Tuesday, April 16, 2024

Monday, April 15, 2024

Jaunā cilvēka dziļākās sirds ilgas

Jaunā cilvēka dziļākās sirds ilgas

Un piedod mums mūsu parādus,kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem Pirmajos trīs lūgumos mēs sakām vārdus “Tavs”, “Tava” un uzlūkojam Dievu, Viņa Vārdu un gribu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 14, 2024

Friday, April 12, 2024

Kam ir tiesības būt aicinātam?

Kam ir tiesības būt aicinātam?

Tiesības būt aicinātiem ir tiem, kuriem Dievs no sākuma ir devis atslēgu varu, tas ir, Kristum ticīgajiem. Ticības apliecības grāmatas: “Ir nepieciešams, ka draudzes saglabā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 11, 2024

Vispārēja samierināšanās – visu cilvēku vešana atpakaļ – άποκατάστασις πάντων?

Vispārēja samierināšanās – visu cilvēku vešana atpakaļ – άποκατάστασις πάντων?

Runājot par visu, kas ticis rakstīts un sacīts par pastarās tiesas divējādo iznākumu – mūžīgo nāvi un mūžīgo dzīvību –, vispirms ­jākonstatē, ka Dieva vārds

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 9, 2024

Monday, April 8, 2024

Sunday, April 7, 2024

Friday, April 5, 2024

Pārsteidzoši dati par kristietību Ziemeļīrijā

Pārsteidzoši dati par kristietību Ziemeļīrijā

Institūta “Savanta ComRes” pagājušajā gadā veiktās socioloģiskās aptaujas dati par kristietību Ziemeļīrijā esot pārsteidzoši. 50 % cilvēku Ziemeļīrijā sevi uzskatot par praktizējošiem kristiešiem. 17 %

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 4, 2024

Izstāde par “Pēdējo Vakarēdienu”

Izstāde par "Pēdējo Vakarēdienu"

Vairākās Eiropas pilsētās notiek izstāde par vienu no slavenākajiem mākslas darbiem vēsturē – Leonardo da Vinčī “Pēdējo Vakarēdienu”. Izstādes apmeklētājiem, izmantojot 360 grādu multimediju projekciju,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, April 3, 2024

Tuesday, April 2, 2024

Monday, April 1, 2024

Sunday, March 31, 2024

Kā sauc sludināšanas amata pildītājus?

Kā sauc sludināšanas amata pildītājus?

Bībele sludināšanas amata pildītājus sauc par draudzes ganiem, mācītājiem, bīskapiem, vecākiem [prezbiteriem] un kalpotājiem. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, March 30, 2024

Friday, March 29, 2024

Jēzus Kristus ciešanu stāsts

Jēzus Kristus ciešanu stāsts

Šī ir pēdējā diena un pēdējie notikumi [Jņ.18:1–19:42] pirms Jēzus krusta nāves, kas bija vienlaikus Viņa dzīves augstākais un zemākais punkts. Zemākais punkts tādēļ, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 28, 2024

Wednesday, March 27, 2024

Tuesday, March 26, 2024

Patiesi žēlastības līdzekļi

Patiesi žēlastības līdzekļi

Romas katoļu Baznīca māca, ka sakramenti darbojas “ex opere operato”, t.i., “caur padarītiem darbiem”. Tas nozīmē: ja sakramentālo darbību veic pareizā persona (ordinēts priesteris) ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 25, 2024

Sunday, March 24, 2024

Kristība atver durvis visiem Dieva apsolījumiem

Kristība atver durvis visiem Dieva apsolījumiem

Ir problemātiski un grūti būt cilvēkam. Vēl grūtāk ir tapt par kristieti. Es to esmu tik daudz mēģinājis, godīgi mēģinājis. Bet cits cilvēks es nekļūstu.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 22, 2024

Facebook atzīst Bībeles tekstu par īpaši nepatīkamu saturu

Facebook atzīst Bībeles tekstu par īpaši nepatīkamu saturu

Sociālā tīkla Facebook lapas King James Bible Scripture Pictures publicētais ilustratīvais Bībeles teksts atzīsts par īpaši nepatīkamu saturu. Plašu uzmanību piesaistījusi piecarpus gadus veca publikācija,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?

Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?

Ja no draudzes izslēgtais loceklis atzīst savus grēkus un tos nožēlo, apsolās laboties, draudze pasludina viņam caur mācītāju Dieva piedošanu un pieņem viņu atpakaļ kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 21, 2024

Kristība un Svētais Vakarēdiens nav viens un tas pats

Kristība un Svētais Vakarēdiens nav viens un tas pats

Kā luteriskajiem teologiem mums ir jāseko savā teoloģiskajā domāšanā, kā arī pamācībās un sludināšanā Augsburgas ticības apliecībai un nekad nav jābalstās uz kādu vispārēju mācību

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 20, 2024

Mūsu garīgā audzināšana sastāv no pārbaudījumiem

Mūsu garīgā audzināšana sastāv no pārbaudījumiem

Pieminēsim vēl vienu laicīgas noskumšanas stāvokli, kas nepieciešams veselīgai ticībai un lūgšanas uzturēšanai. Kad Dieva bērns pirmoreiz nāk pie ticības savam Glābējam, saņem grēku piedošanu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 19, 2024

Monday, March 18, 2024

Pateicība par Kristus ciešanām

Pateicība par Kristus ciešanām

Ak, svētais Jēzu, cik lielu pateicību esmu Tev parādā! Uzņemdamies sodu par maniem grēkiem, Tu piekriti arī ciest izsalkumu, slāpes, aukstumu un nogurumu; uzbrukumus, vajāšanas,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, March 15, 2024

Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?

Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?

Ja atklātos grēkos kritis cilvēks nožēlo, ka viņš ir darījis grēku un paļaujas Dieva žēlastībai Kristū Jēzū, tad viņš gūst savu grēku piedošanu un izglābjas.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievs nesola pildīt visas mūsu samaitātās sirds kārības

Dievs nesola pildīt visas mūsu samaitātās sirds kārības

Vai kāds iedomājas, ka Tas Kungs mūs pametīs kaunā un Viņa vārdiem būsim ticējuši velti, ja turēsim Dievu pie vārda un pēc Viņa vārdiem lūgsim?

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 14, 2024

Pieaug kristīgo skolu skaits

Pieaug kristīgo skolu skaits

Pirmo reizi daudzu gadu laikā Eiropā pieaug kristīgo skolu skaits, secināts konferencē Briselē, kurā tikās kristīgo izglītības iestāžu vadītāji no 17 valstīm. Konferencē apkopoja vairāku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 13, 2024

Ar pavedieniem caur radīšanu

Ar pavedieniem caur radīšanu

Bībeles pirmie teikumi Genesis grāmatā atklāj universālo stāstu par visuma, mūsu pasaules, visas dzīvās radības un vīrieša un sievietes radīšanu. Tekstila māksliniecei Džekijai Parkinsonei lielo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, March 12, 2024

Kristība ir Evaņģēlijs nevis Bauslība

Kristība ir Evaņģēlijs nevis Bauslība

Kristība Bībelē ir atspoguļota kā skaidrs un nepārprotams Evaņģēlijs. Minēsim tikai vienu piemēru Apustuļu darbos Pēteris saka: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, March 11, 2024

Friday, March 8, 2024

Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?

Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?

Smagi grēki mazina cilvēka sirdī ticību un aizraida Svēto Garu. Tādi grēki ir, piemēram, dzeršana, slepkavība, zagšana, laulības pārkāpšana. Tos saucam par atklātiem grēkiem. Ja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, March 7, 2024

Mācība par Kristus amatu

Mācība par Kristus amatu

Dieva Dēla iemiesošanās notika, lai tiktu paveikts Dieva pestīšnas darbs, kuru Dievs bija plānojis jau kopš mūžības (Jņ.17:4; 3:16; Mt.18:11; Lk.19:10; 1.Tim.1:15). Augsburgas ticības apliecība

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, March 6, 2024

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive