Thursday, February 29, 2024

Wednesday, February 28, 2024

Tuesday, February 27, 2024

Monday, February 26, 2024

Saturday, February 24, 2024

Kā kristiešiem jāsadarbojas ar Svēto Garu?

Kā kristiešiem jāsadarbojas ar Svēto Garu?

“Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši.” (2.Kor.6:1) Vairums to cilvēku, kas vēl nav patiesi atgriezti, kas vēl nav patiesi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 23, 2024

Thursday, February 22, 2024

Viņš ir augšāmcēlies, un Viņš ir šeit!

Viņš ir augšāmcēlies, un Viņš ir šeit!

Četru darbību shēmā Sakraments tiek izprasts kā kaut kas, ko mēs piedāvājam Dievam. Bez šaubām nav nepareizi, ja mēs sniedzam Dievam savu pateicību un slavēšanu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Maizes ceptuve pārsteigusi kristiešus

Maizes ceptuve pārsteigusi kristiešus

“Kuldīgas Maizes Ceptuve” ar savu sortimentu pārsteigusi kristiešus, piedāvājot bezrauga rudzu maizi ar graudiem, kuras iepakojumu rotā teksts no Bībeles. Tomēr Dāvida rudzu maize kopā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 21, 2024

Bez mīlestības ticība ir tikai šķietamība

Bez mīlestības ticība ir tikai šķietamība

“Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 20, 2024

Brīvās gribas pūles un centieni Dieva priekšā

Brīvās gribas pūles un centieni Dieva priekšā

Ne mazāk spēcīgs zibens spēriens ir arī tas, ka apustulis saka: “..jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom.3:23). Saki, lūdzu, vai gan

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā mēs varam piedzīvot sadraudzību ar Dievu

Kā mēs varam piedzīvot sadraudzību ar Dievu

Kristieša stāvoklis nav intelektuālas darbības rezultāts. Apustulis to īpaši uzsver, rakstot Vēstuli korintiešiem, kuri piešķīra lielu nozīmi intelektam. Viņš nevērsās pie viņiem ne ar izsmalcinātu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, February 19, 2024

Saturday, February 17, 2024

Bezpalīdzīgums ir stipra lūgšana

Bezpalīdzīgums ir stipra lūgšana

Kā visi citi, bezpalīdzīgajam grēcinieks savā postā tagad piesauc Dievu. Stiprāk vai klusāk, biežāk vai retāk, regulārāk vai mazāk regulāri. Bet viņš nesaņem no Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, February 16, 2024

Thursday, February 15, 2024

Par ticību uz miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu

Par ticību uz miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu

Es ticu uz miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Pati nomācošākā doma, liekas, katram ir atziņa, ka mums ir jāmirst. Par šo faktu, ka mēs mirsim,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 14, 2024

Tuesday, February 13, 2024

Žēlastības līdzekļi un sadraudzība ar Jēzu

Žēlastības līdzekļi un sadraudzība ar Jēzu

Dieva Vārds, krisīība un Svētais Vakarēdiens ir žēlastības līdzekļi, jo caur tiem Dievs mums dāvina žēlastību. Kristība un Svētais Vakarēdiens ir sakramenti. Šie vārdi tiešā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, February 12, 2024

Daudzu kārdinājumu vidū

Daudzu kārdinājumu vidū

“Noa vadīja savas gaitas ar Dievu. Un Noa dzemdināja trīs dēlus.” [1.Moz.6:9-10] Pasludinājis spriedumu par pasaules bojāeju, viņš [Noa] paklausa Dievam, kas viņu aicina laulības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dievs vienmēr gribēs īstenot Savu prātu

Dievs vienmēr gribēs īstenot Savu prātu

Vēl pieminēsim Tēvreizes trešā lūguma pielietojumu, kas daudziem kristiešiem tik bieži ir palīdzējis. Ko darīt, kad jāpieņem lēmums, bet tu nezini Dieva prātu un nesaproti,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, February 11, 2024

Friday, February 9, 2024

Kā jāpielieto kristība, lai atbrīvotos no mūsu vecā cilvēka?

Kā jāpielieto kristība, lai atbrīvotos no mūsu vecā cilvēka?

Mūsu vecais cilvēks mirst, un viņa vietā allaž tiek radīts jauns cilvēks tādējādi, ka katru dienu atsakāmies no mūsu vecā cilvēka domām un darbiem. Ticībā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, February 8, 2024

Luteriskās sakramenta mācības dziļākā jēga

Luteriskās sakramenta mācības dziļākā jēga

Augustīns mantojumā visām Rietumu baznīcām ir atstājis vēl vienu grūtu jautājumu: sakramentu viņš definēja kā kādas svētas “lietas” “zīmi”. Ir jāsaprot, ka arī tā ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, February 7, 2024

Sagaidīt nāvi ar seju pret debesīm

Sagaidīt nāvi ar seju pret debesīm

Franču revolūcijas laikā katoļu priesterim, dzērājam un inženierim piespriež nāvessodu. Bende, pirms likt priestera galvu giljotīnā, paprasa, vai tas gribētu sagaidīt nāvi ar seju uz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, February 6, 2024

Monday, February 5, 2024

Sunday, February 4, 2024

Saturday, February 3, 2024

Friday, February 2, 2024

Thursday, February 1, 2024

Konservatīvo luterāņu vadītāju diskusijas

Konservatīvo luterāņu vadītāju diskusijas

2023.gada nogalē notika kārtējā trīs lielāko ASV konservatīvo luterāņu sinožu vadītāju tikšanās, kurā tika diskutēts par vienojošiem un šķeļošiem jautājumiem. Pārstāvji no Evaņģēliski luteriskās sinodes

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive