Sunday, April 30, 2023

Noslēpums: Un tā viss Israēls tiktu glābts

Noslēpums: Un tā viss Israēls tiktu glābts

Raugoties uz pēdējām lietām, redzam daudz ko tādu, kas mūs satrauc attiecībās ar citiem cilvēkiem individuāli, taču arī attiecībās ar citām tautām un reliģijām globālā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 29, 2023

Piederēt patiesajai neredzamajai Baznīcai

Piederēt patiesajai neredzamajai Baznīcai

“Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 28, 2023

Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?

Mums ar savām lūgšanām jāvēršas pie Dieva, atsaucoties uz Jēzus Kristus vārdu. Citiem vārdiem sakot, mums ir stingri jāuzticas tam, ka Dievs ir mums žēlīgs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 27, 2023

Ārpus Kristus iestādīšanas nav Sakramenta

Ārpus Kristus iestādīšanas nav Sakramenta

Lai gan Luters konsekrāciju Svētajā Komūnijā saprot kā kaut ko vairāk, kā pašu konsekrāciju, vairāk kā elementu nodošanu [dedication], tā tiek uzskatīta par konsekrāciju stingrā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 26, 2023

Tuesday, April 25, 2023

Pēdējais patiesais pravietojums

Pēdējais patiesais pravietojums

Jaunajā Derībā nav citu pravietojumu kā tie, kas izriet no Dieva Vārda – Svētajiem Rakstiem. Jēzus ir pēdējais, noslēdzošais un vienīgais pravietis Jaunajā Derībā. Bībele,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 24, 2023

Apgraizīšanas zīme

Apgraizīšanas zīme

“Jātop apgraizītam ikvienam vīram.” [Mt.17:10] Kālab tad apgraizīšana dota? Nevis kāda cita iemesla dēļ, bet vienīgi tādēļ, lai būtu zināms, ka Pestītājam jādzimst šajā apgraizītajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 23, 2023

Saturday, April 22, 2023

Friday, April 21, 2023

Thursday, April 20, 2023

Vai komunisma principi ir bibliski?

Vai komunisma principi ir bibliski?

Vēl viena Rakstu vieta, kas pievienota, lai pierādītu, ka komunisma principi ir bibliski, ir līdzība par strādniekiem vīna dārzā. Mateja evaņģēlijā (20:1-16) lasām: “Debesu valstība

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 19, 2023

Latvijas baznīca pārtaps rokkoncertu norises vietā

Latvijas baznīca pārtaps rokkoncertu norises vietā

Šī gada maija beigās misijas nedēļas “Nightbreak Week” ietvaros Rīgas Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskā baznīca pārtaps vairāku rokkoncertu norises vietā. Līdz šim pasākuma organizatori Kultūras

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 18, 2023

Postmilleniālisma pravieši

Postmilleniālisma pravieši

Rītdiena, kas nekad nepienāks ir labāka par vakardienu, sacīja dziesminieks aprakstot zinātniskā komunisma secinājumus. Tiešām, mēs zinām kāda bija vakardiena. Precīzāk sakot, mūsos saglabājas subjektīva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 17, 2023

Sunday, April 16, 2023

Saturday, April 15, 2023

Izvērtējot savu dzīvi pēc pirmās Bauslības plāksnes

Izvērtējot savu dzīvi pēc pirmās Bauslības plāksnes

Svētais Dievs, taisnīgais Tiesnesi! Sīnaja kalnā Tu devi mums Savu Bauslību [2.Moz.20:2-17], un vēlējies, lai tā kļūst par mūsu mērauklu visiem mūsu darbiem, vārdiem un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 14, 2023

Thursday, April 13, 2023

Wednesday, April 12, 2023

Kristianizācijas simtgade Kambodžā

Kristianizācijas simtgade Kambodžā

Kambodžā nav daudz kristiešu, taču simtgadi kopš kristianizācijas jeb Evaņģēlija pasludināšanas šajā valstī svinēja jo plaši. 1923. gadā valstī ieradās pirmā misionāru grupa, kuru nosūtīja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 11, 2023

Ēšanas paradumu maiņa kristiešiem

Ēšanas paradumu maiņa kristiešiem

“Nevāri kazlēnu viņa mātes pienā.” [5.Moz.14:21] Luterāņu vidū diskusijas izraisījis globālistu plāns lietot pārtikā kukaiņus, jo esot jāatrod alternatīva gaļas izstrādājumu ražošanai, lai uzlabotu ekoloģisko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 10, 2023

Sunday, April 9, 2023

Saturday, April 8, 2023

Kad jāizsūdz grēki?

Kad jāizsūdz grēki?

Nekādi spaidi vai saistoši noteikumi nenosaka evaņģēliskam kristietim, kad viņam jādodas izsūdzēt grēkus. Bet dzīvē ir divas situācijas, kad bez vilcināšanās katrs cilvēks jāmudina to

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 7, 2023

Thursday, April 6, 2023

Atkrituši no Dieva, bet ne no Kristus

Virsraksts pasaka priekšā, ka šāds apgalvojums ir absurds, taču realitāte atklāj, ka tieši ar šādu kopējās situācijas absurdumu patiesi ticīgajiem un Jēzus mācekļiem nākas saskarties.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 5, 2023

Tuesday, April 4, 2023

Tintiņa goda doktors teoloģijā

Tintiņa goda doktors teoloģijā

Dažos luterāņos radīja izbrīnu, ka Helsinku universitāte tā sauktai klimata aktīvistei Grētai Tunbergai piešķīra teoloģijas goda doktora titulu. Man grūti spriest par Tintiņas sasniegumiem, bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 3, 2023

Sunday, April 2, 2023

Saturday, April 1, 2023

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive