvs

“.. arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!” [Ef.2:5] Dieva vārds mums vēsta, ka pirms atgriešanās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 3, 2023

Thursday, March 2, 2023

Luteriskās baznīcas dzīvības un nāves jautājums

Luteriskās baznīcas dzīvības un nāves jautājums

Vienā jautājumā liturģiskajai kustībai nešaubīgi ir absolūta taisnība, un tas nav apstrīdams. Tā ir aicinājusi pievērst uzmanību tam, ka luteriskā baznīca, būdama bez Sakramenta, lielākā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 1, 2023

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive