Tuesday, June 27, 2023

Saturday, June 24, 2023

Thursday, June 22, 2023

Maldi attiecībā uz Kristus vietniecisko izpirkšanu un to atspēkošana

Maldi attiecībā uz Kristus vietniecisko izpirkšanu un to atspēkošana

Kristus vietniecisko izpirkšanu neatzīst visi tie, kuri noliedz Dieva bargās dusmas (Dieva atriebjošā taisnība), jo, ja Dievs nav bijis dusmīgs par cilvēku grēkiem, tad nav

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 21, 2023

Tuesday, June 20, 2023

Dabas valstība

Dabas valstība

Būdams Dievs, vienots ar Tēvu no mūžības, Kristus bija visspēcīgs. Viņa cilvēcīgā daba, savienojoties ar Kristus dievišķo dabu, kļuva šī varenā spēka līdzdalībniece. Pazemojoties Kristus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 19, 2023

Dievs nevēlas mums dāvāt svētlaimi ar laicīgām lietām

Dievs nevēlas mums dāvāt svētlaimi ar laicīgām lietām

“Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1.Jņ.4:19) Dievs mūs nav radījis šai pārejošajai pasaulei. Tai Dievs ir radījis dzīvniekus, bet cilvēks nav dzīvnieks. Un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, June 16, 2023

Thursday, June 15, 2023

Patiesai misijai nepieciešama patiesa teoloģija

Patiesai misijai nepieciešama patiesa teoloģija

Es būtu starp pirmajiem, kuri apliecinātu, ka “standarta” semināra izglītība, kādu nosaka sekulārā ideoloģija, bieži vien ir tīrā muldēšana, kas drīzāk traucē nevis palīdz sagatavoties

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, June 14, 2023

Tuesday, June 13, 2023

Monday, June 12, 2023

Sunday, June 11, 2023

Privātās grēksūdzes atjaunošana

Privātās grēksūdzes atjaunošana

Ja mēs runājam par bikts atjaunošanu, tad tas nav tādēļ, ka bikts būtu kāds pašmērķis. Gluži otrādi, privātās grēksūdzes atjaunošana ir žēlsirdības darbs, kas veicams

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, June 10, 2023

No mūžības izredzēti pestīšanai

No mūžības izredzēti pestīšanai

“Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, June 9, 2023

Pirkumu apliecinošs čeks ar kristīgu vēstījumu

Pirkumu apliecinošs čeks ar kristīgu vēstījumu

Tiešsaistes sociālajā tīklā “Facebook” cirkulē 2023. gada janvāra pirkumu apliecinošs čeks, uz kura nepārprotami izlasāms kristīgs vēstījums. Persona, kam tika izsniegts darījumu apliecinošs dokuments, atzinās,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, June 8, 2023

Wednesday, June 7, 2023

Izplata Evaņģēlija stāstniekus

Izplata Evaņģēlija stāstniekus

ASV dibinātā Keys for Kids Pakistānā musulmaņu ciematos izplata Evaņģēlija stāstniekus – MP3 atskaņotājus, kuros var noklausīties Bībeles stāstus, kas ieskaņoti bērniem saprotamā valodā. Tikai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, June 6, 2023

Evaņģēlija centrs

Evaņģēlija centrs

Svēto Rakstu liecība par Kristus vietniecisko pestīšanas darbu (satisfactio vicaria) ir izšķirošais un vissvarīgākais moments Kristīgās Baznīcas pasludinājumā. Tā ir vēsts par salīdzināšanu Kristū, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, June 5, 2023

Sunday, June 4, 2023

Saturday, June 3, 2023

Friday, June 2, 2023

Thursday, June 1, 2023

Sociālistu un komunistu centieni ir pretrunā ar noteiktām kristietības doktrīnām

Sociālistu un komunistu centieni ir pretrunā ar noteiktām kristietības doktrīnām

Mēs ne tikai neatrodam neko Svētajos Rakstos, kas aizstāvētu komunistisko sistēmu, bet Raksti māca pat tieši pretējo. Pirmkārt, tas ir pretrunā ar Svēto Rakstu doktrīnu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive