Wednesday, January 31, 2024

Vēsturiskie panākumi

Vēsturiskie panākumi

Lai gan panākumi neattaisno ļaunus darbus un apšaubāmus līdzekļus, nevar uzskatīt, ka panākumi ir ētiski neitrāli. Vēsturiskie panākumi rada pamatu dzīves turpināšanai, bet joprojām ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 30, 2024

Apliecināt kristīgo ticību arī posta laikā

Apliecināt kristīgo ticību arī posta laikā

“.. priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību! Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet! Priecājieties ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 29, 2024

Friday, January 26, 2024

Thursday, January 25, 2024

Kristus profētiskā amata pildīšana, atrodoties pazemošanas stāvoklī

Kristus profētiskā amata pildīšana, atrodoties pazemošanas stāvoklī

Atrodoties savā pazemošanas stāvoklī, Kristus nemācīja tā, kā to darīja Israēla pravieši, bet gan kā Dieva sūtīts unikāls [visizcilākais] Pravietis (Lk.7:16; Jņ.4:19; 6:14), proti, tiešā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 24, 2024

Jaunās Derības – olimpiskajām spēlēm

Jaunās Derības - olimpiskajām spēlēm

Francijas Bībeles alianse, gatavojoties 2024.gada vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē, plāno izdot 130 tūkstošus Jauno Derību, kuras izdalīs olimpiādes laikā Grāmatu papildinās sportistu liecības. Plānots izdot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 23, 2024

Lūgšanu veidi

Lūgšanu veidi

Atbilstoši lūgšanas saturam un mērķim tajā var izpausties slava un pielūgsme, lūgumi un aizlūgšanas. Slava un pielūgsme ir Vecās Derības raksturīgākie lūgšanu piemēri. (Neh.9:6-33) Šīs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 22, 2024

Sunday, January 21, 2024

Friday, January 19, 2024

Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?

Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?

Atjaunošanās Svētajā Garā nozīmē sekojošo: Kad kristība atdzimstam ticībā, tad mums tiek dāvināta arī jauna garīgā dzīve. Svētais Gars ienāk mūsu sirdīs, apskaidro ar savu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Mirušo uzmodināšana

Mirušo uzmodināšana

Svētajos Rakstos – Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā – mums vairākkārt tiek vēstīts par mirušo uzmodināšanu: “Sievas savus mirušos atguvušas ar augšāmcelšanos” (Ebr.11:35), un tas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 18, 2024

Wednesday, January 17, 2024

Dieva žēlastības un laipnības zīme

Dieva žēlastības un laipnības zīme

Domājot par situāciju pasaulē un pilnīgo tumsu pār mūsu personīgo likteni un manu pašreizējo ieslodzījumu, es uzskatu, ka mūsu savienība* var būt tikai Dieva žēlastības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 16, 2024

Lūgšanas raksturojums

Lūgšanas raksturojums

Vienkāršs un precīzs lūgšanas raksturojums atrodams Pontopidana “Patiesībā un Dievbijībā”: Lūgt nozīmē savā sirdī vienkārši (bezpersoniski un tieši) runāt ar Dievu, atklāt Viņam savas ilgas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 15, 2024

Friday, January 12, 2024

Thursday, January 11, 2024

Jaunās Derības svētumu svētums

Jaunās Derības svētumu svētums

Treškārt un pēdējokārt liturģijas būtības apskatā mēs raugāmies uz Sakramentu kā uz nenovērtējamu dāvanu. Ja Sakraments, kā mēs to visā nopietnībā apliecinām, tiešām ir Kunga

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 10, 2024

Tuesday, January 9, 2024

Monday, January 8, 2024

Viktorīna par reformācijas personām un galvenajiem notikumiem

Viktorīna par reformācijas personām un galvenajiem notikumiem

Luterisma Mantojuma Fonds izveidojis spēli, ar kuras palīdzību iespējams pārbaudīt vai atsvaidzināt savas zināšanas par XVI gadsimta reformācijas personām un galvenajiem notikumiem. Viktorīna sevī ietver

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 7, 2024

Kristus bērniņa izlietās asinis mūsu dēļ

Kristus bērniņa izlietās asinis mūsu dēļ

“Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās.”

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 6, 2024

Bībeles pārrakstīšana ir pabeigta

Bībeles pārrakstīšana ir pabeigta

Francijā tapusi ar roku pārrakstīta Bībele, kuras tapšanā piedalījušies vairāk nekā 500 cilvēku, to skaitā arī Nobela prēmijas laureāts Deniss Mukvegs un futbolists Olivjē Žirū.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 5, 2024

Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?

Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?

Mūsu Kungs Kristus nav sacījis “Kas netic un nav kristīts”, bet tikai “Kas netic”. Tātad Viņš norāda, ka vienīgi neticība ved pazušanā un ka pestīšanai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Par Dieva žēlastību pildīt Viņa prātu visās lietās

Par Dieva žēlastību pildīt Viņa prātu visās lietās

Lūgumā “Lai nāk Tava valstība” mēs lūdzām par Dieva valstības – tieši ķēniņvalsts (basileia) – nākšanu. Viņa gribas un likumu pildīšana ir priekšnoteikums dievišķā Ķēniņa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 4, 2024

Par ticību uz grēku piedošanu

Par ticību uz grēku piedošanu

Es ticu uz grēku piedošanu. Iesākumā ar šiem Apustuļu ticības apliecības vārdiem izteica ticību Svētās Kristības spēkam sniegt grēku piedošanu. Taču jau ceturtā gadsimta otrajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 3, 2024

Visi kristieši ir kristīti ar Svēto Garu

Visi kristieši ir kristīti ar Svēto Garu

Jaunajā Derībā mēs nevaram atrast nevienu kristieti, kas būtu pieņēmis Jēzu Kristu, bet nebūtu saņēmis Svēto Garu. Pāvils raksta: “Jo arī mēs visi esam vienā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tirāniskais cilvēces nicinātājs

Tirāniskais cilvēces nicinātājs

Vēsts par Dieva kļūšanu par cilvēku uzbrūk laikmeta garam, kad cilvēces nicināšana vai cilvēces dievināšana ir visas gudrības virsotne gan sliktiem, gan labiem cilvēkiem. Cilvēka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, January 2, 2024

Monday, January 1, 2024

Draudžu rokās – vai sludinātāja amats ir svētīts vai nesvētīts

Draudžu rokās – vai sludinātāja amats ir svētīts vai nesvētīts

“No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.” (1.Kor.4:2) Dievs ir izdalījis dāvanas Saviem sludinātājiem. Pāvils saka: “Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Draudze izdevusi kārtējo sava mācītāja grāmatu

Draudze izdevusi kārtējo sava mācītāja grāmatu

Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze izdevusi kārtējo mācītāja Ilāra Plūmes grāmatu, kurā šoreiz skaidrots apustuļa Jāņa 1.vēstules teksts. Luterāņu teologa grāmatai dots nosaukums “Dievs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva radīts

Dieva radīts

“Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” [1.Moz.1:1] Šī [1.Mozus grāmatas] pirmā nodaļa gan ir uzrakstīta vienkāršos vārdos, taču ietver pašas svarīgākās un noslēpumainākās lietas. Tādēļ

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive