Friday, January 12, 2024

Nedrošie likumi?

Nedrošie likumi?

Daudzi cilvēki kritizē Baznīcu, tāpēc ka viņi saskata vienīgi brīdinājumam pacelto pirkstu, lai gan Jaunā Derība sludina mīlestībā izstiepto roku – Evaņģēliju. Vai šī kritika

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive