Friday, December 29, 2023

Kā kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot?

Kā kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot?

Kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot ticībā. Neticība atstāj tās neizmantotas. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet, kas netic, tas taps

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 28, 2023

Par Dieva klātbūtni

Par Dieva klātbūtni

Kāpēc jautājums par Dieva klātbūtni Luteram bija tūliņ nākamais pēc Evaņģēlija? Tā Kunga klātbūtne ir visos žēlastības līdzekļos. Viņš nāk pie mums Evaņģēlija sludināšanā, Kristībā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 27, 2023

Dieva žēlsirdīgā darbība

Dieva žēlsirdīgā darbība

Ziemassvētkos mēs citādā veidā tiekam virzīti atkal uz to, kas atrodas Bībeles centrā. Uz vienkāršu apžēlošananas un žēlsirdības realitāti, kas nāk no Dieva šajā pazudušajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 26, 2023

Tavs Vārds nes mieru un laimi

Tavs Vārds nes mieru un laimi

“Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” (Rom.15:4) Jaunās Derības raksti satur mūsu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, December 25, 2023

Par Kristus asiņu spēku

Par Kristus asiņu spēku

“Viņš savas drēbes mazgā vīnā, savu apmetni vīnogu asinīs.” [1.Moz.49:11] Mums jāpateicas Dievam par to, ka esam kristīti un saņēmuši absolūciju grēku piedošanas apsolījuma dēļ.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, December 24, 2023

Dieva mūžīgais Dēls top cilvēks

Dieva mūžīgais Dēls top cilvēks

“Dzimušu no sievas.” (Gal. 4:4) Neizteicamais debesu brīnums! – Dieva mūžīgais Dēls top cilvēks, jā, patiess cilvēks, tomēr šķīsts, bez grēka. Dzimis no sievas. Kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 23, 2023

Patiesa pamošanās no grēkpilnā miega

Patiesa pamošanās no grēkpilnā miega

“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 22, 2023

Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?

Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?

Tā kā Svētā kristība dara mūs par Dieva bērniem, mēs kļūstam arī par mūžīgās svētlaimes mantiniekiem. Par to uz kristība slēgtās derības pamata mēs ticībā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 21, 2023

Šķietamais Kristības pavēles trūkums Marka un Lūkas evaņģēlijos

Šķietamais Kristības pavēles trūkums Marka un Lūkas evaņģēlijos

Marka 16:16 Luters lietojis Mazajā katehismā, lai mācītu par Kristības iedarbību. Neskatoties uz debatēm par to, vai Mk. 16:9–20 bija daļa no sākotnējā Marka evaņģēlija,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 20, 2023

Tuesday, December 19, 2023

Briti runā par Ziemassvētku patieso jēgu

Briti runā par Ziemassvētku patieso jēgu

Trīsdesmit piecas Lielbritānijas kristīgās organizācijas un draudžu apvienības atbalsta Ziemassvētku akciju Shine your Light, kuras mērķis ir atgādināt par Ziemassvētku patieso jēgu. Akcija risināsies 16.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, December 18, 2023

Sunday, December 17, 2023

Dievs sola Savas valstības atnākšanu

Dievs sola Savas valstības atnākšanu

Ļoti spēcīgiem vārdiem par to runā arī otrā Jēzus līdzība jau minētajā Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā. Mūsu laipnais Pestītājs saka: “Kur būtu kāds tēvs jūsu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, December 16, 2023

Friday, December 15, 2023

Kā kristība atbrīvo no sātana?

Kā kristība atbrīvo no sātana?

Svētā kristība atbrīvo no sātana, jo ar kristību mēs atbrīvojamies no sātana valstības un pārceļamies Dieva Valstībā. Kristībā mēs tiekam tērpti Kristū un iegūstam grēku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Lūgšana pret tavas sirds ļaunumu

Lūgšana pret tavas sirds ļaunumu

Kad Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā Jēzus mācekļiem mācīja Tēvreizes lūgšanu, Viņš stāstīja divas līdzības. Pirmajā rādīja, kā tumsas un vājuma periodā dvēsele jūtas pavisam mazdūšīga

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, December 14, 2023

Kristus profētiskā amata pildīšana paaugstināšanās stāvoklī

Kristus profētiskā amata pildīšana paaugstināšanās stāvoklī

Savā paaugstināšanās stāvoklī Kristus vairs nesludina Evaņģēliju tiešā veidā (pats no sevis, savā autoritātē), bet gan ar jau ar vidutāju, ar savas Baznīcas kalpošanas darba

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 13, 2023

Grāmata atklāj, kas ir laulības būtība

Grāmata atklāj, kas ir laulības būtība

Fonda “Baltijas Reformātu teoloģijas seminārs” izdevniecība “Portāla grāmatas” piedāvā Timotija Kellera grāmatu “Laulības būtība”, kurā atklāta Dieva gudrība jautājumos, kas saistīti ar attiecībām. Grāmatas autors,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 12, 2023

Monday, December 11, 2023

Saturday, December 9, 2023

Friday, December 8, 2023

Thursday, December 7, 2023

Pēdējo laiku pasludinājums – divi sprediķu piemēri

Pēdējo laiku pasludinājums - divi sprediķu piemēri

Kristīgais pēdējo laiku pasludinājums nāk no mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdiem un ved cauri laikam uz laiku beigām Viņa atkalatnākšanas dienā. Šis vārds sevī nes

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, December 6, 2023

Jauns skatījums par Jēzus piedzimšanu

Jauns skatījums par Jēzus piedzimšanu

Kopš novembra vidus pasaules kinoteātros skatāms mūzikls par Jēzus piedzimšanu “Ceļojums uz Betlēmi”, kurā piedāvāts jauns skatījums uz šo Bībeles stāstu. Filmas producents Alans Pauels,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, December 5, 2023

Lūgšana un bezpalīdzīgums

Lūgšana un bezpalīdzīgums

Bezpalīdzīgums ir, bez šaubām, pirmā un drošākā lūdzošas sirds pazīme. Pēc manas izpratnes, lūgšana ir domāta tieši bezpalīdzīgajiem. Tā ir bezpalīdzīgo cilvēku pēdēja izeja. Jā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, December 4, 2023

Sirsnīga mīlestība pret brāli

Sirsnīga mīlestība pret brāli

“Un viņš pacēla savas acis un ieraudzīja savu brāli Benjamīnu.. “Lai Dievs tev parāda žēlastību, mans dēls!”” [1.Moz.43:29] Jāzeps Benjamīnu redz jau tuvāk, savā namā.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, December 3, 2023

Saturday, December 2, 2023

Skaidra Evaņģēlija mācība – visaugstākais dārgums

Skaidra Evaņģēlija mācība

“Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, December 1, 2023

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive