Thursday, November 30, 2023

Dieva vārda gods

Dieva vārda gods

Otrkārt – galvenā nozīme ir sludināšanai – dzīvam Dieva vārda pasludinājumam, kas ir vissvarīgākais un arī visgrūtākais darbs Evaņģēlija kalpošanā. Tieši pats godības pilnais Evaņģēlijs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 29, 2023

Jēzus Bībeles stāstu grāmata par brīvu

Jēzus Bībeles stāstu grāmata par brīvu

Elektroniskā baznīca sadarbībā ar Baltijas Reformātu teoloģijas semināru piedāvā iespēju saņemt bērnam noderīgu grāmatu par brīvu. Sallijas Loida-Džounsas “Jēzus Bībeles stāstu grāmata: ik stāsts čukst

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 28, 2023

Lūgšana par Dieva valstību nekad nebūs veltīga

Lūgšana par Dieva valstību nekad nebūs veltīga

Līdz šim mēs esam vērojuši, kā Dieva valstība nāk un kā cilvēkiem rodas šī nepieciešamība nopietni lūgt par Viņa valstību. Tagad izskaidrosim pašu lūgumu, lai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kāda loma svēttapšanā ir Dieva baušļiem?

Kāda loma svēttapšanā ir Dieva baušļiem?

Ari Bauslībai ir savs uzdevums ticīga cilvēka dzīvē. Tā turpina mūs disciplinēt mūsu miesas dēļ, kurai nepārtraukti jādzird Bauslības spriedums. Daļēji tā arī kalpo par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 27, 2023

Sunday, November 26, 2023

Saturday, November 25, 2023

Friday, November 24, 2023

Kādā veidā kristība ir izdarāma?

Kādā veidā kristība ir izdarāma?

Mūsu Kungs Jēzus Kristus nav noteicis, kādā veidā kristība ir izdarāma. Kristieši paši var brīvi izlemt, vai kristību veiks aplejot, pagremdējot vai apslacinot – galvenais,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 23, 2023

Cīņa pret helovīnu

Cīņa pret helovīnu

Ar nedabīgā stulbuma (kā mākslīgo intelektu asprātīgi nodēvējis kāds mācītā∆s) palīdzību tika ģenerēta armēņu baznīcas cīņa pret helovīnu. Piedāvājam apskatīt deviņu attēlus ar protestējošiem garīdzniekiem:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 22, 2023

Dzīvā Dieva pārbagātā žēlastība glābj no Dieva dusmām

Dzīvā Dieva pārbagātā žēlastība glābj no Dieva dusmām

“Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!” (Ebr.10:31) Ja jūs pazīstat Dieva mīlestību Kristū, jūs “droši varat ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ”. Vissvētākā vieta ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, November 21, 2023

Ielūkoties lūgšanas noslēpumā

Ielūkoties lūgšanas noslēpumā

Es gribētu parādīt ar piemēru, cik vienkārši Tas Kungs ir iekārtojis lūgšanu. Podagras slimniekam, par kuru stāstīts Marka evaņģēlija 2.nodaļā, bija labi draugi. Viņi zināja,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Jaunajam cilvēkam jādzīvo

Jaunajam cilvēkam jādzīvo

Svēttapšana nenozīmē, ka mēs kļūstam svēti Dieva priekšā. Tas jau ir noticis grēku piedošanā (taisnošanā). Svēttapšana ir jaunā saprāta un jaunās dabas pieaugšana, kas piedzima,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 20, 2023

Saturday, November 18, 2023

Friday, November 17, 2023

Kas veic kristību?

Kas veic kristību?

Kristību, pēc norādītā veida, veic draudzes mācītājs, bet galējas nepieciešamības gadījumā katram kristietim uz to ir tiesības un pienākums. Skatieties norādījumus par kristības izdarīšanu galējas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 16, 2023

Wednesday, November 15, 2023

Tuesday, November 14, 2023

Monday, November 13, 2023

Ticībā, cerībā un pacietībā

Ticībā, cerībā un pacietībā

“Piemini mani, kad tev labi klāsies.” [1.Moz.40:14] [Jāzeps] joprojām paliek ticībā, cerībā un pacietībā, samierinās, nekurn, nedusmojas, nenolād ne Dievu, ne cilvēkus. Svētajiem tēviem ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, November 11, 2023

Dieva drošā izvēle sniedz mierinājumu

Dieva drošā izvēle sniedz mierinājumu

Nav brīnums, ka Konkordijas Formula īpaši uzsver predestinācijas mācības sniegto mierinājumu: Šī mācība mums dos arī brīnišķīgo mierinājumu pārbaudījumu un ciešanu laikā, ka savā nodomā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 10, 2023

Kas cilvēkam ir nepieciešams visvairāk

Kas cilvēkam ir nepieciešams visvairāk

Piedāvājam noskatīties 1953. gada filmas “Mārtiņš Luters” fragmentu, kurā baznīcas reformators atklāj, kas cilvēkam ir nepieciešams visvairāk. Līdzīgās e-publikācijas: Kalpo savam tēvam un mātei ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kas ir iestādījis Svēto kristību?

Kas ir iestādījis Svēto kristību?

Mūsu Pestītājs Kungs Jēzus Kristus pats ir iestādījis Svēto kristību, tādējādi dodot saviem mācekļiem misijas pavēli. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, November 9, 2023

Trinitārā Kristības formula un tās nepieciešamība

Trinitārā Kristības formula un tās nepieciešamība

Nevar strīdēties par to, vai Kristībā ir jālieto ūdens, jo vārdi “kristīt” (βαπτίζω) un “Kristība” (βάπτισμα) nozīmē “lietot ūdeni”. Strīds ir par to, vai ikvienā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 8, 2023

Tuesday, November 7, 2023

“Jaunais cilvēks” un “vecais cilvēks”

"Jaunais cilvēks" un "vecais cilvēks"

Mēs runājām par Bauslību; tā ir laba, bet pati par sevi, mūsu grēcīguma dēļ bezspēcīga. (Rom.7:7-13) Taču pēc jaunpiedzimšanas viss ir mainījies. “Es likšu savus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, November 6, 2023

Filmai par Mārtiņu Luteru balva “Lutera roze”

Filmai par Luteru balva "Lutera roze"

11.novembrī Vitenbergā mākslas filmas “Luters” aktierim un producentiem tiks pasniegta balva “Lutera roze”. Katru gadu šo balvu saņem trīs cilvēki, kas ar savu dzīvi un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, November 5, 2023

Pateicība par savu tapšanu mātes miesās un ienākšanu pasaulē

Pateicība par savu tapšanu mātes miesās un ienākšanu pasaulē

Visuspēcīgais, mūžīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Tev pateicos, Tevi teicu un slavēju! Jo Tavas rokas mani izveidoja, viscaur tās mani radīja. Kā mālus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, November 3, 2023

Thursday, November 2, 2023

Kristus priesteriskais amats

Kristus priesteriskais amats

Kristus, būdams cilvēku dievišķais Priesteris, pats nodrošināja Dieva žēlastību, kuru sludināja kā dievišķais Pravietis. Tādēļ tie, kas noliedz vai sagroza biblisko mācību par mūsu Pestītāja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, November 1, 2023

Dievināt panākumus

Dievināt panākumus

Veiksmīgam cilvēkam kļūstot ievērojamam, vairums sāk dievināt panākumus. Cilvēki kļūst akli pret labo un ļauno, patiesību un meliem, pieklājību un ļaunprātību. Viņi redz tikai rezultātu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive