Tuesday, May 30, 2023

Monday, May 29, 2023

Vieta, kurā tikai pārnakšņojam

Vieta, kurā tikai pārnakšņojam

“Ābrahams devās uz kādu zemi dienvidos, kur apmetās dzīvot starp Kedemu un Šūru un uzkavējās kā svešinieks Gerārā.” [1.Moz.20:1] Pravieši un citi svētie ir rūpīgāk

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā atbildēt velnam un Bauslībai, kad tie netaisni uzbrūk mūsu sirdsapziņai

Kā atbildēt velnam un Bauslībai, kad tie netaisni uzbrūk mūsu sirdsapziņai

Sargāsim sevi no lielām un traģiskām kļūdām, kas īpaši raksturīgas jauniem, nepastāvīgiem kristiešiem, kuri Dieva žēlastības derību neuztver nopietni brīžos, kad ar Bauslības un sirdsapziņas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, May 27, 2023

Friday, May 26, 2023

Aicinājums kristiešiem, kuri dzīvos beigu laikos

Aicinājums kristiešiem, kuri dzīvos beigu laikos

“Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu.” [1.Pēt.4:8] Saskaņā ar mūsu Kunga pravietojumiem, jo tuvāk mēs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par “Tēvu”?

Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?

Vārds “Tēvs” drošina mūs lūgt Viņu ar paļāvību, bez bailēm un šaubām. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 25, 2023

Wednesday, May 24, 2023

Tuesday, May 23, 2023

Filma par slavena tenora kristīgo pārliecību

Filma par slavena tenora kristīgo pārliecību

ASV kinoteātros un televīzijas kanālā “Paramount+” jau ir skatāma muzikāli dokumentālā filma “The Journey”, kurā stāstīts par slavena tenora kristīgo pārliecību. Filma sākas ar kadriem,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 22, 2023

Sunday, May 21, 2023

Saturday, May 20, 2023

Izvērtējot savu dzīvi pēc otrās Bauslības plāksnes

Izvērtējot savu dzīvi pēc otrās Bauslības plāksnes

Svētais Dievs, taisnīgais Tiesnesi! Tas ir Tavs mūžīgais un negrozāmais prāts, ka savus vecākus un kungus man būs patiesi godāt. [2.Moz.20:12] Bet tik bieži mana

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 19, 2023

Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?

Kad mēs neprotam izteikt savus lūgumus Dievam, tad mūs iepriecina tas, ka Dievs zina visu un ka pats Svētais Gars aizlūdz par mums. Bez tam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 18, 2023

Kristība trīsvienīgā Dieva vārdā

Kristība trīsvienīgā Dieva vārdā

Kristība Jaunajā Derībā ir iniciācijas rituāls uzņemšanai baznīcā, un tas tiek veikts ar ūdens palīdzību un pārvaldīts saskaņā ar Mt.28:19 – “Tēva, Dēla un Svētā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 17, 2023

Tuesday, May 16, 2023

Kā veicies ar Bībeles tulkošanu iepriekšējā gadā

Kā veicies ar Bībeles tulkošanu iepriekšējā gadā

Katra gadu Pasaules Bībeles biedrību apvienība ziņo, kā veicies ar Svēto Rakstu tulkošanu iepriekšējā gadā. 2022. gada sākumā visa Bībele bija pieejama 719 valodās, bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 15, 2023

Svētā Gara darbs un amats

Svētā Gara darbs un amats

“Divi eņģeļi nonāca vakarā Sodomā, bet Lats dzīvoja Sodomas pievārtē.” [1.Moz.19:1] Dievs ir iedibinājis sludināšanas amatu ne tādēļ, lai sludinātāji klusētu, bet – lai tie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Nepilnīgā sirdsapziņas brīvība no Bauslības

Nepilnīgā sirdsapziņas brīvība no Bauslības

Apustulis saka: “Gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt Savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, May 13, 2023

Friday, May 12, 2023

Thursday, May 11, 2023

Kristus priesteriskā aizlūgšana

Kristus priesteriskā aizlūgšana

Kristus priesteriskais amats sastāv no divām daļām: gandarīšanas un aizlūgšanas. Kristus aizlūdza par cilvēkiem ([vietnieciskā] iestāšanās uz zemes [par cilvēkiem]), jau atrodoties pazemošanās stāvoklī (Jņ.14:16;

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 10, 2023

Igauņu sludinātājs brīdina par tuvojošos pasaules galu

Igauņu sludinātājs brīdina par tuvojošos pasaules galu

Tallinas jeb Olevistes atmodas sludinātājs Reins Ūemoiss video koplietošanas tīklā Youtube nācis klajā ar satraucošu paziņojumu par tuvojošos pasaules galu. Atmodas sludinātājs esot pārliecināts, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, May 9, 2023

Monday, May 8, 2023

Himna arhibīskapam Jānim Vanagam

Himna arhibīskapam Jānim Vanagam

Kādā lekcijā Lutera Akadēmijā arhibīskaps Jānis Vanags piedāvāja veikt “labu vingrinājumu,” proti aizstāt vārdu “mīlestība” 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļā ar savu vārdu. e-pāvests toreiz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, May 7, 2023

Saturday, May 6, 2023

Tēlu karš pret vārdiem

Tēlu karš pret vārdiem

Vai nākotnē grāmatu lasīšana izzudīs? Vai grāmatu laikmets ir pagājis un vietā nācis TV, Interneta un video laiks? Elektroniskie saziņas līdzekļi vēršas plašumā ar pārsteidzošu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristieša dzīve kā svešiniekam šai pasaulē

Kristieša dzīve kā svešiniekam šai pasaulē

“Dzīvojiet krietni (godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, May 5, 2023

Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?

Dievs nav solījis klausīt tādas lūgšanas, kas: Tiek lūgtas neticībā. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, May 4, 2023

Teoloģiskā izglītība – traucēklis vai nepieciešamība?

Teoloģiskā izglītība – traucēklis vai nepieciešamība?

Patiesības labad gan jāsaka, ka Makgavrans te nebūt nevispārina un neapgalvo, ka melnādaino vai latīņamerikāņu izglītības līmenim noteikti jābūt zemākam. Viņš runā par tipisku ne

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, May 3, 2023

Tuesday, May 2, 2023

Ar Jēzus nāvi ir samaksāts par visiem jūsu grēkiem

Ar Jēzus nāvi ir samaksāts par visiem jūsu grēkiem

Velns bieži vien pieviļ cilvēkus, arī daudzus kristiešus, liekot tiem ticēt, ka Dievs viņus soda jeb liek tiem maksāt par saviem grēkiem. Etiķi ņēmis, Jēzus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, May 1, 2023

Žēlastības pārbagātība izdeldē mūsu grēkus

Žēlastības pārbagātība izdeldē mūsu grēkus

Tālab mācīsimies noraidīt aplamo uzskatu, ka bez šī ticības pasludinājuma ir vēl kāds cits pasludinājums, kas dāvina Svēto Garu un svētdarīšanu. Nē, Svēto Garu spēj

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive