Tuesday, October 31, 2023

Monday, October 30, 2023

Saturday, October 28, 2023

Friday, October 27, 2023

Kādus sakramentus Kristus ir iestādījis?

Kādus sakramentus Kristus ir iestādījis?

Kristus iestādīja Svētās kristības un Svētā Vakarēdiena sakramentus. Grēksūdzi mēs parasti nesaucam par sakramentu, lai gan Dievs arī tajā dod savu žēlastību, neizpildot nekādas ārējas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, October 26, 2023

Konfesionāla teoloģija nevis adiafora!

Konfesionāla teoloģija nevis adiafora!

Augsburgas ticības apliecības apoloģijā XXIV artikulā mēs lasām, ka termins liturģija pilnībā atbilst mūsu viedoklim, tas ir, ka viens mācītājs, kas konsekrē Sakramentu, izsniedz pārējiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 25, 2023

Par dzīvo Kungu

Par dzīvo Kungu

Turoties pie sava aicinājuma sludināt augšāmcelto Jēzu Kristu, baznīca dod nāvējošu triecienu iznīcināšanas garam. Taču ierobežojošais un kārtojošais spēks baznīcu uzskata par sabiedroto; un visas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, October 24, 2023

Monday, October 23, 2023

Saturday, October 21, 2023

Pestīšanas pamats

Pestīšanas pamats

Bet farizeji, dzirdēdami, ka Viņš saduķejiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: “Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, October 20, 2023

Thursday, October 19, 2023

Wednesday, October 18, 2023

Tuesday, October 17, 2023

Kārtējā Lutera darbu izlase

Kārtējā Lutera darbu izlase

Grāmatu izdevēju “Luterisma mantojuma fonds” apgādā iznākusi kārtējā Lutera darbu izlase, kas sešu gadu laika posmā pēc skaita jau ir trešā. Tematiski trešais sējums vienlaikus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 16, 2023

Sunday, October 15, 2023

Friday, October 13, 2023

Thursday, October 12, 2023

Kņada ap izkārtni pie baznīcas

Kņada ap izkārtni pie baznīcas

Sociālajā tīklā “Twitter” izvērtusies neliela kņada ap izkārtni, kas novietota pie automaģistrāles “Via Baltica” malā esošā luterāņu dievnama. Aculiecinieka iemūžinātais fotoattēls pie Pēterupes luterāņu baznīcas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, October 11, 2023

Sastapšanās ar Dievu

Sastapšanās ar Dievu

Ieslodzītais, slimais, kristietis diasporā kristīgā brāļa veidolā saredz trīsvienīgā Dieva klātieni, fiziski saredzamu Viņa žēlastības zīmi. Tie, kas mīt vientulībā, apmeklētais un apmeklētāji cits citā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, October 10, 2023

Pārliecība par glābšanu

Pārliecība par glābšanu

Vēstulē romiešiem par Ābrahāmu ir teikts: “Tāpēc ir rakstīts: no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem.” (Rom.4:16) Šeit ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 9, 2023

Friday, October 6, 2023

Thursday, October 5, 2023

Wednesday, October 4, 2023

Vārda darbnīcā

Vārda darbnīcā

Baltijas Reformātu teoloģijas seminārs aicina esošos vai topošos sludinātājus un Bībeles skolotājus uz šī gada rudens konferenci “Vārda darbnīcā”. Pasākumu veidos trīs galvenās daļas: galvenā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, October 3, 2023

Uz Evaņģēlija, nevis uz Bauslības pamata

Uz Evaņģēlija, nevis uz Bauslības pamata

Vēstulē romiešiem Pāvils runā par atšķirību starp “bauslibas taisnību” un “ticības taisnību”. (Rom.10:5-13) Par pirmo ir teikts: “Ikviens, kas to būs piepildījis, iegūs dzīvību.” Bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, October 2, 2023

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive